Zmluvy 2020

Dokument Číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou PGU uzatvorila zmluvu IČO Sídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH v EUR Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...) Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy Dátum zverejnenia
1/2020292/2019 Dodatok č. 1 ku zmluve o výpožičke zbierk. predmetov č. 6/2018 Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave 00164721 Bratislavský hrad, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislva Predĺženie výpožičky zbierk. predmetov na výstave bezodplatne 1.8.2018-31.1.2021 16.12.2019 7.1.2020
2/2020312/2019 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 7/2019 Tatranská galéria Poprad 37781481 Hviezdoslavova 341/12, 058 01 Poprad výpožičke zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 9.1.-15.4.2020 2.1.2020 7.1.2020
3/20202/2020 Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku uzatv. na základe RZ č. Z-00046658/2019 Stredoslovenská energetika 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dodávka a distribúcia elektriny 69,79 eur/MWh 1.1.2020-31.12.2020 30.12.2019 7.1.2020
4/202012/2020 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7217429 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 173/I.polrok, 173/II.polrok 1.1.2020-31.12.2020 31.12.2019 14.1.2020
5/202013/2020 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7217430 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 187/I. polrok, 187/ II.polrok 1.1.2020-31.12.2020 31.12.2019 14.1.2020
6/202014/2020 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7217431 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 1833 I. polrok, 1833 / II.polrok 1.1.2020-31.12.2020 31.12.2019 14.1.2020
7/202015/2020 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7216389 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 1159/I. polrok, 1159/ II.polrok 1.1.2020-31.12.2020 31.12.2019 14.1.2020
8/202016/2020 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7218187 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 164/ I. polrok, 164/ II.polrok 1.1.2020-31.12.2020 31.12.2019 14.1.2020
9/202017/2020 Zmluva o dielo č. 1/2020 podľa § 536 na nasl.z.č. 513/1991 Z.z. OZ PhDr. Katarína Bajcurová, CSc. - - Zmluva o dielo č. 1/2020 podľa § 536 na nasl.z.č. 513/1991 Z.z. OZ 150,00 7.1.2020-15.1.2020 17.1.2020 23.1.2020
10/202026/2020 Poistná zmluva č.11-131-44 Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava Poistná zmluva č.11-131-44 2,50/os/mesiac, 30,00/os/rok 8.1.2020-31.12.2020 14.1.2020 23.1.2020
11/202027/2020 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Nadácia ŽSK pre podporu rodiny Republiky 1, 010 01 Žilina Zmluva o výpožičke nebytových priestorov 160,00 1.1.2020-31.12.2020 7.1.2020 23.1.2020
12/202031/2020 Zmluva o dielo Ester Mládenková - - Zmluva o dielo 50,00 3.2.2020-13.2.2020 3.2.2020 3.2.2020
13/202032/2020 Komisionárska zmluva Tatranská galéria v Poprade 37781481 Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad Komisionárska zmluva 10/ks 21.1.2020-31.3.2020 21.1.2020 3.2.2020
14/202038/2020 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2020 Šarišská galéria v Prešove 37781286 Hlavná 51, 080 01 Prešov výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 25.3.-30.6.2020 17.2.2020 20.2.2020
15/202050/2020 Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ZSK Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 010 01 Žilina Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ZSK 58218,19 22.10.2019-neurčitá 22.10.2019 3.3.2020
16/202051/2020 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti podľa §2 ods.2 a §6 z.č. 406/2011.. PhDr. Jarmila Sucháňová - - Zmluva o dobrovoľníckej činnosti bezodplatne 1.3.2020-31.3.2020 27.2.2020 3.3.2020
17/202045/2020 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 2/2020 Nitrianska galéria 36102580 Župné námestie 3, 949 01 Nitra výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 6.4.2020-30.6.2021 3.3.2020 6.3.2020
18/202044/2020 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 3/2020 Oravská galéria v Dolnom Kubíne 36145050 Hviezdoslavovo nám. 11, 026 01 Dolný Kubín výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 18.3. -30.9.2020 6.3.2020 11.3.2020
19/202068/2020 Zmluva o zverení majetku do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 011 09 Žilina Zmluva o zverení majetku do správy správcovi bezodplatne 5.3.2020-neurčito 5.3.2020 11.3.2020
20/202073/2020 Dodatok č. 1/2020 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7/2019 Ing. Alena Voštenáková-Emócia 37093797 A.Bernoláka 2201/24.010 01 Zilina Dodatok č. 1/2020 bezodplatne 1.7.2020-30.6.2024 20.3.2020 2.4.2020
21/202070/2020 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 4/2020 Nitrianska galéria 36102580 Župné námestie 3, 949 01 Nitra výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 1.11.2020-30.3.2021 1.4.2020 6.4.2020
22/202088/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-531-01962, Juraj Poliak-Pavilón cédrov Fond na podporu umenia, 42418933 Cukrová 14, 811 08, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-531-01962 2000,00 1.1.2020-31.12.2020 2.4.2020 29.4.2020
23/2020100/2020 Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 011 09 Žilina Zmluva o zverení majetku do správy správcovi bezodplatne 10.5.2020-neurčito 10.5.-2020 11.5.2020
24/2020101/2020 Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 011 09 Žilina Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK do správy správcovi bezodplatne 10.5.2020-neurčito 10.5.-2020 11.5.2020
25/2020121/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-531-01983 Fond na podporu umenia, 42418933 Cukrová 14, 811 08, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-531-01983 9000,00 1.1.2020-31.12.2020 16.4.2020 21.5.2020
26/2020123/2020 Zmluva č. 1/2020 o verejnom vykonávaní diela a použití umeleckého výkonu Gustáv Beláček - - Zmluva č. 1/2020 o verejnom vykonávaní diela a použití umeleckého výkonu 150,00 22.5.2020-22.5.2020 22.5.2020 22.5.2020
27/2020132/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02398 Fond na podporu umenia, 42418933 Cukrová 14, 811 08, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02398 9000,00 1.3.2020-30.6.2021 7.5.2020 8.6.2020
28/2020133/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02397 Fond na podporu umenia, 42418933 Cukrová 14, 811 08, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02397 4950,00 1.3.2020-30.6.2021 7.5.2020 8.6.2020
29/2020134/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02396 Fond na podporu umenia, 42418933 Cukrová 14, 811 08, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02396 5400,00 1.3.2020-30.6.2021 7.5.2020 8.6.2020
30/2020135/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02395 Fond na podporu umenia, 42418933 Cukrová 14, 811 08, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02395 9000,00 1.3.2020-30.6.2021 7.5.2020 8.6.2020
31/2020152/2020 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 5/2020 Mgr. Art. Štefan Kocka - - výpožička zbier. predmetov za účelom reštaurovania 6500,00 26.6.2020-20.6.2021 24.6.2020 24.6.2020
32/2020156/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-541-02744 Fond na podporu umenia, 42418933 Cukrová 14, 811 08, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-541-02744 2000,00 1.7.2020-30.6.2021 10.6.2020 3.7.2020
33/2020157/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-541-02742 Fond na podporu umenia, 42418933 Cukrová 14, 811 08, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-541-02742 2000,00 1.7.2020-30.6.2021 10.6.2020 3.7.2020
34/2020158/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-541-02745 Fond na podporu umenia, 42418933 Cukrová 14, 811 08, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-541-02745 2000,00 1.7.2020-30.6.2021 18.6.2020 3.7.2020
35/2020164/2020 Zmluva o dielo PhDr. Katarína Bajcurová, CSc - - Zmluva o dielo PhDr. Katarína Bajcurová, CSc. 200,00 7.7.2020-23.7.2020 7.7.2020 9.7.2020
36/2020172/2020 Zmluva o dielo Leontína Berková - - Zmluva o dielo Leontína Berková 150,00 15.7. do 6.9.2020 14.7.2020 14.7.2020
37/2020174/2020 Komisionárska zmluva č. 2020-07-20 Juraj Kollár - - Komisionárska zmluva č. 2020-07-20 35,00 23.7.2020-6.9.2020 20.7.2020 20.7.2020
38/2020175/2020 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti podľa §2 ods.2 a §6 z.č. 406/2011.. PhDr. Jarmila Sucháňová - - Zmluva o dobrovoľníckej činnosti bezodplatne 1.8.2020-31.12.2020 20.7.2020 23.7.2020
39/2020176/2020 Hlásenie poistného k hromadnému úrazovému poisteniu-115-s hlásením, číslo poistnej zmluvy 11-13144 Union poisťovňa a.s. 36284831 Karadžičova 7243/10, 811 08 Bratislava Hlásenie poistného k hromadnému úrazovému poisteniu-115-s hlásením, číslo poistnej zmluvy 11-13144 12,50 1.8.2020-31.12.2020 23.7.2020 23.7.2020
40/2020187/2020 Diagramy trvania potreby odberu tepelnej energie na rok 2020 Žilinská teplárenská, a.s. 36403032 Košická č. 11, 011 87 Žilina prílohy č. 1, 2 k obchodnej zmluve č. 470408 podľa rozpisu 1.1.2021-31.12.2020 6.8.2020 11.8.2020
41/2020206/2020 Zmluva o dielo Ester Mládenková - - Zmluva o dielo 30,00 4.9.2020-11.9.2020 3.9.2020 11.9.2020
42/2020242/2020 Zmluva o zverení majetku do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 011 09 Žilina Zmluva o zverení majetku do správy správcovi bezodplatne 14.10.2020-neurčito 16.10.2020 19.10.2020
43/2020243/2020 Kúpna zmluva č. 1/2020 Prof. akad. mal. Rudolf Sikora - - Kúpna zmluva č. 1/2020 10 000,00 19.10.2020 19.10.2020 19.10.2020
44/2020270/2020 Zmluva o užívaní zariadenia Poscom, s.r.o. 51031884 Golianova 93, 949 01 Nitra Zmluva o užívaní zariadenia max.7,20/mes. 12.10.2020- 11.10.2020 12.10.2020 4.11.2020
