Viktor Frešo v Žiline

Kurátor: Mira Putišová
28. 10. – 27. 11. 2004

Mladý výtvarník Viktor Frešo (1974) je jeden z dvojice umeleckej skupiny Egoart, vzniknutej v roku 1999. Hlavným cieľom výtvarného združenia, ale súčasne aj jej členov nezávisle na sebe, je snaha o čo najväčšiu sebapopularizáciu. Aktivity skupiny sa naplno rozbehli v roku 2002 na autogramiáde vo V – klube, na ktorej obaja vystupovali ako mediálne hviezdy v prítomnosti množstva novinárov, čím sa im podarilo zmanipulovať časť verejnosti. Ďalším vystúpením Egoartu bolo nelegálne nainštalovanie búst s ich podobizňami na bývalé Gottwaldovo námestie v Bratislave (dnes Nám. Slobody). Všetky akcie združenia sa nesú v intenciách jeho základných stanov: „… použitím akéhokoľvek média sa snažíme o sebaprezentáciu, sebapopularizáciu a sebaglorifikáciu…“
Na výstave v Považskej galérii umenia Viktor Frešo predstaví svoju aktuálnu tvorbu, ktorá vznikla počas jeho štúdia na Akadémii umení v Prahe v ateliéri Nových médií u Vojtecha Bielického. Jeho krátke videá a videoklipy sa držia sebapresadzujúcej línie, ale okrem zviditeľňovania seba samého Viktor Frešo s dávkou zámernej provokácie reaguje aj na aktuálne spoločenské dianie, nevynímajúc ani sféru politiky, či súčasnú výtvarnú scénu. Jeho videá sú krátkymi, spravidla ironizujúcimi, kritizujúcimi alebo zosmiešňujúcimi komentármi autora.