Žovinec Bros.: DO KEDY?

Kurátorka výstavy: Kristína Hermanová
Vernisáž: štvrtok 10. decembra 2015 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: 11. 12. 2015 – 17. 1. 2016

Zovinec bros.: DO KEDY? / Jan Kostaa: Rezistencia lovu a iné panorámy individualizmu

Výstava Do kedy? prezentuje autentické dielo mladej slovenskej umeleckej dvojice – bratov Jozefa a Martina Žovincovcov.
Výtvarní umelci Mgr.art Jozef Žovinec (1981) a Mgr.art Martin Žovinec (1982) pochádzajú z Trenčína, kde momentálne žijú a pracujú. Obaja majú za sebou štúdium na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici, na Vyššej odbornej škole filmovej Bonton v Zlíne a na Univerzite Tomáša Bati v Zlíne (Fakulta multimediálnej komunikácie). Magisterský titul získal Jozef na Akadémií umení v Banskej Bystrici, Martin na Vysokej škole múzických umení (FTF) v Bratislave. Po štúdiu sa ich umelecké programy opäť spojili, a až doteraz tvoria dvojicu, pracujú spoločne, svoje diela uvádzajú pod spoločným autorstvom Žovinec Bros.
V posledných rokoch sa zúčastnili na viacerých dôležitých slovenských aj zahraničných kolektívnych výstavách, sympóziách či festivaloch.
V rámci prítomnej samostatnej výstavy autori vytvorili nové inštalácie in situ pripravené priamo pre priestor Považskej galérie umenia v Žiline, ktoré sú výsledkom ich dlhoročného skúmania duálneho pohľadu na domov – keď sa v ňom človek nachádza a keď je mimo neho.
Domov – je to matéria, alebo pocit? Spočíva jeho kvalita vo výnimočnosti, alebo naopak v každodennej banalite? Je to priestor, alebo dialóg? Karavan, adresa, ľudia, krajina, alebo spomienky? Politika alebo intimita? Tieto otázky autori zhmotnia v realizáciách, ktoré charakterizuje presah médií.

Výstava je realizovaná vďaka podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Žilinského samosprávneho kraja.