45/2020276/2020 Dodatok č. 1-dodávka elektriny na rok 2021, 2022 SSE 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Dodatok č. 1-dodávka elektriny na rok 2021, 2022 r. 2021-77,73, r. 2022/66,55 1.1.2021-31.12.2022 12.11.2020 12.11.2020
46/2020283/2020 Kúpna zmluva č. 3/2020 Prof.akad.soch.Juraj Bartusz - - Kúpna zmluva č. 3/2020 6 000,00 12.11.2020-neurčito 12.11.2020 12.11.2020
47/2020285/2020 Komisionárska zmluva č. 2020-11-02 akad. mal. Alex Mlynárčik - - Komisionárska zmluva č. 2020-11-02 15/ks, 4/ks 2.11.2020-neurčito 2.11.2020 13.11.2020
48/2020286/2020 Kúpna zmluva č. 2/2020 Barbara Remiášová - - Kúpna zmluva č. 2/2020 10 000,00 16.11.2020-neurčito 16.11.2020 23.11.2020
49/2020279/2020 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 6/2020 Šarišská galéria v Prešove 37781286 Hlavná 51, 080 01 Prešov výpožička zbierkových predmetov na výstavu 65000,- 11.1.-28.5.2021 18.11.2020 23.11.2020
50/2020294/2020 Dodatok č. 1/2020 k zmluve o výpožičke Nadácia ŽSK 51844508 Republiky 1, 010 01 Žilina Dodatok č. 1/2020 k zmluve o výpožičke alikvotná časť podľa dodávateľských faktúr od 1.1.2020 26.11.2020 1.12.2020
51/2020297/2020 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 7/2020 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Zelený kríčok 3, 917 01 Trnava výpožička zbierkových predmetov na výstavu 4500,25 3.12.2020-16.4.2021 2.12.2020 2.12.2020
52/2020299/2020 Zmluva o reštaurovaní č. 1/2020 Mgr. Art. Štefan Kocka s.r.o. 51539411 Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica reštaurovanie zbierk. predmetu 2222,40 2.12.2020-30.4.2021 2.12.2020 2.12.2020
53/2020300/2020 Zmluva o reštaurovaní č. 2/2020 Mgr. Art. Štefan Kocka s.r.o. 51539411 Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica reštaurovanie zbierk. predmetu 2222,30 2.12.2020-30.4.2021 2.12.2020 2.12.2020
54/2020301/2020 Zmluva o reštaurovaní č. 3/2020 Mgr. Art. Štefan Kocka s.r.o. 51539411 Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica reštaurovanie zbierk. predmetu 2222,30 2.12.2020-30.4.2021 2.12.2020 2.12.2020
55/2020305/2020 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti podľa §2 ods.2a §6 zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve PHDr. Jarmila Sucháňová - - Zmluva o dobrovoľníckej činnosti podľa §2 ods.2a §6 zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve bezodplatne 1.1.2021-31.12.2021 4.12.2020 4.12.2020
56/2020306/2020 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti podľa §2 ods.2a §6 zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve Ing. Martin Janičák - - Zmluva o dobrovoľníckej činnosti podľa §2 ods.2a §6 zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve bezodplatne 1.1.2021-31.12.2021 4.12.2020 4.12.2020
57/2020309/2020 Komisionárska zmluva č. 01-12-2020 Výtvarná Agentúra A1 14251833 Republiky 17, 010 01 Žilina predaj a distribúcia knižných titulov podľa prílohy č. 1 ku komisionárskej zmluve č. 01-12-2020 2.12.2020-31.12.2021 2.12.2020 4.12.2020
58/2020310/2020 Komisionárska zmluva č. 02-12-2020 Igor Cvacho - - predaj a distribúcia knižných titulov 10/ks 2.12.2020-neurčito 2.12.2020 4.12.2020
59/2020311/2020 Kúpna zmluva Möbelix pobočka SK,OC Laugaricio 35903414 911 01 Trenčín deliaca stena "Berni" 101,15 27.11.2020-neurčito 30.11.2020 7.12.2020
60/2020313/2020 Kúpna zmluva č. 4/2020 akad. mal. Peter Rónai - - Kúpna zmluva č. 4/2020 5500,00 9.12.2020-neurčito 9.12.2020 9.12.2020
61/2020314/2020 Dohoda č. 20/25/010/107 uzatv. podľa § 10 ods.3, ods.11 a nasl. zák.č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVaR 30794536 J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina Dohoda č. 20/25/010/107 uzatv. podľa § 10 ods.3, ods.11 a nasl. zák.č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi bezodplatne 1.1.2021-31.12.2021 9.12.2020 9.12.2020
62/2020307/2020 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 8/2020 Slovenská národná galéria 164712 Riečna 1, 815 13 Bratislava výpožička zbierkových predmetov na výstavu bezodplatne 11.1.-28.8.2021 8.12.2020 15.12.2020
63/2020312/2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke zbierk. predmetov č. 6/2018 Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave 00164721 Bratislavský hrad, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava výpožička zbierkových predmetov na výstavu bezodplatne 31.01.2021-31.01.2022 10.12.2020 17.12.2020
64/2020320/2020 Dohoda o preddavkových platbách v roku 2021 Žilinská teplárenská, a.s. 36403032 Košická 1, 011 87 Žilina dohoda o preddavkových platbách v roku 2021 podľa rozpisu 1.1.2021-31.12.2021 21.12.2020 21.12.2020
65/2020324/2020 Komisionárska zmluva č. 2020-01-01 Pilot 422655959 Adámiho 2, 841 01 Bratislava komisionárska zmluva podľa rozpisu 1.1.2021-neučito 28.12.2020 28.12.2020

Faktúry 2020

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre je suma s DPH v EUR Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Dátum zaplatenia Dátum zverejnenia
1/2020 pgu.sk ( sk doména) 14,28 č. obj. 84/2019 07.01.2020 36421928: WEBSUPPORT, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava 13.01.2020 31-01.2020
2/2020 elektronické stravovacie poukážky 939,92 RD č.549/2015/OP a VO 08.01.2020 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 29.01.2020 31.01.2020
3/2020 teplo ,para 1.297,28 OZ č.470408 10.01.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 10.02.2020 28.02.2020
4/2020 5 ks transparentných krytov 25,00 č. obj.95/2019 10.01.2019 35966289:Engie Services,s.r.o, Jarošova 1, pobočka Žilina, kysucká 16C, 010 01 Žilina 16.01.2020 31.01.2020
5/2020 paspatry na diela V.Hložník 37,80 č. obj. 4/2020 17.01.2020 10950141: Sklenárstvo a rámovanie Jozef Kuchárik, Štúrova 8, 010 01 Žilina 24.01.2020 31.01.2020
6/2020 predaj kníh z KP 13,30 Dodatok č.1 k Zmluve č.2015-10-06-01 23.01.2020 00587257:QEX,a.s.Brnianska 1,911 05 Trenčín 29.01.2020 31.01.2020
7/2020 členský príspevok za rok 2019 200,00 súhlas ŽSK zo dňa 19.12.2019 27.01.2020 30842654:Slovenská obchodná a priemyselná komora, Hálkova 31, 010 01 Žilina 28.01.2020 31.01.2020
8/2020 členský príspevok za rok 2020 200,00 súhlas ŽSK zo dňa 19.12.2019 27.01.2020 30842654:Slovenská obchodná a priemyselná komora, Hálkova 31, 010 01 Žilina 07.02.2020 28.02.2020
9/2020 predaj kníh z KP 4,50 KZ č.2019-03-29 29.01.2020 42265959:Pilot, Adámiho 2, 841 05 Bratislava 17.02.2020 28.02.2020
10/2020 PHM 72,19 Dodatok č.1 k Zmluve o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 04.02.2020 31322832:Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 14.02.20220 28.02.2020
11/2020 odborné školenia 50,00/školenie osoba č. obj. 2/2020 04.02.2020 36663484: Educo- Consult, s .r. o.,Žilina, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina 05.02.2020 28.02.2020
12/2020 odborný seminár mzdovej ekónomky PGU 30,00/školenie osoba č. obj. 3/2020 05.02.2020 51424266: Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2, 0140 01 Košice 07.02.2020 28.02.2020
13/2020 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 06.02.2020 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 07.02.2020 28.02.2020
14/2020 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 56,10 Zmluva 129/2004 07.02.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 14.02.2020 28.02.2020
15/2020 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 100,01 07.02.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 14.02.2020 28.02.2020
16/2020 elektronické stravovacie poukážky 804,54 RD č.549/2015/OP a VO 07.02.2020 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 17.02.2020 28.02.2020
17/2020 nákup poštových cenín na výstavy 330,00 súhlas na nákup poštových známok-bezhotovostným spôsobom zo dňa 13.01.2015 10.02.2020 36631124: Slovenská pošta, Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica 03.02.2020 28.02.2020
18/2020 tlač k výstave Mesiac architektúry 2020 84,00 č. obj. 6/2020 10.02.2020 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 17.02.2020 28.02.2020
19/2020 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018, Dodatok č.2 zo dňa 20.12.2019 10.02.2020 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 18.02.2020 28.02.2020
20/2020 teplo (Ciachovňa, PGU) 350,83 OZ č.470408 10.02.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 18.02.2020 28.02.2020
21/2020 materiál k oprave pánskeho WC-prízemie PGU 84,96 č. obj. 7/2020 10.02.2020 36827011: Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina 14.02.2020 28.02.2020
22/2020 inštalačný mat. k výstave Mesiac Architektúry 2020 35,69 č. obj. 9/2020 13.02.2020 36827011: Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina 21.02.2020 28.02.2020
23/2020 maliarsky mat. k výstave Mesiac Architektúry 2020 66,35 č. obj. 8/2020 13.02.2020 47574291:Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie 24.02.2020 28.02.2020
24/2020 výroba písmen k výstave Mesiac Architektúry 2020 36,00 č. obj. 10/2020 14.02.2020 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 24.02.2020 28.02.2020
25/2020 PHM 35,49 Dodatok č.1 k Zmluve o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 19.02.2020 31322832:Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 28.02.2020 28.02.2020
2020/1 preddavková platba 2.300,00 OZ č.470408 10.01.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 05.02.2020 28.02.2020
2020/3 preddavková platba elektriny 1. polrok 2020-prízemie PGU 187,00 Zmluva č.72174301 zo dňa 20.02.1992 27.01.2020 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 03.02.2020 28.02.2020
2020/4 preddavková platba elektriny 1. polrok 2020- VP 1. posch. 1.833,00 Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991 27.01.2020 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 03.02.2020 28.02.2020
2020/5 preddavková platba elektriny 1.polrok 2020-ubytovňa PGU 173,00 Zmluva č. 72174291 zo dňa 16.11.1991 27.01.2020 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 03.02.2020 28.02.2020
