To sme my 2014 – Výber diel študentov SSUŠ

Kurátorka výstavy: Darina Arce
Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na 1. poschodí
Vernisáž: štvrtok 19. júna 2014 o 16.00 hod
Trvanie výstavy: do 6.7. 2014

To sme my 2014 - Výber diel študentov SSUŠ

Výstava pod názvom “TO SME MY 2014” predstaví na pôde galérie diela mladých tvorcov, žiakov školy, ktorá ich pripravuje na budúcu dráhu dizajnérov, výtvarníkov, grafikov či fotografov. Dvojročný interval predznamenáva výber žiackych prác, ktoré vznikli v priebehu posledných dvoch školských rokov. V súčasnosti má škola štyri študijné odbory – Grafický a priestorový dizajn, Propagačná grafika, Propagačné výtvarníctvo a najmladší z odborov Fotografický dizajn – ich zameranie vytvára koncepciu výstavy, ako prierezovej prehliadky toho, čím škola v jednotlivých ročníkoch prechádza, aké témy žiaci pod vedením odborných pedagógov riešia v priebehu roku i na koncoročných, klauzúrnych prácach. Súčasťou tohtoročnej výstavy “TO SME MY 2014” bude taktiež predstavenie najlepších maturitných prác absolventov školy ale aj výsledky z medzinárodnej spolupráce z projektu Comenius v Poľsku.

Výstava SSUŠ v priestoroch PGU na prvom poschodí potrvá do 6.7.2014.