TO SME MY 2018

Názov výstavy: TO SME MY 2018 – práce študentov Strednej súkromnej umeleckej školy v Žiline
Kurátorka: Darina Arce
Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na 1. poschodí
Vernisáž: štvrtok 17. mája 2018 o 17.00 hod.
Trvanie výstavy: do 1. 7. 2018
Spoluorganizátor: Súkromná stredná umelecká škola v Žiline, www.skolaumenia.sk

Výstavu TO SME MY 2018 pripravila Súkromná stredná umelecká škola v Žiline a verejnosti sa opäť po dvoch rokoch predstavia žiaci školy so svojimi prácami, ktoré vznikli od poslednej výstavy v roku 2016. Dvojročnú tradíciu vystaviť to najzaujímavejšie aj mimo priestorov školy, na pôde renomovanej galerijnej inštitúcie, akou je PGU v Žiline, sa podarilo vytvoriť pred takmer desiatimi rokmi, kedy bola SSUŠ založená. V uplynulých rokoch sa tak škola zviditeľnila nielen v Žiline, ale cez ďalšie aktivity a svojich úspešných absolventov je známou v rámci celého Slovenska.
Najväčší priestor na výstave budú mať realizácie žiakov tretieho a štvrtého ročníka, u ktorých dominujú polročné samostatné práce, klauzúrne práce a maturitné práce. Popri tradičných, ručných a remeselných produktoch je viditeľný nárast digitálne spracovávaných tém. Vo vyšších ročníkoch sa žiaci sústredia na zvládnutie aktuálnych digitálnych technológií a práce v grafických programoch, realizujú napr. animácie, reklamné spoty, dokumenty, autorské knihy, plagáty, 3D tlače, návrhy pre drobnú mestskú architektúru a podobne.
Každý študijný odbor má svoje špecifiká a osobitné požiadavky na odborné zručnosti a vedomosti, v ktorých sa žiaci postupne zdokonaľujú. Odborné predmety na škole vedú skúsení a kreatívni pedagógovia, zväčša sami aktívni výtvarníci a výtvarníčky, ktorí zverené talenty usmerňujú, podporujú a rozvíjajú. Práve vďaka nim dosahujú žiaci výborné výsledky. SSUŠ je školou, ktorá sa dlhodobo hlási k tomu, že spája rozum a cit pre výtvarné umenie. Je to škola, kde sa formuje výtvarné myslenie aj kreatívna osobnosť budúcich grafikov, dizajnérov či fotografov. Učitelia sa ich snažia pripravovať pre prax v rôznych oblastiach, ale aj pre ďalšie štúdium na vysokých školách na Slovensku i v zahraničí. O ich úsilí a talente žiakov školy sa môžete presvedčiť na výstave TO SME MY 2018 v Považskej galérii umenia v Žiline do 1. júla 2018.