2020/6 preddavková platba elektriny 1. polrok 2020- Emócia 1.159,00 Zmluva č.72163891 zo dňa 30.11.1991 27.01.2020 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 03.02.2020 28.02.2020
2020/7 preddavková platba elektriny 1. polrok 2020-Nadácia 164,00 Zmluva č. 72181872 zo dňa 30.01.1996 27.01.2020 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 03.02.2020 28.02.2020
2020/8 Honorár- grafický vizuál k výstave Mesiac Architektúry 2020 50,00 Zmluva o dielo zo dňa 03.02.2020 07.02.2020 Ester Mládenková, Žilina 28.02.2020 28.02.2020
01/2020 vyúčtovanie spotreby energie 1.424,65 Zmluva o nájme č. 1/2019 10.02.2020- vyšlá faktúra 37093797: Ing. Alena Voštenáková, Antona Bernoláka 220,010 01 Žilina 20.02.2020 28.02.2020
02/2020 vyúčtovanie spotreby energie 73,42 Zmluva o nájme č. 2/2019 10.02.2020- vyšlá faktúra 50182919: 4X studio, s. r. o, Trnavská cesta 80B, 821 02 Bratislava 20.02.2020 28.02.2020
03/2020 vyúčtovanie spotreby energie 73,40 Zmluva o nájme č. 3/2019 10.02.2020- vyšlá faktúra 44575777: EURODESIGNUM-Ateliér, s. r. o,Hodžova 13, 010 01 Žilina 20.02.2020 28.02.2020
26/2020 kopírovacie a tlač. služby za 1.Q 2020 51,88 č. obj. 1/2020 45698813:Tiiger Print s.r.o., Sládkovičova 13, 010 01 Žilina 03.03.2020 19.03.2020
27/2020 Verejná správa SR(ročný prístup) 165,00 elektronická obj. 18.02.2020 31592503: Poradca podnikateľa, spol. s .r. o., Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina 03.03.2020 19.03.2020
28/2020 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 29.02.2020 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 03.03.2020 19.03.2020
29/2020 zviazanie článkov o činnosti PGU 12,00 č. obj. 11/2020 03.03.2020 30577225:Juraj Štefun-GEORG, Bajzova 11, 010 01 Žilina 12.03.2020 31.03.2020
30/2020 PHM 25,28 Dodatok č.1 k Zmluve o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 04.03.2020 31322832:Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 12.03.2020 31.03.2020
31/2020 dezinfekčné spraye rúk (COVID-19) 28,00 č. obj. 12/2020 04.03.2020 36391298:Lekáreň Samaritán, s.r.o.,Jána Milca 10,010 01 Žilina 12.03.2020 31.03.2020
32/2020 teplo (Ciachovňa, PGU) 1.104,92 OZ č.470408 6.03.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 25.03.2020 31.03.2020
33/2020 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018, Dodatok č.2 zo dňa 20.12.2019 6.03.2020 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 13.03.2020 31.03.2020
34/2020 elektronické stravovacie poukážky 854,83 RD č.549/2015/OP a VO 6.03.2020 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 16.03.2020 31.03.2020
35/2020 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 80,77 Zmluva 129/2004 09.03.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 12.03.2020 31.03.2020
36/2020 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 100,01 09.03.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 12.03.2020 31.03.2020
37/2020 členský príspevok na rok 2020 200,00 súhlas ŽSK zo dňa 9.03.2020 09.03.2020 Rada galérii Slovenska: Mgr. Renáta Niczová-predsedníčka RGS, Nitrianska galéria, Župné námestie 3, 949 11 Nitra 16.03.2020 31.03.2020
38/2020 predaj kníh z KP 41,30 Zmluva č.2015-10-01-01,Dodatok č.1 k Zmluve č.2015-10-06-01 09.03.2020 00587257:QEX,a.s.Brnianska 1,911 05 Trenčín 25.03.2020 31.03.2020
2020/9 preddavková platba 2.340,00 OZ č.470408 09.03.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 03.03.2020 31.03.2020
39/2020 PHM 59,17 Dodatok č.1 k Zmluve o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 23.03.2020 31322832:Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 30.03.2020 31.03.2020
40/2020 kancelárske potreby pre zamestnancov PGU 200,04 RD č. 15/2015/OVS č. obj. 14/2020 27.03.2020 32627211:Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec 07.04.2020 09.04.2020
41/2020 kancelársky papier (500 ks) 150,00 RD č. 15/2015/OVS č. obj. 15/2020 27.03.2020 32627211:Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec 07.04.2020 09.04.2020
2020/10 preddavková platba 800,00 OZ č.470408 06.04.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 03.04.2020 09.04.2020
42/2020 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 54,35 Zmluva 129/2004 06.04.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 14.04.2020 15.04.2020
43/2020 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 100,01 06.04.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 14.04.2020 15.04.2020
44/2020 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018, Dodatok č.2 zo dňa 20.12.2019 07.04.2020 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 14.04.2020 15.04.2020
45/2020 teplo (Ciachovňa, PGU) 1.104,92 OZ č.470408 08.04.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 15.04.2020 15.04.2020
46/2020 toner do tačiarne 20,00 č. obj. 16/2020 09.04.2020 36408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina 15.04.2020 15.04.2020
47/2020 školenie -"Pandémia Covid 19a legislatívne zmeny 66,00 č. obj. 17/2020 17.04.2020 31592503: Poradca podnikateľa, spol. s .r. o., Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina 14.04.2020 15.04.2020
4/2020 príjem z predaja katalógov z PGU 70,00 KZ č.2020-01-21 14.04.2020- vyšlá faktúra 37781481: Tatranská galéria v Poprade, Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad 30.04.2020 30.04.2020
48/2020 vodné,stočné 386,23 IČZ 201104292 zo dňa 7.10.2011 04.05.2020 36672297: SEVAK, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 05.05.2020 13.05.2020
49/2020 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 100,01 04.05.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 13.05.2020 13.05.2020
50/2020 videoškolenie-"mzdová agenda v čase pandémie" 30,00/školenie osoba č. obj. 3/2020 04.05.2020 51424266: Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2, 0140 01 Košice 06.05.2020 13.05.2020
51/2020 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018, Dodatok č.2 zo dňa 20.12.2019 05.05.2020 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 13.05.2020 13.05.2020
52/2020 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 60,32 Zmluva 129/2004 06.05.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 13.05.2020 13.05.2020
53/2020 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 07.05.2020 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 11.05.2020 13.05.2020
54/2020 ochrana objektu PGU 119,92 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 07.05.2020 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 11.05.2020 13.05.2020
55/2020 teplo (Ciachovňa, PGU) 973,76 OZ č.470408 07.05.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 18.05.2020 18.05.2020
56/2020 elektronické stravovacie poukážky 189,53 RD č.549/2015/OP a VO 11.05.2020 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 14.05.2020 18.05.2020
57/2020 Servis a oprava kamerového systému 56,16 č. obj. 19/2020 12.05.2020 30601550:Teco, Ing. Ján králik, Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina 14.05.2020 18.05.2020
58/2020 dezinfekčné spraye + jednorázové rukavice(COVID 19) 78,60 č. obj. 20/2020 12.05.2020 51218267: Monere, s.r.o., Vojtecha Spanyola 2124/20, 010 01 Žilina 18.05.2020 18.05.2020
59/2020 poradca podnikateľa-publikácie, predplatné na rok 2021 189,79 elektronická obj. 13.05.2020 31592503: Poradca podnikateľa, spol. s .r. o., Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina 11.05.2020 18.05.2020
60/2020 Seminár On line: Elektronická schránka štátnej správy 75,00 č. obj. 18/2020 13.05.2020 35900831: Proeko, s.r.o, Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 18.05.2020 18.05.2020
61/2020 binder klipy k výstave " Fellini a sladký život Talianska" 16,56 č. obj.23/2020 19.05.2020 31331131:Sevt, Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, prev.Hlinská 27, Žilina 25.05.2020 29.05.2020
62/2020 tlač pozvánok, fotografií, plagátov, baner k výstave "Fellini a sladký život Talianska" 204,30 č. obj. 25/2020 22.05.2020 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 28.05.2020 29.05.2020
63/2020 servis el. zab.sig.(EZP) v objekte PGU 32,28 č. obj. 22/2020 25.05.2020 30601550:Teco, Ing. Ján králik, Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina 28.05.2020 29.05.2020
64/2020 kozmetické jednorázové utierky na ruky(prevencia COVID 19) 22,32 č. obj. 21/2020 19.05.2020 44229950: Slovpap Sk, s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 88Žilina 25.05.2020 29.05.2020
65/2020 zapožičanie ozónového prístroja-dezinfekcia diel na výstavu "Felllini sladký život Talianska"(prevencia COVID 19) 15,00 č. obj. 24/2020 25.05.2020 10942068: Pavol Kanis- Žblnk, čistiareň a práčovňa Budatín, Cesta k Vodojemu 209/9, 010 03 Žilina 02.06.2020 08.06.2020
66/2020 kanc .mat. pre zamestnancov PGU 111,34 č. obj. 28/2020 29.05.2020 31331131:Sevt, Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, prev.Hlinská 27, Žilina 03.06.2020 08.06.2020
67/2020 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 01.06.2020 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 03.06.2020 08.06.2020
68/2020 webinár "Pomoc podnikateľom v čase pandémie" 24,00 č. obj. 27/2020 01.06.2020 30842654:Slovenská obchodná a priemyselná komora, Hálkova 31, 010 01 Žilina 02.06.2020 08.06.2020
2020/11 umelecké vystúpenie počas otvorenia výstavy "Fellini a sladký život Talianska" 150,00 Zmluva č. 1/2020 o verejnom vykonávaní diela a použití umeleckého výkonu 22.05.2020 Gustáv Beláček,Bratislava 25.05.2020 08.06.2020
69/2020 BOZP a PO, kontrola objektu PGU 180,00 IZ zo dňa 9.12.2005 02.06.2020 17887208: Stanislava Belohorcová , Černovská 11,010 01 Žilina 11.06.2020 29.06.2020
70/2020 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018, Dodatok č.2 zo dňa 20.12.2019 05.06.2020 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 16.06.2020 29.06.2020
71/2020 elektronické stravovacie poukážky 1.342,20 RD č.549/2015/OP a VO 05.06.2020 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 22.06.2020 29.06.2020
