TO SME MY 2020: pôvodný termín: 2. 4. – 3. 5. 2020

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline sa mala v poradí už siedmou výstavou predstaviť vo výstavných priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline. Zmenil sa názov školy, ale nie to, že chcú byť dynamickou modernou škola otvorenou novým výzvam, ktoré v umení a dizajne prináša 21. storočie. Škola oslávila zavŕšenie prvého desaťročia existencie a plánovala preto prizvať do výstavných priestorov aj našich prvých úspešných absolventov, dnes už magistrov alebo bakalárov umenia. Výstava chcela teda poukázať aj na to, čo žiaci a žiačky grafického, reklamného, priestorového, priemyselného alebo fotografického dizajnu SŠUP v Žiline vytvárajú v súčasnosti. Naše plány sa síce museli zmeniť, ale to čo sme chceli verejnosti ukázať, vidíte. Netradične, aby sme udržali tradíciu bude výstava TO SME MY 2020 len vo virtuálnom priestore.