Umenie zo Žiliny (salón žilinských výtvarníkov)

Umenie zo Žiliny – salón výtvarníkov po ôsmich rokoch.
16.2.2006 – 19.3.2006
Predstavovanie tvorby výtvarníkov, ktorí žijú v meste Žilina, či v jej blízkom okolí a aktívne pôsobia, je dôležitou časťou výstavných aktivít Považskej galérie umenia. Diela týchto autorov prezentuje spravidla formou sólových výstav väčšieho, či menšieho rozsahu. Tentoraz sa galéria po dlhšej odmlke rozhodla vystaviť ich tvorbu prostredníctvom veľkej kolektívnej prehliadky s názvom Umenie zo Žiliny – salón žilinských výtvarníkov. Projekt nadväzuje na tradíciu kolektívnych výstav tohto druhu, ktoré sa v Považskej galérii umenia uskutočňujú od roku 1990. Boli to výstavy Výtvarná Žilina (1994), Zmena pozícií – výtvarná Žilina II. (1997), Celok a detail realizovaná v Galérii BWA v Bielsko – Biala v Poľsku (2000) a salón Výtvarná Žilina – Dialógy, ktorý sa uskutočnil pred ôsmimi rokmi. Keďže autorov s priamou väzbou ku Žiline a jej priľahlému regiónu je niekoľko desiatok a škála ich výtvarných prejavov zahŕňa veľa rôznorodých programov a tendencií, Považská galéria umenia sa rozhodla pre prezentáciu ich diel salónom, ktorý je adekvátnou formou na predstavenie tak širokej palety jednotlivých výtvarných prejavov. Divákovi ponúkne možnosť nazrieť do tvorby vyše dvadsiatky výtvarníkov, ktorí na pozvanie galérie vystavovať na tomto podujatí reflektovali. Zároveň predstaví autorov zo všetkých generácií a ich práce v bohatom spektre výtvarných žánrov.