72/2020 revízia elektro. spotrebičov, el. ručného náradia 149,40 č. obj. 13/2020 08.06.2020 51433648: OB elektro s.r.o., Pažitie 518/37, 010 09 Žilina 18.06.2020 29.06.2020
73/2020 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 100,01 08.06.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 18.06.2020 29.06.2020
74/2020 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 45,72 Zmluva 129/2004 08.06.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 16.06.2020 29.06.2020
75/2020 para (Ciachovňa, PGU) 1.027,56 OZ č.470408 09.06.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 22.06.2020 29.06.2020
76/2020 Online školenie ISPIN 67,12 č. obj. 26/2020 09.06.2020 00602311: Asseco Solutions, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratiislava 11.06.2020 29.06.2020
77/2020 jednorázové hygienické utierky na ruky- papierové (prevencia COVID 19) 87,78 č. obj. 31/2020 29.06.2020 44229950: Slovpap Sk, s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 88Žilina 02.07.2020 07.07.2020
78/2020 prezutie a vyváženie pneumatík (PEUGEOT BOXER ZA-908 GH) 30,00 č. obj. 29/2020 30.06.2020 50310801: Autoservis Štefanko, Kragujevská 37523, 010 01 Žilina 01.07.2020 07.07.2020
80/2020 ochrana objektu PGU + 2x výjazd 139,84 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 07.07.2020 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 09.07.2020 17.07.2020
81/2020 antivírusový program ESET pre (8ks PC) na 2 roky 199,00 č. obj. 32/2020 03.07.2020 36408751:Edis s.r.o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina 09.07.2020 17.07.2020
82/2020 online školenie ISPIN 67,72 č. obj. 30/2020 03.07.2020 00602311: Asseco Solutions, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratiislava 09.07.2020 17.07.2020
83/2020 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018, Dodatok č.2 zo dňa 20.12.2019 06.07.2020 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 14.7.2020 17.07.2020
85/2020 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 45,72 Zmluva 129/2004 06.07.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 14.7.2020 17.07.2020
86/2020 telekomunikačné poplatky-mobilná sieť 100,01 06.07.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 14.7.2020 17.07.2020
79/2020 elektronické stravovacie poukážky 785,20 RD č.549/2015/OP a VO 06.07.2020 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 17.07.2020 24.07.2020
84/2020 vodné,stočné 588,62 IČZ 201104292 zo dňa 7.10.2011 30.06.2020 36672297: SEVAK, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 17.07.2020 24.07.2020
87/2020 para (Ciachovňa, PGU) 1.027,56 OZ č.470408 09.07.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 17.07.2020 24.07.2020
88/2020 pojazdné kladky na skrinky (knižnica PGU) 106,05 č. obj. 34/2020 15.07.2020 52554121:Technomax, s .r .o., Sasinkova 37, 010 01 Žilina 23.07.2020 29.07.2020
89/2020 mal. mat. (knižnica PGU + soc. zariadenie) 113,98 č. obj. 33/2020 20.7.2020 47574291:Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie 23.07.2020 29.07.2020
5/2020 služby spojené s nájmom-vyúč. -417,33 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov od 1.1.2020 - 31.12.2020 zo dňa 7.1.2020 25.05.2020- výšlá faktúra 51844508: Nadácia ŽSK pre podporu rodiny ,Republiky 1, 010 01 Žilina 05.06.2020 29.06.2020
90/2020 tlač (pozvánok,pútačov,banner,samolepka) k výstave J. Kollár 100,60 č.obj. 35/2020 23.7.2020 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 31.07.2020 14.08.2020
91/2020 mat. pre soc. zariadenie,VP.1.posch. 33,77 č.obj. 36/2020 23.7.2020 36827011: Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina 28.07.2020 14.08.2020
92/2020 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 04.08.2020 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 04.08.2020 14.08.2020
95/2020 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 46,63 Zmluva 129/2004 06.08.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 07.08.2020 14.08.2020
96/2020 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 100,01 06.08.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 07.08.2020 14.08.2020
2020/12 kurátorske práce k výstave J.Kollár-Plató 200,00 ZoD zo dňa 7.7.2020 14.07.2020 PhDr. Katarína Bajurová, CSc. 31.7.2020 14.08.2020
2020/13 preddavková platba elektriny 2. polrok 2020( PGU prízemie) 187,00 Zmluva č.72174301 zo dňa 20.02.1992 05.08.2020 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 04.08.2020 14.08.2020
2020/14 preddavková platba elektriny 2. polrok 2020( PGU ,VP. 1.posch.) 1.833,00 Zmluva č.72174311 zo dňa 16.11.1991 05.08.2020 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 04.08.2020 14.08.2020
2020/15 preddavková platba elektriny 2. polrok 2020( PGU ,ubytovňa) 173,00 Zmluva č.72174291 zo dňa 16.11.1991 05.08.2020 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 04.08.2020 14.08.2020
2020/16 preddavková platba elektriny 2. polrok 2020( PGU ,EMÓCIA) 1.159,00 Zmluva č.72163891 zo dňa 30.11.1991 05.08.2020 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 04.08.2020 14.08.2020
2020/17 preddavková platba elektriny 2. polrok 2020( PGU ,NADÁCIA) 164,00 Zmluva č.72181872 zo dňa 30.01.1996 05.08.2020 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 04.08.2020 14.08.2020
93/2020 PHM 56,66 Dodatok č.1 k Zmluve o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 05.08.2020 31322832:Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 13.08.2020 14.08.2020
94/2020 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018, Dodatok č.2 zo dňa 20.12.2019 06.08.2020 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 13.08.2020 14.08.2020
97/2020 predaj kníh z KP 13,30 Dodatok č.1 k Zmluve č.2015-10-06-01 10.08.2020 00587257:QEX,a.s.Brnianska 1,911 05 Trenčín 13.08.2020 28.08.2020
98/2020 para (Ciachovňa, PGU) 1.027,56 OZ č.470408 10.08.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 17.08.2020 28.08.2020
99/2020 elektronické stravovacie poukážky 584,07 RD č.549/2015/OP a VO 10.08.2020 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 17.08.2020 28.08.2020
100/2020 predaj kníh z KP 4,50 KZ č.2019-03-29 zo dňa9.4.2019 11.08.2020 42265959: PILOT, Adámiho 2, 841 05 Bratislava 13.08.2020 28.08.2020
101/2020 zasklenie okna (knižnica PGU) 30,00 č. obj. 37/2020 12.08.2020 364273742:smolka.sk, spol. s r. o., Nemocničná 1945/29-116, 026 01 Dolný Kubín 25.08.2020 28.08.2020
102/2020 madlo na schodisko(prízemie PGU) 102,00 č. obj. 38/2020 13.08.2020 31580076: Exis Žilina s .r. o., 013 23 Višňové č. 375 20.08.2020 28.08.2020
103/2020 zámok s príslušenstvom( vstup do VP 1. posch.) 20,45 č. obj. 40/2020 14.08.2020 36827011: Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina 25.08.2020 28.08.2020
104/2020 maliarsky mat. (knižnica+ soc. zaridenie VP 1. posch.) 21,24 č. obj. 39/2020 24.08.2020 47574291:Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie 25.08.2020 28.08.2020
105/205 maliarsky mat.(náter okien ,dverí, nábytku knižnica PGUVP 1.posch.) 32,65 č. obj. 41/2020 31.08.2020 47574291:Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie 07.09.2020 29.09.2020
106/2020 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 03.09.2020 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 07.09.2020 29.09.2020
107/2020 odborný seminár online- VO zákazky s nízkou hodnotou 84,00 č. obj. 42/2020 07.09.2020 35900831:Proeko, s .r .o, Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 14.09.2020 29.09.2020
108/2020 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 44,74 Zmluva 129/2004 07.09.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 14.09.2020 29.09.2020
109/2020 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 100,01 07.09.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 14.09.2020 29.09.2020
110/2020 para (Ciachovňa, PGU) 1.027,56 OZ č.470408 08.09.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 21.09.2020 29.09.2020
111/2020 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018, Dodatok č.2 zo dňa 20.12.2019 10.09.2020 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 14.09.2020 29.09.2020
112/2020 tlač vstupeniek 66,96 č. obj. 43/2020 14.09.2020 14219671:EkonSpo, K cintorínu 98/36, 010 04 Žilina 21.09.2020 29.09.2020
113/2020 tlač-pozvánky, baner, plagáty, samolepka- výstava EKOPLAGÁT 2020 120,98 č. obj. 44/2020 16.09.2020 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 21.09.2020 29.09.2020
114/2020 mal. mat.(knižnica PGU) 51,83 č. obj. 45/2020 17.09.2020 34255541: FARBY SABR, Jegorovova 37,0974 01 Banská Bystrica 21.09.2020 29.09.2020
115/2020 inštalačný mat.- výstava EKOPLAGÁT 2020 24,47 č. obj. 46/2020 17.09.2020 36827011: Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina 21.09.2020 29.09.2020
116/2020 bez. FAB vložka do dverí (kanc. 2.posch) 14,51 č. obj. 48/2020 21.09.2020 31646751: Hasta, s .r. o., Bytčianska 814131, 010 03 Považský Chlmec 23.09.2020 29.09.2020
117/2020 dezinfekčné a ochranné prostriedky( COVID 19) 215,76 č. obj. 47/2020 21.09.2020 36145173: Považské múzeu v Žiline, Topoľová 1, 010 03 Žilina 23.09.2020 29.09.2020
2020/18 vizuálna komunikácia výstavy a vytvorenie fot. dok. výstavy Juraj Kollár-Plató 150,00 ZoD zo dňa 8.7.2020 10.08.2020 Leontína Berková, Melčice-Lieskové 21.09.2020 29.09.2020
2020/19 vytvorenie elektronického formátu pozvánky k prezentácii diel R.Sikoru, k výstave EKOPLAGÁT 2020 59,40 ZoD zo dňa 3.9.2020 10.9.2020 Ester Mládenková, Žilina 21.09.2020 29.09.2020
118/2020 ochranné prostriedky ( COVID 19) 238,12 č. obj. 49/2020 22.09.2020 36276464: Tripsy s.r.o., Fučíkova 62, 925 21 Sládkovičovo 25.09.2020 29.09.2020
119/2020 elektronické stravovacie poukážky 506,71 RD č.549/2015/OP a VO 23.09.2020 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 25.09.2020 29.09.2020
