TRIP NA TRI 2

11. 9. 2003 – 12. 10. 2003
kurátor: Pavol Urban

Výstava je súčasťou výskumného projektu, zameraného na prezentáciu aktuálny podôb výtvarného umenia najmladšej generácie. Projekt bol otvorený v roku 2002, keď sa predstavila prvá trojica autorov Martin Derner, Silvia Závacká, Monika Kompaníková v premiérovej výstave v Považskej galérii umenia v oblasti voľnej grafiky a jej druhovej štylizácii a pokračuje ďalšou výstavou, na ktorej sa predstaví druhá trojica autorov Silvia Krivošíková, Martin Melicherčík a Denisa Kasanický.