VIDEOKOCKA 4

Ciachovňa Arzenal Centrum
27.10. – 24.11.2017
kurátori videokolekcií : Katharina Jesberger (AT), Ivan Jurica, Anton Čierny, Pavlína Fichta Čiern
Súčasťou programu na vernisáži bola vizuálno-tanečná performance Samuela Ekheho
Pozvánka (PDF) / Program (PDF)

Štvrtým výstavným projektom v novozaloženom priestore CCA je výstava Videokocka 4,
štvrté pokračovanie formátu videovýstav, ktorých história sa začala odvíjať v roku 2014 v Banskej Štiavnici v spolupráci s Filmovým seminárom 4 živly a kultúrnym centrom Banská Stanica Contemporary, v koncepcii Antona Čierneho. Počas troch predchádzajúcich vydaní boli predstavené videokolekcie kurátorov Antona Čierneho, Kataríny Rusnákovej, Szabolcsa KissPála (HU), Jiřího Ptáčka (CZ), Piotra Bernatowicza (PL), Oleksija Radinského (UA) a Pavlíny Fichta Čiernej. V tohtoročnom projekte sú predstavené až tri kolekcie, ktoré budú návštevníci môcť vidieť – na rozdiel od minulých ročníkov – paralelne, počas celého trvania výstavy, v špecifickom priestorovom riešení.
Anton Čierny a Pavlína Fichta Čierna sa v kurátorskom projekte pod názvom OČAKÁVANIE, HYPOTÉZA, POSTULÁT prekvapivo rozhodli prezentovať len jedného autora vo veľkorysejšej inštalácii diel, ktoré boli z časti produkované CCA. Jan Pfeiffer (CZ) so svojou metodikou, ktorá jeho diela približuje vedeckej postupnosti, odhaduje kondíciu okolia a predpovedá vývoj reality okolo nás. Videokocka 4 je zameraná na vytváranie, alebo existenciu individuálnej pozície človeka v spoločnosti z hľadiska politickej a sociálnej reality súčasnosti, poznačenej krízami, nárastom xenofóbneho správania a všeobecnej neistoty. Pfeifferove diela vo výstave plnia pozíciu akéhosi prológu. Určujú jasnú geografickú polohu už len samotnou vizualitou. Veľmi dôležitý je sociologický rozmer diel: predpovede a odhady odborníkov popisujú určité vzorce reality, ktoré je možné dosť presne opísať a odhadnúť, pretože sú pomerne ustálené.
Katharina Jesberger vo svojej kolekcii pod názvom INSIDE OUT predstavuje diela umelcov
Samuela Ekeh, Damaso Reyesa a Sanaza Sohrabiho. Zameriava sa na jednotlivca a proces pri hľadaní pozície v priestore, pričom má na mysli geografický priestor ako Európa i abstraktnejšie konštruované priestory s rôznymi právnymi, spoločenskými alebo emocionálnymi kontextami, ako domov či ľudské telo. Jednotlivec, o ktorého tu ide, zahŕňa zobrazeného jednotlivca i diváka a zároveň ich pozíciu. Názov Zvnútra von vyjadruje kontrolovaný proces, proces transgresie ale i proces obratu. Vychádzajúc z tejto myšlienky je možné zvecňujúci pohľad diváka zvrátiť. Z tradičného hľadiska vonkajšieho pozorovateľa ide o príležitosť postupovať zvnútra von – po inej trase.
Ivan Jurica predstavuje projekt pod názvom NEVIDITEĽNÉ TELÁ. (UMELECKÁ) FORMA VS. POLITICKÁ PRAX. Pojem neviditeľného tela je tu chápaný ako metafora procesov spoločenského vylúčenia, ich zahmlievania až absolútneho utajovania. V strede záujmu však nie sú politické praktiky ako také, ale spôsoby, ako ich umelecká produkcia poníma a zviditeľňuje. Vybrané videá zastupujú škálu prístupov od úplnej fikcionalizácie osôb, priestorov a aktivít až po politický aktivizmus. Ich prepojenie potom neotvára iba agendy rasizmu a antirasizmu v kontexte migrácie a ekonómie, ale aj limitov samotného pojmu umenia. Zúčastnenými umelcami sú James Bridle (UK), Juri Schaden (AT), Cana Bilir-Meier (DE-TR), Peter Mekutatatokushi (AT) a umelecké zoskupenie Protest Production Collective (AT).
(pfč)