120/2020 výmena palivového a peľového filtra na služobnom vozidle PEUGEOT BOXER ZA-908GH 72,00 č. obj. 52/2020 24.09.2020 50310801:Autoservis Štefanko, Kragujevská 37523, 010 01 Žilina 25.09.2020 29.09.2020
121/2020 hygienické potreby (toaletný papier) 92,61 č. obj. 51/2020 01.10.2020 36440884: Valin, s.r.o., Pri Celulozke 1376, 010 01 Źilina 08.10.2020 20.10.2020
122/2020 čistiace a dezinfekčné prostriedky 99,82 č. obj. 50/2020 01.10.2020 36440884: Valin, s.r.o., Pri Celulozke 1376, 010 01 Źilina 08.10.2020 20.10.2020
123/2020 služby-rezanie skla,zrkadla 17,80 č. obj. 53/2020 01.10.2020 36423742: smolka.sk, spol. s r. o., Nemocničná 1945/29-116, 026 01 Dolný Kubín 08.10.2020 20.10.2020
124/2020 materiál (VP 1.posch.) 31,63 č. obj. 55/2020 01.10.2020 36827011: Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina 08.10.2020 20.10.2020
125/2020 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 06.10.2020 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 07.10.2020 20.10.2020
126/2020 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 100,01 05.10.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 12.10.2020 20.10.2020
127/2020 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018, Dodatok č.2 zo dňa 20.12.2019 05.10.2020 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 12.10.2020 20.10.2020
128/2020 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 44,74 Zmluva 129/2004 06.10.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 12.10.2020 20.10.2020
129/2020 maliarsky mat.(náter stolíka, stoličky v Archíve PGU) 19,40 č. obj. 56/2020 06.10.2020 47574291:Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie 12.10.2020 20.10.2020
2020/20 preddavková platba 1.100,00 OZ č.470408 09.10.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 02.10.2020 20.10.2020
130/2020 elektronické stravovacie poukážky 754,26 RD č.549/2015/OP a VO 07.10.2020 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 21.10.2020 29.10.2020
131/2020 odborné revízie stabilných tlakových nádob v objekte PGU 96,00 č. obj. 54/2020 09.10.2020 33355568: Vlastimil Benedikovič, Fratranská 3100/6, 010 08 Žilina 19.10.2020 29.10.2020
132/2020 para (Ciachovňa, PGU) 1.027,56 OZ č.470408 09.10.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 21.10.2020 29.10.2020
133/2020 predaj kníh z KP 38,00 Dodatok č.1 k Zmluve č.2015-10-06-01 09.10.2020 00587257:QEX,a.s.Brnianska 1,911 05 Trenčín 19.10.2020 29.10.2020
134/2020 nákup tonerov 85,44 č. obj. 60/2020 13.10.2020 32627211: TSV Papier-Tibor Varga, Vajanského 80, 984 01 Lučenec 21.10.2020 29.10.2020
135/2020 vodné,stočné 597,56 IČZ 201104292 zo dňa 7.10.2011 13.10.2020 36672297: SEVAK, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 19.10.2020 29.10.2020
136/2020 inzercia v časopise PILOT k výstave PMI III.-prízemie PGU 250,00 č. obj. 59/2020 13.10.2020 42265959: Pilot, Adámiho 2, 841 05 Bratislava 23.10.2020 29.10.2020
137/2020 elektroinštalačné práce + elektroinštalačný mat. 556,86 č. obj. 58/2020 14.10.2020 51433648: OB elektro s .r .o., Pažitie 518/37, 010 09 Žilina 21.10.2020 29.10.2020
138/2020 videoseminár- "správa reg. v praxi" 30,00/školenie osoba č. obj. 3/2020 16.10.2020 51424266: Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2, 0140 01 Košice 19.10.2020 29.10.2020
139/2020 PHM 30,09 Dodatok č.1 k Zmluve o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 20.10.2020 31322832:Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 23.10.2020 29.10.2020
141/2020 kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, štítkov v objekte PGU 135,70 č. obj. 61/2020 23.10.2020 17885469: Radoslav Polónyi, Hlinská 37, 010 01 Žilina 26.10.2020 29.10.2020
140/2020 PO-kontrola objektu PGU 70,00 IZ zo dňa 9.12.2005 22.10.2020 17887208: Stanislava Belohorcová , Černovská 11,010 01 Žilina 29.10.2020 04.11.2020
142/2020 pracovné stolové kalendáre na rok 2021- zamestnancom PGU 12,77 RD č. 15/2015/OVS č. obj. 65/2020 26.10.2020 32627211:Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec 29.10.2020 04.11.2020
143/2020 prezutie a vyváženie pneumatík (PEUGEOT BOXER ZA-908 GH) 30,00 č. obj. 64/2020 26.10.2020 50310801: Autoservis Štefanko, Kragujevská 37523, 010 01 Žilina 29.10.2020 04.11.2020
6/2020 vyúčtovanie spotreby energie 454,92 Zmluva o nájme č. 1/2019 10.08.2020- vyšlá faktúra 37093797: Ing. Alena Voštenáková, Antona Bernoláka 220,010 01 Žilina 13.08.2020 31.08.2020
144/2020 ročná kontrola systému EPS 180,00 č. obj. 63/2020 27.10.2020 35966289: Engie services, a.s., pobočka Žilina, Kysucká cesta 16C, 01001 Žilina 02.11.2020 05.11.2020
145/2020 podlahová guma( toalety VP 1.poschodie) 350,63 č. obj. 67/2020 27.10.2020 36366811: Gumex SK, spol s r. o., M.R. Štefánika 77, 010 01 Žilina 02.11.2020 05.11.2020
146/2020 mat. na opravu dverí, nákup zámky, kľučky 68,64 č. obj. 71/2020 29.10.2020 36827011: Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina 02.11.2020 05.11.2020
147/2020 vodoinštalačný ,sanitárny mat. (toalety VP 1.posch.) 149,72 č. obj. 70/2020 29.10.2020 36827011: Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina 02.11.2020 05.11.2020
148/2020 originál lampa bez modulu( do projektora OPTOMA ) 93,77 č. obj. 69/2020 30.10.2020 28876431: Web Retail s.r.o.,Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1, ČR 02.11.2020 05.11.2020
2020/21 preddavková platba 1.751,15 OZ č.470408 02.11.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 02.11.2020 05.11.2020
149/2020 zástena-ochranná prepážka-VP prízemie ( COVID 19) 183,20 č. obj. 68/2020 29.10.2020 35749296: Tercoplast, s.r.o. Zátišie 3529/1, 831 03 Bratislava 06.11.2020 10.11.2020
150/2020 vypracovanie rozpočtu: stavebné úpravy strechy PGU 200,00 č. obj. 57/2020 02.11.2020 Ing. Zuzana Krajčiová, Rajec 06.11.2020 10.11.2020
7/2020 príjem z predaja katalógov z PGU 33,70 15.10.2020-vyšlá faktúra Barbora Neumanová, Bratislava 11.11.2020 26.11.2020
151/2020 školenie vodičov 15,00 č. obj. 72/2020 03.11.2020 46480382: Point Extra-Eva Ďugelová M. R. Štefánika 3615/197, 010 01 Žilina 06.11.2020 26.11.2020
152/2020 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 05.11.2020 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 06.11.2020 26.11.2020
153/2020 predplatné časopisu "Účt. Ropo a Obcí na rok 2021" 129,00 elek. obj. 05.11.2020 31348262: Wolters Kluwer SR s. r. o.,Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 26.10.2020 26.11.2020
154/2020 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 41,62 Zmluva 129/2004 06.11.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 11.11.2020 26.11.2020
155/2020 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 100,01 06.11.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 11.11.2020 26.11.2020
156/2020 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018, Dodatok č.2 zo dňa 20.12.2019 06.11.2020 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 11.11.2020 26.11.2020
157/2020 the hosting od 21.11.2020 do 21.11.2021 40,50 č. obj. 75/2020 06.11.2020 36421928: WebSupport. s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 10.11.2020 26.11.2020
158/2020 teplo (Ciachovňa, PGU) 1.166,27 OZ č.470408 06.11.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 20.11.2020 26.11.2020
159/2020 diagnostika noteboku ASUS 50,00 č. obj. 73/2020 04.11.2020 36408751:Edis s.r.o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina 16.11.2020 26.11.2020
160/2020 prenájom platobného terminálu-VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 05.10.2020 04.11.2020 51031884:POSCOM s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra - 26.11.2020
161/2020 refundované poistné 1. 820,32 Zmluva Kooperatíva,a.s.,a fa VÚC Žilina 09.11.2020 37808427: Úrad ŽSK ,Komenského 48,011 09 Žilina 16.11.2020 26.11.2020
162/2020 repas náhradého zdroja UPS 250,00 č. obj. 66/2020 10.11.2020 35966289:Engie services, a.s., pobočka Žilina, Kysucká cesta 16C, 01001 Žilina 16.11.2020 26.11.2020
163/2020 vodoinštalačné práce (VP 1.poschodie toalety) 100,80 č. obj. 74/2020 10.11.2020 46997229: UNIVENTA ZA, s.r.o., Na stanicu 853, 010 09 Žilina 16.11.2020 26.11.2020
164/2020 elektronické stravovacie poukážky 630,48 RD č.549/2015/OP a VO 13.11.2020 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 20.11.2020 26.11.2020
165/2020 videoseminár "mzdová účtovníčka na konci roka 2020" 30,00/školenie osoba 25.11.2020 51424266: Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2, 0140 01 Košice 26.11.2020 26.11.2020
166/2020 elektro náradie k inštaláciám výstav 300,00 č. obj. 78/2020 25.11.2020 36827011: Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina 04.12.2020 11.12.2020
167/2020 odborné revízie stabilných tlak. nádob(Ciachovňa) 96,00 č. obj. 77/2020 27.11.2020 33355568:Vlastimil Benedikovič, Fratranská 3100/6, 010 08 Žilina 09.12.2020 11.12.2020
168/2020 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 30.11.2020 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 04.12.2020 11.12.2020
169/2020 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018, Dodatok č.2 zo dňa 20.12.2019 01.12.2020 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 11.12.2020 11.12.2020
170/2020 maliarsky materiál(náter nábytku riaditeľňa PGU) 54,72 č. obj. 81/2020 03.12.2020 34255541: FARBY SABR, Jegorovova 37,0974 01 Banská Bystrica 09.12.2020 11.12.2020
171/2020 PHM 61,52 Dodatok č.1 k Zmluve o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 03.12.2020 31322832:Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 09.12.2020 11.12.2020
172/2020 prenájom platobného terminálu-VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 05.10.2020 03.12.2020 51031884:POSCOM s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra 11.12.2020
173/2020 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 42,96 Zmluva 129/2004 07.12.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 11.12.2020 11.12.2020
