TO SME MY 2010

22.6. – 4.7. 2010
Vernisáž 22.06.2010 o 17.00 hod.

TO SME MY 2010

Považská galéria umenia v Žiline, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Súkromná stredná umelecká škola v Žiline, ktorej zriaďovateľom je Inštitút vzdelávania a starostlivosti s. r. o, Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú na vernisáž výstavy TO SME MY 2010 v utorok 22. júna 2010 o 17.00 hod. vo výstavnej sieni na prvom poschodí Považskej galérie umenia v Žiline.
V tomto čase sa končí školský rok aj na najmladšej strednej škole v Žiline. Súkromná stredná umelecká škola, je zameraná na úžitkové výtvarníctvo. V súčasnosti ju navštevuje 81 študentov prvého a druhého ročníka v odboroch: propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika, grafický a priestorový dizajn a priemyselný dizajn. Už v čase prípravy projektu tejto školy, ale najmä po otvorení jej brán dňa 1.9.2009, sa vedenie školy spolu s pedagógmi a študentmi snaží o to, aby novovzniknutá škola bola nová aj v tom, že je otvorená dobrým nápadom, tvorivým inšpiráciám a širokej spolupráci. Jednou z aktivít podporujúcich túto myšlienku je aj trvalá spolupráca s Považskou galériou umenia v Žiline. Vyvrcholením vzájomnej spolupráce v tomto školskom roku je výstava

TO SME MY 2010.

Výstava je prierezom výtvarnej tvorby študentov školy. Prezentované práce vznikli počas vyučovania, najmä na hodinách odborných predmetov. Vystavované sú aj klauzúrne práce (ročníkov projekty) študentov, aj diela vytvorené počas krajinárskeho kurzu. Výtvarné diela sú vytvorené rôznymi výtvarnými technikami od kresby, maľby cez grafiky, koláže, počítačovú grafiku až po priestorové cvičenia z papiera a sadry. Príležitosť vystavovať v priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline chceme využiť na dialóg medzi študentmi, učiteľmi, rodičmi, odborníkmi a verejnosťou, ktorá nám pomôže zhodnotiť doterajšiu činnosť a ponúkne ďalšie námety a riešenia. Súčasťou vernisáže bude aj vyhlásenie výročných cien školy, ktorými budú ocenení študenti, pedagógovia a partneri školy.