TO SME MY 2016

Kurátor výstavy: Darina Arce
Vernisáž: štvrtok 30. júna o 16.00 hod
Trvanie výstavy: 30. 6. – 28. 8. 2016

Študenti Súkromnej strednej umeleckej školy opäť v Považskej galérii umenia v Žiline
Posledný deň školského roku 30.júna 2016 o 16:00 sa na prvom poschodí PGU v Žiline uskutoční vernisáž výstavy TO SME MY 2016, ktorú pripravila Súkromná stredná umelecká škola v Žiline na Hálkovej 22. Od jej založenia už uplynulo sedem rokov a v súčasnosti patrí podľa výsledkov medzi tri najlepšie stredné odborné školy v Žilinskom kraji. Medzičasom sa stalo dobrou tradíciou, že sa na konci školského roku verejnosti predstavujú práce žiakov, ktoré realizovali pod vedením svojich pedagógov, pričom sa strieda priestor školy s výstavnou inštitúciou.
Tak ako sa zvyšuje počet absolventov, stúpajú aj nároky na ich pracovné výstupy. Na výstave TO SME MY 2016 sa SSUŠ prezentuje tými najzaujímavejšími žiackymi prácami, ktoré vznikli v uplynulých dvoch rokoch na jednotlivých odboroch. V súčasnosti má škola päť odborov so zameraním na dizajn – grafický, priestorový, reklamný, priemyselný a fotografický. Každý z nich má svoje špecifiká, osobitné požiadavky na odborné zručnosti a vedomosti, v ktorých sa žiaci počas štúdia zdokonaľujú.
Výstava TO SME MY 2016 sa na rozdiel od tých predchádzajúcich, ktoré zviditeľňovali osobitne jednotlivé odbory, pokúsi návštevníkom PGU ukázať cestu, ktorou prechádzajú žiaci v priebehu celého štúdia a najmä ich zdokonaľovanie sa v svojej budúcej profesii. Ako sa postupne oboznamujú so všeobecne platnými zásadami a pravidlami výtvarnej tvorivosti. Získavajú základné vedomosti o písme, farbe, kompozícii, perspektíve a v praktických realizáciách ich dokážu využiť. Dôraz výstava kladie najmä na práce tretiakov a štvrtákov, ktoré vznikali pri štandardnom vyučovaní, ale aj počas klauzúrnych zadaní či maturitných prác. Vo vyšších ročníkoch sa študenti sústredia na zvládnutie aktuálnych digitálnych technológií a práce v grafických programoch, realizujú napr. animácie, reklamné spoty, dokumenty, autorské knihy, plagáty a pod. Riešia náročnejšie zadania či drobnú mestskú architektúru, pričom reflektujú súčasné umelecké aj dizajnérske trendy. Práve maturity sú vyvrcholením toho čo sa na škole naučili.
SSUŠ je školou, ktorá spája rozum a cit pre výtvarné umenie. Je to škola, kde sa formuje výtvarné myslenie aj kreatívna osobnosť budúcich grafikov, dizajnérov či fotografov. Snaží sa pripravovať svojich absolventov pre ďalšie štúdium na vysokých školách na Slovensku aj v zahraničí ale aj priamo pre prax v rôznych oblastiach. O ich úsilí a talente sa môžete presvedčiť na výstave TO SME MY 2016 v Považskej galérii umenia až do 28.augusta 2016.

www.skolaumenia.sk