174/2020 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 100,01 04.12.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 11.12.2020 11.12.2020
175/2020 kancelárske kreslo (riaditeľke PGU) 179,00 č. obj. 85/2020 08.12.2020 14273535:DAZA-Daniel Záhora, Prielohy 970/7, 010 07 Žilina 14.12.2020 18.12.2020
176/2020 teplo ( PGU ,Ciachovňa ) 1.433,06 OZ č.470408 10.12.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 17.12.2020 18.12.2020
177/2020 osobné ochranné prostriedky(pracovníkom PGU) 157,94 č. obj. 95/2020 10.12.2020 22604146: Ing. Dušan Filimonov- ACAPO, Sasinkova 593/1 01001 Žilina 15.12.2020 18.12.2020
178/2020 2 ks TV SAMSUNG k výstavám 1.198,00 č. obj. 89/2020 10.12.2020 35712783:Planeo Elektro, nám. A. Hlinku 7B, 010 01 Žilina 15.12.2020 18.12.2020
179/2020 maliarsky mat.( výmalba VP prízemie PGU) 246,35 11.12.2020 47574291: Painthouse, s. r. o., Turie 539, 013 12 Turie 15.12.2020 18.12.2020
180/2020 reštaurovanie diela V.Hložníka 2.222,30 Zmluva o reštaurovaní č. 2/2020 10.12.2020 51539411: Mgr. art. Štefan Kocka s.r.o. Sídlo: Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica 18.12.2020 18.12.2020
181/2020 2 ks Projektorov BENQ k výstavám 1.699,20 č. obj. 89/2020 11.12.2020 31726607: OPAL MULTIMEDIA, spol. s r. o., Družstevná 40, 080 06 Prešov 15.12.2020 18.12.2020
182/2020 náradie na inštaláciu výstav 269,78 č. obj. 90/2020 11.12.2020 36827011: Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina 15.12.2020 18.12.2020
183/2020 reštaurovanie diela V.Hložníka 2.222,40 Zmluva o reštaurovaní č. 1/2020 10.12.2020 51539411: Mgr. art. Štefan Kocka s.r.o. Sídlo: Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica 18.12.2020 18.12.2020
184/2020 reštaurovanie diela V.Hložníka 2.222,30 Zmluva o reštaurovaní č. 3/2020 10.12.2020 51539411: Mgr. art. Štefan Kocka s.r.o. Sídlo: Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica 18.12.2020 18.12.2020
185/2020 návrh expozície výstavy a jej vizualizácia-príprava výstavy "Pavilón cédrov" 230,00 č. obj. 87/2020 11.12.2020 1033991596: Mgr. art. Michaela Poliaková, Letná 6, 010 03 Žilina 18.12.2020 18.12.2020
186/2020 výroba skriniek, zasklenie rámov k pripravovanej výstave "Pavilón céderov" 326,40 č. obj. 62/2020 11.12.2020 45570965: Glassmont, s.r.o., J. 457/57, 010 01 Žilina 15.12.2020 18.12.2020
187/2020 maliarsky mat. (riaditeľňa PGU) 29,22 č. obj. 84/2020 14.12.2020 47574291:Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie 22.12.2020 29.12.2020
188/2020 výmena- zhotovenie zásuvných dverí (Ekonom. úsek) 940,00 č. obj. 93/2020 14.12.2020 17782104: Kadlečík Ján, Kukučínova 10, 010 01 Žilina 17.12.2020 29.12.2020
189/2020 výmena- zhotovenie vstupných dverí ( vstup do administratívnych priestorov) 1.350,00 č. obj. 91/2020 14.12.2020 17782104: Kadlečík Ján, Kukučínova 10, 010 01 Žilina 17.12.2020 29.12.2020
190/2020 vybúranie pôvodných dverí a osadenie nových dverí+ murárske práce ( vstup do administratívnych priestorov) 600,00 č. obj. 92/2020 14.12.2020 17782104: Kadlečík Ján, Kukučínova 10, 010 01 Žilina 23.12.2020 29.12.2020
191/2020 dodávka a montáž EZS ( depozit prízemie PGU) 700,00 č. obj. 82/2020 15.12.2020 30601550: Teco-Ing. Ján králik, Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina 22.12.2020 29.12.2020
192/2020 oprava EZS ( VP PGU I. poschodie ) 1.440,00 č. obj. 83/2020 15.12.2020 30601550: Teco-Ing. Ján králik, Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina 22.12.2020 29.12.2020
193/2020 návrh interiéru expozície Prvé múzeum intermédií III.(VP prízemie PGU) 780,00 č. obj. 86/2020 15.12.2020 47504889: dr. Benčík s.r.o., Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava 18.12.2020 29.12.2020
8/2020 príjem z predaja katalógov z PGU 6,00 10.12.2020-vyšlá faktúra David Mackovič, Bratislava 16.12.2020 29.12.2020
194/2020 bublinová fólia( balenie diel po výstavách) 45,56 č. obj. 97/2020 15.12.2020 44229950: Slovpap Sk, s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina 17.12.2020 29.12.2020
195/2020 elektronické stravovacie poukážky 560,86 RD č.549/2015/OP a VO 14.12.2020 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 21.12.2020 29.12.2020
196/2020 cúvacia kamera( služobné vozidlo PEUEGOT BOXER 908GH) 115,00 č. obj. 100/2020 15.12.2020 51400316: Kalis, s.r.o., Rapatská 911, 951 35 Veľké Zálužie 16.12.2020 29.12.2020
197/2020 elektronika podľa CN č. 200232 pre výstavy a kancelárie 660,50 č. obj. 96/2020 14.12.2020 36408751:Edis s.r.o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina 30.12.2020 31.12.2020
198/2020 nákup halogénových žiaroviek (VP 1.poschodie) 230,00 č. obj. 98/2020 14.12.2020 35432659: GAKA.SVIETIDLÁ, ul. Národná 13, 010 01 Žilina 22.12.2020 31.12.2020
199/2020 Webinár-"legislatívne zmeny v mzd.učtárni) 72,00 č. obj. 79/2020 17.12.2020 30842654:Slovenská obchodná a priemyselná komora, Hálkova 31, 010 01 Žilina 21.12.2020 31.12.2020
200/2020 Espreso DeLonghi 310,90 č. obj. 102/2020 21.12.2020 35765038: ELEKTROSPED a. s., Pestovateľská 4318/13, 821 04 Bratislava 22.12.2020 31.12.2020
201/2020 kopírovacie a tlač . služby 44,42 č. obj. 1/2020 28.12.2020 45698813: Tiger Print, s.r.o., Kuzmányho 102/12, 010 01 Žilina 30.12.2020 31.12.2020
202/2020 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 28.12.2020 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 31.12.2020 31.12.2020
203/2020 inštalácia modulu sendmail( zasielanie výplatných pások zamestnancom PGU ) 191,20 č. obj. 101/2020 28.12.2020 36396222: Autocont, s.r.o., Krasovského 14, 851 01 Bratislava 29.12.2020 31.12.2020
2020/22 preddavková platba 2.290,00 OZ č.470408 02.12.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 02.12.2020 31.12.2020
2020/23 preddavková platba 2.290,00 OZ č.470408 14.12.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 14.12.2020 31.12.2020
204/2020 28 ks svietidiel lištových ( nasvietenie výstav) 1.659,84 č. obj. 99/2020 28.12.2020 36392961: EMOS Sk , s.r.o, Hlinícka 22, 014 01 Bytča 30.12.2020 31.12.2020
205/2020 deliaca stena (knižnica-riaditeľňa PGU) 101,15 č.obj. 80/2020 27.12.2020 35903414: Möbelix, OC Laugaricio 7271, Belá, 911 01 Trenčín 27.11.2020 27.12.2020
206/2020 prenájom platobného terminálu-VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 05.10.2020 31.12.2020 51031884:POSCOM s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra 31.12.2020
207/2020 PHM 37,50 Dodatok č.1 k Zmluve o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 31.12.2020 31322832:Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 12.01.2021 26.01.2021
208/2020 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 42,06 Zmluva 129/2004 31.12.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 12.01.2021 26.01.2021
209/2020 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018, Dodatok č.2 zo dňa 20.12.2019 31.12.2020 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 12.01.2021 26.01.2021
210/2020 vodné,stočné 555,99 IČZ 201104292 zo dňa 7.10.2011 31.12.2020 36672297: SEVAK, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 12.01.2021 26.01.2021
2020/24 preddavková platba 2.690,00 OZ č.470408 31.12.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 31.12.2020 26.01.2021

Objednávky 2020

Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia. Suma na objednávke je uvedená vrátane DPH. Identifikácia zmluvy. ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Dátum zverejnenia
1/2020 tlačiarenské a kopírovacie práce k výstavám a iným aktivitám PGU za 1.Q.2020 do 50,00 8.1.2020 Tiiger Print s.r.o., Sládkovičova 13, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 1/2020 tlačiarenské a kopírovacie práce k výstavám a iným aktivitám PGU za 1.Q.2020 9.1.2020
2/2020 školenie 50,00/školenie osoba 8.1.2020 Educo-Consult s.r.o. Žilina, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žiina Mgr. Milan Mazúr 2/2020 školenie 10.1.2020
3/2020 školenie 30,00/školenie osoba 8.1.2020 Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2, 0140 01 Košice Mgr. Milan Mazúr 3/2020 školenie 10.1.2020
4/2020 pasporty na diela V.Hložníka 3 ks 15,00 16.1.2020 Sklenárstvo a rámovanie Jozef Kuchárik, Štúrova 8, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 4/2020 pasporty na diela V.Hložníka 3 ks 20.1.2020
5/2020 poštové známky na pozvánky k výstavám 330,00 21.1.2020 Slovenská pošta, Partizánska 9, 975 99 Banská bystrica Mgr. Milan Mazúr 5/2020 poštové známky na pozvánky k výstavám 20.1.2020
6/2020 tlač pozvánok, samolepiek a baneru k výstave Mesiac architektúry do 85,00 5.2.2020 Racional SK, s.r.o., Veľká Okružná 2733/59, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 6/2020 tlač pozvánok, samolepiek a baneru k výstave Mesiac architektúry 5.2.2020
7/2020 materiál k oprave wc do 90,00 7.2.2020 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 7/2020 materiál k oprave wc 7.2.2020
8/2020 maliarsky materiál k výstave Mesiac architektúry 2020 do 70,00 7.2.2020 Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie Mgr. Milan Mazúr 8/2020 maliarsky materiál k výstave Mesiac architektúry 2020 12.2.2020
9/2020 inštalačný materiál k výstave Mesiac architektúry 2020 do 36,00 7.2.2020 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 9/2020 inštalačný materiál k výstave Mesiac architektúry 2020 12.2.2020
10/2020 písmená zo samolepiacej fólie k výstave Mesiac architektúry 2020 36,00 10.2.2020 Racional SK, s.r.o., Veľká Okružná 2733/59, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 10/2020 písmená zo samolepiacej fólie k výstave Mesiac architektúry 2020 12.2.2020
11/2020 zviazanie článkov roky 2017-2019 o činnosti PGU 12,00 19.2.2020 Georg-knihárstvo a tlačiareň Mgr. Milan Mazúr 11/2020 zviazanie článkov roky 2017-2019 o činnosti PGU 21.2.2020
12/2020 dezinfekcia v spreji pre zabránenie šírenia nákazy 28,00 2.3.2020 Lekáreň Samaritán, s.r.o., Drieňová 7, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 12/2020 dezinfekcia v spreji pre zabránenie šírenia nákazy 3.3.2020
