Vojtech KOLENČÍK, Jan SEKAL (ako hosť)

13.10.2009 – 15.11.2009
Vernisáž 13.10.2009 o 17.00 hod.

Považská galéria umenia v Žiline, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Vás pozýva na vernisáž výstavy malieb Vojtecha Kolenčíka a fotografií Jana Sekala. Vernisáž výstavy sa uskutoční netradične v utorok 13. októbra 2009. Vojtech Kolenčík (1956) študoval v ateliéri u prof. Albína Brunovského na VŠVU v Bratislave a v súčasnosti tam pôsobí ako docent na Katedre grafiky a iných médií. Okrem grafiky a maľby sa venuje aj kresbe a knižnej ilustrácii. Na slovenskú i zahraničnú výtvarnú scénu vstúpil začiatkom 80. rokov osobitým programom v oblasti grafiky, ktorá smerovala ku konštruktivistickej skladbe obrazu a bola určitou antitézou voči vtedy dominantnému prúdu tradičnej fantazijno-imaginatívnej grafiky. V tvorbe z posledného obdobia sa venuje maliarskemu programu, ktorý je v ktorom sa stretávajú prvky abstraktnej maľby, psychického automatizmu a farebného hedonizmu. Výsledkom je kolekcia veľkoformátových malieb – štruktúrnych monochrómov. Tie sú reflexiou jeho vedomia, mentálneho nastavenia a tak sa prezentovaná skutočnosť nachádza mimo predmetnosti a vizuálne funguje niekde za zvyčajným obrazom. Ako hosť výstavy predstaví svoje fotografie český autor žijúci vo Francúzsku Jan Sekal (1948). Maliar, grafik a a fotograf vyštudoval francúzsku literatúru a dejiny umenia na Univerzite v Bordeaux vo Francúzsku a francúzsky jazyk a filozofiu na Karlovej univerzite v Prahe. Jeho snímky zachytávajú zvyčajné výseky reality z mestského prostredia, ktoré bežne prechádzame bez povšimnutia. Osobitým je však autorov prístup zameriavajúci sa na detail, najmä okná, ktoré dominujú celému zobrazeniu. Ich vytrhnutie z kontextu, kde sa predtým nachádzali, dodáva fotografiám svojskú poetiku, ktorej čaro spočíva v programovom upriamení pozornosti inak prehliadaný moment.