Zuzana FLIMELOVÁ – Príbehy Danae

kurátorka: Mira Putišová
01.02.2007 – 11.03.2007

Považská galéria umenia v Žiline Vás pozýva na vernisáž výstavy mladej autorky Zuzany Flimelovej. Maliarka, narodená v roku 1976 v Martine, ukončila štúdium na VŠVU u prof. Vladimíra Popoviča. Venuje sa maľbe a šperku. Hrdinkami jej obrazov sú ženy. Symbolicky na to odkazuje i samotný názov výstavy – Príbehy Danae, ktorá sa stala predmetom túžby vládcu bohov Dia v známej báji z gréckej mytológie. Podobne i hrdinky Flimelovej obrazov sú zvádzané, a zároveň sú, ako sama Danae, i tak trochu obeťami. Cyklu olejomalieb Zuzany Flimelovej je vlastné použitie zaujímavej obrazovej skratky a perspektívy, upriamovanie sa na detail. Kolekcia malieb väčších i menších formátov je prvou sumarizujúcou maliarky.