13/2020 periodická revízia elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov 149,40 3.3.2020 OB elektro s.r.o., Pažitie 518/37, 010 09 Žilina Mgr. Milan Mazúr 13/2020 periodická revízia elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov 3.3.2020
14/2020 kopírovací papier A4 150,00 9.3.2020 TSV Papier-Tibor Varga, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Mgr. Milan Mazúr 14/2020 kopírovací papier A4 13.3.2020
15/2020 kancelárske potreby pre potreby zamestnancov 200,04 9.3.2020 TSV Papier-Tibor Varga, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Mgr. Milan Mazúr 15/2020 kancelárske potreby pre potreby zamestnancov 13.3.2020
16/2020 toner do tlačiarne HP Eco data-HPCF 230x 20,00 9.4.2020 Edis, s.r.o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 16/2020 toner do tlačiarne HP Eco data-HPCF 230x 9.4.2020
17/2020 školenie "Pandémia Covid 19 a legislatívne zmeny" 66,00 9.4.2020 Poradca Podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 17/2020 školenie "Pandémia Covid 19 a legislatívne zmeny" 9.4.2020
18/2020 Seminár On line: Elektronická schránka štátnej správy 75,00 29.4.2020 Proeko, s.r.o, Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Mgr. Milan Mazúr 18/2020 Seminár On line: Elektronická schránka štátnej správy 4.5.2020
19/2020 kontrola elektrického zabezpečovacieho systému 56,16 29.4.2020 Teco, Ing. Ján králik, Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina Mgr. Milan Mazúr 19/2020 kontrola elektrického zabezpečovacieho systému 4.5.2020
20/2020 dezinfekcia na ruky, hygienické rukavice "Pandémia Covid 19" do 80,00 6.5.2020 Monere, s.r.o., Vojtecha Spanyola 2124/20, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 20/2020 dezinfekcia na ruky, hygienické rukavice "Pandémia Covid 19" 11.5.2020
21/2020 kozmetické utierky "Pandémia Covid 19" 22,20 6.5.2020 Slovpap Sk, s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 88Žilina Mgr. Milan Mazúr 21/2020 kozmetické utierky "Pandémia Covid 19" 11.5.2020
22/2020 pridanie kódov EZS zamestnancovi 32,28 12.5.2020 Teco, Ing. Ján králik, Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina Mgr. Milan Mazúr 22/2020 pridanie kódov EZS zamestnancovi 14.5.2020
23/2020 klip binder k výstave Fellini a sladký život Talianska 16,56 14.5.2020 Sevt, Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, prev.Hlinská 27, Žilina Mgr. Milan Mazúr 23/2020 klip binder k výstave 20.5.2020
24/2020 zapožičanie ozónového prístroja na dezinfekciu dovezených diel na výstavu Fellini a sladký život Talianska 15,00 14.5.2020 Pavol Kanis- Žblnk, čistiareň a práčovňa Budatín, Cesta k Vodojemu 209/9, 010 03 Žilina Mgr. Milan Mazúr 24/2020 zapožičanie ozónového prístroja na dezinfekciu dovezených diel na výstavu 20.5.2020
25/2020 tlač pozvánok, samolepiek, plagátov a fotografii k výstave Fellini a sladký život Talianska 205,00 14.5.2020 Racional SK, s.r.o., Veľká Okružná 2733/59, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 25/2020 tlač pozvánok, samolepiek, plagátov a fotografii k výstave 20.5.2020
26/2020 školenie ISPIN I. časť 67,72/školenie osoba 14.5.2020 Asseco Solutions, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratiislava Mgr. Milan Mazúr 26/2020 školenie ISPIN 20.5.2020
27/2020 webinár "Pomoc podnikateľom v čase pandémie" 24,00 22.5.2020 Slovenská obchodná a priemyselná komora, Vajanského 10, 080 01 prešov Mgr. Milan Mazúr 27/2020 webinár "Pomoc podnikateľom v čase pandémie" 23.5.2020
28/2020 odkladacie mapy, objednávky 111,34 22.5.2020 Sevt, Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, prev.Hlinská 27, Žilina Mgr. Milan Mazúr 28/2020 odkladacie mapy, objednávky 23.5.2020
29/2020 prezutie zimných pneumatík 30,00 22.5.2020 Autoservis Štefanko, Kragujevská 37523, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 29/2020 prezutie zimných pneumatík 23.5.2020
30/2020 školenie ISPIN II. časť 67,72/školenie osoba 22.5.2020 Asseco Solutions, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratiislava Mgr. Milan Mazúr 30/2020 školenie ISPIN II. časť 23.5.2020
31/2020 kozmetické utierky "Pandémia Covid 19" do 90,00 25.6.2020 Slovpap Sk, s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 88Žilina Mgr. Milan Mazúr 31/2020 kozmetické utierky "Pandémia Covid 19" 25.6.2020
32/2020 antivírusový program Soft Eset Endpoint Protection Standart 8 pc+2 roky 199,00 30.6.2020 Edis s.r.o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 32/2020 antivírusový program Soft Eset Endpoint Protection Standart 8 pc+2 roky 30.6.2020
33/2020 maliarsky materiál podľa vlastného výberu (maľovanie stien knižnice a wc) do 120,00 10.7.2020 Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 33/2020 maliarsky materiál 13.7.2020
34/2020 pojazdové kladky na skrinky do knižnice PGU do 110,00 10.7.2020 Technomax, s.r.o., Sasinkova 37, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 34/2020 pojazdové kladky na skrinky do knižnice PGU 15.7.2020
35/2020 tlač pozvánok, samolepiek, baneru, test na stenu k výstave Juraj Kollár 100,60 15.7.2020 Racional SK, s.r.o., Veľká Okružná 2733/59, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 35/2020 tlač pozvánok, samolepiek, baneru, test na stenu k výstave Juraj Kollár 23.7.2020
36/2020 doplnky do sociálnych zariadení podľa vlastného výberu do 35,00 20.7.2020 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 36/2020 doplnky do sociálnych zariadení podľa vlastného výberu 23.7.2020
37/2020 zasklenie okna 30,00 11.8.2020 smolka.sk, spol. s r.o., Nemocničná 1945/29-116, 026 01 Dolný Kubín Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 37/2020 zasklenie okna 12.8.2020
38/2020 madlo na schodište 102,00 11.8.2020 Exis Žilina s.r.o., 013 23 Višňové č. 375 Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 38/2020 madlo na schodište 12.8.2020
39/2020 maliarsky materiál podľa vlastného výberu (maľovanie stien knižnice a wc) do 22,00 13.8.2020 Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 39/2020 maliarsky materiál podľa vlastného výberu (maľovanie stien knižnice a wc) 17.8.2020
40/2020 zámok s príslušenstvom VP I. poschodie do 22,00 13.8.2020 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 40/2020 zámok s príslušenstvom VP I. poschodie 17.8.2020
41/2020 farby ma úpravu dverí, okien, nábytku v knižnici na I.NP do 35,00 28.8.2020 Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 41/2020 farby ma úpravu dverí, okien, nábytku v knižnici na I.NP 2.9.2020
42/2020 Seminár On line: Všetko o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a "malých zákaziek" od 1.1.2020 84,00/seminár osoba 26.8.2020 Proeko, s.r.o, Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 42/2020 seminár 7.9.2020
43/2020 tlač vstupeniek podľa vzoru, 60 blokov á 50 ks do 70,00 7.9.2020 EkonSpo, K cintorínu 98/36, 010 04 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 43/2020 tlač vstupeniek podľa vzoru, 60 blokov á 50 ks 7.9.2020
44/2020 tlač pozvánok, samolepky, baneru, plagátu k výstave Ekoplagát ´20 120,98 8.9.2020 Racional SK, s.r.o., Veľká Okružná 2733/59, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 44/2020 tlač pozvánok, samolepky, baneru, plagátu k výstave Ekoplagát ´20 9.9.2020
45/2020 farby na náter nábytku, dverí v PGU do 55,00 14.9.2020 Farby Sabr, Jegorovova 37,0974 01 Banská Bystrica Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 45/2020 farby na náter nábytku, dverí v PGU 14.9.2020
46/2020 materiál k inštalácií výstavy "Ekoplagát 20" do 25,00 14.9.2020 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 46/2020 materiál k inštalácií výstavy "Ekoplagát 20" 14.9.2020
47/2020 ochranné pomôcky "Covid 19" 215,76 11.9.2020 Považské múzeu v Žiline, Topoľová 1, 010 03 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 47/2020 ochranné pomôcky "Covid 19" 14.9.2020
48/2020 cylindrická vložka do dverí FAB 15,00 17.9.2020 Hasta, s.r.o., Bytčianska 814131, 010 03 Považský Chlmec Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 48/2020 cylindrická vložka do dverí FAB 17.9.2020
49/2020 ochranné pomôcky a dezinfekcia "Covid 19" 238,12 17.9.2020 Tripsy s.r.o., Fučíkova 62, 925 21 Sládkovičovo Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 49/2020 ochranné pomôcky a dezinfekcia "Covid 19" 17.9.2020
50/2020 čistiace prostriedky podľa výberu do 100,00 21.9.2020 Valin, s.r.o., Pri Celulozke 1376, 010 01 Źilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 50/2020 čistiace prostriedky podľa výberu 24.9.2020
51/2020 nákup toaletného papiera do 100,00 21.9.2020 Valin, s.r.o., Pri Celulozke 1376, 010 01 Źilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 51/2020 nákup toaletného papiera 24.9.2020
52/2020 výmena palivového a peľového filtra 72,00 23.9.2020 Autoservis Štefanko, Kragujevská 37523, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 52/2020 výmena palivového a peľového filtra 24.9.2020
53/2020 odrezanie skla na zbierkový predmet a skla vo wc do 20,00 23.9.2020 smolka.sk, spol. s r.o., Nemocničná 1945/29-116, 026 01 Dolný Kubín Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 53/2020 odrezanie skla na zbierkový predmet a skla vo wc 24.9.2020
54/2020 odborné prehliadky a skúšky (revízie) vyhradených technických zariadení PGU 96,00 28.9.2020 Vlastimil Benedikovič, Fratranská 3100/6, 010 08 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 54/2020 odborné prehliadky a skúšky (revízie) vyhradených technických zariadení 30.9.2020
55/2020 materiál k rekonštrukcii priestorov v PGU do 35,00 28.9.2020 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 55/2020 materiál k rekonštrukcii priestorov v PGU 30.9.2020
56/2020 farby na náter nábytku archív PGU do 20,00 28.9.2020 Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 56/2020 farby na náter nábytku archív PGU 30.9.2020
