Vincent Hložník / Andrej Barčík

kurátor: Mira Putišová, Milan Mazúr
15.6.2006 – 27.8.2006

Andrej Barčík a Vincent Hložník významne prispeli ku formovaniu podoby súčasného slovenského výtvarného umenia. Ťažisko ich tvorby spočíva najmä v 60. rokoch – predovšetkým v ich „uvoľnenej“ druhej polovici a v 70. rokoch. Andrej Barčík (1928 – 2004) patril ku zakladateľom skupiny Mikuláša Galandu. Charakterizoval ho prejav, v ktorom inklinoval ku redukcii tvaru a konštruktivistickej skladbe obrazu. Neskôr sa oslobodil od vzťahu ku predlohe a hľadal nové možnosti vyjadrenia kompozície v zobrazení. Najvhodnejším médiom pre uplatnenie týchto postupov sa stala koláž, ktorá bola v 60. a 70. rokoch u neho dominujúcou. Tvorba generačne staršieho Vincenta Hložníka (1909 – 1997) iniciovala vznik grafickej školy, ktorá nesie autorovo meno. V 60. rokoch bola jeho tvorba cenným príspevkom do umenia novej figurácie. Syntetizovala surreálne prvky s existenciálnym cítením autora. Zaujímavým úsekom tvorby V. Hložníka je však i jeho tvorba z konca 40. rokov, úseku síce krátkeho, ale z hľadiska charakteru jeho diel jedinečného. Podľa vzoru Parížskej školy sa i Hložník nechal očariť civilizmom a vytvoril nevšedný súbor malieb a kresieb zachytávajúcich mestské zákutia, kaviarne a portréty žien. Práve táto nesporne zaujímavá, avšak zriedkavo prezentovaná časť tvorby autora bude prístupná pre diváka na výstave. Spolu s výberom z prác Andreja Barčíka zo 60. a 70. rokov tak galéria ponúkne zaujímavú prezentáciu diela dvoch osobností slovenského výtvarného umenia, ktorých spája i puto ku Žiline a okoliu – obaja tu žili a pôsobili.
Výstava A. Barčík / V. Hložník je pozoruhodná i vďaka tomu, že práce autorov, ktoré prezentuje Považská galéria umenia, pochádzajú z jej vlastnej zbierky a galéria sa rozhodla ich sprístupniť pri príležitosti 30. výročia svojho vzniku. Okrem diel z depozitára PGU bude návštevník vidieť i ich práce zo zbierok Slovenskej národnej galérie v Bratislave, Oravskej galérie v Dolnom Kubíne a Galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.