Tomáš Rafa NOVÝ NACIONALIZMUS V SRDCI EURÓPY

kurátorka: Mira Sikorová – Putišová
vernisáž: štvrtok 6. augusta 2015 o 17.00 hod
trvanie výstavy: 7.8. – 6.9. 2015

Tomáš Rafa NOVÝ NACIONALIZMUS V SRDCI EURÓPY

Výstava umelca je pokusom o prvú obsiahlejšiu prezentáciu jeho doterajšej tvorby. Je realizovaná na domácej pôde, hoci v tomto prípade ide skôr o puto dané rodiskom, keďže diapazón aktivít a pôsobenia autora je výrazne internacionálny. Hlavnými témami jeho tvorby sú prejavy nacionalizmu, extrémizmu, xenofóbie a rasizmu v súčasnej spoločnosti, ku ktorým sa ako umelec snaží zaujať postoj bez výrazného subjektívneho vkladu, avšak na druhej strane s cieľom zachytiť tieto skutočnosti čo najviac detailne a takto ich sprostredkovať širokej verejnosti. Lajtmotívom jeho prezentácie je dlhodobý projekt Nový nacionalizmus v srdci Európy, neustále dopĺňaný ďalšou dokumentáciou a videodokumentáciou, ktorý zastrešil aj názov aktuálnej výstavy autora v PGU v Žiline.

Tomáš Rafa (1979, Žilina) absolvoval Ateliér intermédií a digitálnych médií na Akadémii umení v Banskej Bystrici a Ateliér Prof. Grzegorza Kowalského na Akadémii umení (ASP) vo Varšave. V roku 2011 sa stal víťazom Ceny Oskára Čepana. V roku 2012 sa zúčastnil Berlin Biennale 7 ako spoluautor projektu „Breaking the News“ a kurátor projektu „Art Covers Politics“. Jeho prvá samostatná výstava „Respect Existence or Respect Resistance“ sa konala v roku 2012 v SNG Bratislava. V roku 2013 uskutočnil projekt „Športové múry / New Nationalism in the Heart of Europe“ v rámci prehliadky umení Prague Biennale 6.

Súčasťou podujatia je aj výstava autora v galérii Plusmínusnula
otvorenie výstavy: štvrtok 20. 8. o 18.00 hod
trvanie výstavy: do 18. 9. 2015
Plusmínusnula galéria, J. M. Hurbana 220/11 , Žilina

Projekt je spolufinancovaný Mestom Žilina.
Vystavené projekty vznikli vďaka podpore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Tlačová správa k výstave na stiahnutie v PDF