TO SME MY 2011

28.4. – 04.7.2011
Vernisáž 28.4.2011 o 17.00
Výstava prác študentov Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline.

Považská galéria umenia v Žiline, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Súkromná stredná umelecká škola v Žiline, ktorej zriaďovateľom je Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s.r.o. Žilina, Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú vo štvrtok 28. apríla 2011 o 17.00 hod. na vernisáž výstavy TO SME MY 2011 vo výstavnej sieni na prvom poschodí Považskej galérie umenia. Výstava potrvá do 4. júla 2011.
Škola pokračuje v spolupráci s najväčšou galériou v regióne a opäť po roku prezentuje práce svojich študentov v jej výstavných priestoroch. Súkromná stredná umelecká škola je zameraná na úžitkové výtvarné umenie a dizajn. V súčasnosti ju navštevuje 108 študentov a pôsobí tu 16 pedagógov. Vystavované práce vznikli počas vyučovania odborných predmetov, sú medzi nimi aj ročníkové projekty študentov, diela vytvorené počas krajinárskeho kurzu a zahraničných stáží. Zastúpené sú rôzne výtvarné techniky od kresby, maľby, grafiky, koláže, počítačovej grafiky, až po priestorové cvičenia z papiera a sadry.
SSUŠ sa snaží byť otvorenou inštitúciou v rámci vyučovania aj mimoškolských aktivít, preto je výstava koncipovaná ako interaktívna, skladajúca sa z dvoch častí. Myšlienka takejto koncepcie výstavy vznikla v dialógu s vedením Považskej galérie umenia a cieľom tohto experimentu je zapojenie verejnosti do projektu. V období od 28. apríla do 23. mája budú môcť návštevníci galérie prostredníctvom ankety vybrať práce, ktoré ich najviac oslovia. SSUŠ pozýva všetkých na zapojenie sa do hlasovania, ktoré pomôže vytvoriť novú, inovovanú podobu výstavy. Pre hlasujúcich je pripravené prekvapenie. Všetky anketové lístky sú zlosovateľné a pre výhercov sú pripravené ceny, ktoré budú do 23. mája súčasťou expozície.
Prvá časť výstavy bude ukončená 23. mája 2011 o 16.00 hod. slávnostným stretnutím v PGU pri príležitosti vyhodnotenia školského roka a odovzdávania výročných školských cien Hemisféry 2011. Prostredníctvom sprievodných aktivít našich študentov v tento deň opustí výstava uzavreté priestory galérie a prenikne aj do žilinských ulíc.
V Považskej galérii umenia sa naši študenti a pedagógovia stretnú ešte raz 30. júna 2011 pri slávnostnom odovzdávaní koncoročných vysvedčení. Toto stretnutie bude bodkou za školským rokom 2010/2011.