Táňa Hojčová – ZLATÁ HRA

14.7. – 28.8.2011
Vernisáž 14.7.2011 o 17.00
Výstava fotografií.

Excelentná veľkoformátová fotografia v Považskej galérii umenia v Žiline

Táňa Hojčová - ZLATÁ HRA

Považská galéria umenia v Žiline, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, a autorka Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú vo štvrtok 14. júla 2011 o 17.00 hod. na vernisáž výstavy Táňa Hojčová – Zlatá hra vo výstavnej sieni na prvom poschodí Považskej galérie umenia.
Výstava fotografií Táni Hojčovej Zlatá Hra zahrňuje posledných päť rokov autorkinej tvorby. Päťdesiat veľkoformátových fotografií s témami, ktorými sa autorka zaoberá ako svojím konceptom, priebežne v celej svojej tvorbe. Fotografie oblohy astronomicky a meteorologicky exaktné s dôrazom na pôvodný zmysel slova, kresba svetlom, zachycujúce udalosti na oblohe, ktoré mohli ľudí viesť napríklad k vytváraniu kosmologických a náboženských predstáv. Fotografie krajín prírodných a urbánnych čerpajúce s obrazovej abecedy zobrazovania krajiny a miest od minulosti po súčasnosť.
Portrétne fotografie priateľov naplnené osobným vzťahom a hrou významov.
Opomínaný význam diela Táni Hojčovej, nastúpila na scénu v osemdesiatych rokoch s generáciou takzvanej slovenskej aranžovanej fotografie, ju postupne ako keby vyradil s povedomia slovenského umenia a teoretickej a kurátorskej verejnosti. Nech sú dôvody akékoľvek, tento spôsob vaporizácie, zvlášť u ženských autoriek, je u nás bežný.
To však nie je dôvodom tejto výstavy. Zámerom je ukázať divákom výber z autorkinej širokej tvorby. Fotografie Táni Hojčovej sú … to už necháme na Vás. Zlatá hra.
Za hudobného doprovodu Mariána Vargu výstavu uvedú Milan Mazúr a Laco Teren. Výstava potrvá do 28. augusta 2011.