57/2020 vypracovanie rozpočtu 200,00 28,9,2020 Ing. Zuzana Krajčiová Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 57/2020 vypracovanie rozpočtu 30.9.2020
58/2020 elektroinštalačné práce do 600,00 2.10.2020 OB elektro s.r.o., Pažitie 518/37, 010 09 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 58/2020 elektroinštalačné práce 2.10.2020
59/2020 uverejnenie inzerátu v časopise Flasch art 250,00 6.10.2020 Pilot, Adámiho 2, 841 05 Bratislava Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 59/2020 uverejnenie inzerátu v časopise Flasch art 6.10.2020
60/2020 toner do tlačiarni THP pracovníkov do 90,00 8.10.2020 TSV Papier-Tibor Varga, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 60/2020 toner do tlačiarni THP pracovníkov 8.10.2020
61/2020 kontrola a tlaková skúška hasiacich prístrojov, hydrantov a oprava do 150,00 8.10.2020 Radoslav Polónyi, Hlinská 37, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 61/2020 kontrola a tlaková skúška hasiacich prístrojov, hydrantov a oprava 14.10.2020
62/2020 výroba skriniek, zasklenie rámov k výstave J.Poliaka v PGU 327,00 13.10.2020 Glassmont, s.r.o., J.Závodského 457/57, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 62/2020 výroba skriniek, zasklenie rámov k výstave J.Poliaka v PGU 14.10.2020
63/2020 ročná kontrola EPS 180,00 19.10.2020 Engie services, a.s., pobočka Žilina, Kysucká cesta 16C, 01001 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 63/2020 ročná kontrola EPS 20.10.2020
64/2020 prezutie letných pneumatík na zimné vozidla ZA 908 GH 30,00 21.10.2020 Autoservis Štefanko, Kragujevská 3753, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 64/2020 prezutie letných pneumatík na zimné vozidla ZA 908 GH 26.10.2020
65/2020 pracovný kalendár stolový do 15,00 22.10.2020 TSV Papier-Tibor Varga, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 65/2020 pracovný kalendár stolový 26.10.2020
66/2020 práce servisného technika na UPS do 250,00 22.10.2020 Engie services, a.s., pobočka Žilina, Kysucká cesta 16C, 01001 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 66/2020 práce servisného technika na UPS 26.10.2020
67/2020 gumová podlahovina VP I. poschodie 350,63 22.10.2020 Gumex SK, spol s r.o., M.R. Štefánika 77, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 67/2020 gumová podlahovina VP I. poschodie 27.10.2020
68/2020 ochranná prepážka na pult prízemie do 185,00 22.10.2020 Tercoplast, s.r.o. Zátišie 3529/1, 831 03 Bratislava Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 68/2020 ochranná prepážka na pult prízemie 27.10.2020
69/2020 originál lampa do projektoru bez modulu 93,77 22.10.2020 Web Retail s.r.o.,Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1, ČR Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 69/2020 originál lampa do projektoru bez modulu 27.10.2020
70/2020 nákup vodoinštalačného a sanitárneho zariadenia a doplnkov na opravu v toaletách I. poschodie do 150,00 23.10.2020 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 70/2020 nákup vodoinštalačného a sanitárneho zariadenia a doplnkov na opravu v toaletách I. poschodie 27.10.2020
71/2020 materiál na opravu dverí podľa vlastného výberu do 70,00 23.10.2020 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 71/2020 materiál na opravu dverí podľa vlastného výberu 27.10.2020
72/2020 referentské skúšky na vedenie MV do 15,00 2.11.2020 Point Extra-Eva ĎugelováM. R. Štefánika 3615/197, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 72/2020 referentské skúšky na vedenie MV 2.11.2020
73/2020 diagnostika notebook 50,00 3.11.2020 Edis s.r.o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 73/2020 diagnostika notebook 5.11.2020
74/2020 vodoinštalačné práce 100,80 5.11.2020 UNIVENTA ZA, s.r.o., Na stanicu 853, 010 09 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 74/2020 vodoinštalačné práce 5.11.2020
75/2020 the hosting od 21.11.2020 do 21.11.2021 40,50 5.11.2020 WebSupport. s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 75/2020 the hosting od 21.11.2020 do 21.11.2021 5.11.2020
76/2020 oprava notebook Assus 120,00 10.11.2020 Edis s.r.o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 76/2020 oprava notebook Assus 10.11.2020
77/2020 odborné prehliadky a skúšky (revízie) vyhradených technických zariadení Ciachovňa 96,00 19.11.2020 Vlastimil Benedikovič, Fratranská 3100/6, 010 08 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 77/2020 odborné prehliadky a skúšky (revízie) vyhradených technických zariadení Ciachovňa 26.11.2020
78/2020 vŕtacie kladivo, skrutkovač, sada vrtákov pre údržbu v PGU 300,00 23.11.2020 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 78/2020 vŕtacie kladivo, skrutkovač, sada vrtákov pre údržbu v PGU 26.11.2020
79/2020 webinár "Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni" 72,00 24.11.2020 Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilina, Hálkova 31, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 79/2020 webinár "Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni" 26.11.2020
80/2020 deliaca stena "Berni" 101,15 27.11.2020 Möbelix, OC Laugaricio 7271, Belá, 911 01 Trenčín Mgr. Miroslava Sikorová 80/2020 deliaca stena "Berni" 8.12.2020
81/2020 farba na náter nábytku kancelária riaditeľky do 55,00 1.12.2020 Farby Sabr, Jegorovova 37,0974 01 Banská Bystrica Mgr. Miroslava Sikorová 81/2020 farba na náter nábytku kancelária riaditeľky 8.12.2020
82/2020 dodávka a montáž EZS v depozitári na prízemí PGU 700,00 4.12.2020 Teco, Ing. Ján králik, Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 82/2020 dodávka a montáž EZS v depozitári na prízemí PGU 8.12.2020
83/2020 oprava EZS vo VP I. poschodie 1440,00 4.12.2020 Teco, Ing. Ján králik, Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 83/2020 oprava EZS vo VP I. poschodie 8.12.2020
84/2020 maliarsky materiál na výmašbu riaditeľne do 30,00 7.12.2020 Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie Mgr. Miroslava Sikorová 84/2020 maliarsky materiál na výmašbu riaditeľne 8.12.2020
85/2020 nákup kancelárske kreslo do riaditeľňe PGU 179,00 7.12.2020 DAZA-Daniel Záhora, Pielohy 970/7, 010 07 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 85/2020 nákup kancelárske kreslo do riaditeľňe PGU 8.12.2020
86/2020 návrh interiéru expozície Prvé múzeum intermédií III.. 780,00 9.12.2020 dr. Benčík s.r.o., Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 86/2020 návrh interiéru expozície Prvé múzeum intermédií III.. 9.12.2020
87/2020 návrh expozície výstavy a jej vizualizácia Juraj Poliak-Pavilón cédrov 230,00 9.12.2020 Mgr. art. Michaela Poliaková, Letná 6, 010 03 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 87/2020 návrh expozície výstavy a jej vizualizácia Juraj Poliak-Pavilón cédrov 9.12.2020
88/2020 projektor benq TH 671 ST-2 ks, multimédia box-2 ks 1699,20 9.12.2020 OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o., Družstevná 40, 080 06 Prešov Mgr. Miroslava Sikorová 88/2020 projektor benq TH 671 ST-2 ks, multimédia box-2 ks 9.12.2020
89/2020 nákup Qled televízor Samsung QE50264T 50"(127cm) 1198,00 10.12.2020 Fast Plus s.-r.o., Planeo Elektro, nám. A.Hlinku 7B, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 89/2020 nákup Qled televízor Samsung QL50264T 50"(127cm) 10.12.2020
90/2020 tovar podľa cenovej ponuky do 310,00 10.12.2020 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 90/2020 tovar podľa cenovej ponuky 10.12.2020
91/2020 výroba atypických dverí vrátane zárubní do 1350,00 10.12.2020 Kadlečik Ján, Kukučínova 10, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 91/2020 výroba atypických dverí vrátane zárubní 10.12.2020
92/2020 vybúranie pôvodných dverí a osadenie nových dverí+murárske práce 600,00 10.12.2020 Kadlečik Ján, Kukučínova 10, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 92/2020 vybúranie pôvodných dverí a osadenie nových dverí+murárske práce 10.12.2020
93/2020 zhotovenie atypických dverí-posuvných do interiéru PGU do 940,00 10.12.2020 Kadlečik Ján, Kukučínova 10, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 93/2020 zhotovenie atypických dverí-posuvných do interiéru PGU 10.12.2020
94/2020 farby s príslušenstvom podľa výberu do 250,00 10.12.2020 Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie Mgr. Miroslava Sikorová 94/2020 farby s príslušenstvom podľa výberu 10.12.2020
95/2020 osobné ochranné pracovné prostriedky podľa výberu do 160,00 10.12.2020 Acapo, Sasinkova 593/1 01001 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 95/2020 osobné ochranné pracovné prostriedky podľa výberu 10.12.2020
96/2020 elektronika podľa CN č. 200232 pre výstavy a kancelárie 660,50 10.12.2020 Edis s.r.o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 96/2020 elektronika podľa CN č. 200232 pre výstavy a kancelárie 10.12.2020
97/2020 bublinková a potravinová fólia na balenie výstav do 50,00 11.12.2020 Slovpap Sk, s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 97/2020 bublinková a potravinová fólia na balenie výstav 11.12.2020
98/2020 nákup žiaroviek do reflektorov vo výstavných priestoroch do 230,00 14.12.2020 GALA.SVIETIDLÁ, ul. Národná 13, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 98/2020 nákup žiaroviek do reflektorov vo výstavných priestoroch 14.12.2020
99/2020 adjustable beam led track light do 1700,00 14.12.2020 Emos Sk , s.r.o,Hlinícka 22, 014 01 Bytča Mgr. Miroslava Sikorová 99/2020 adjustable beam led track light 14.12.2020
100/2020 cúvacia kamera do MV peugeot boxer 115,00 14.12.2020 Kalis, s.r.o., Rapatská 911, 951 35 Veľké Zálužie Mgr. Miroslava Sikorová 100/2020 cúvacia kamera do MV peugeot boxer 14.12.2020
101/2020 inštalácia modulu sendmail 200,00 18.12.2020 Autocont, s.r.o., Krasovského 14, 851 01 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 101/2020 inštalácia modulu sendmail 21.12.2020
102/2020 espresso Delongi Magnifica+ odvápňovač 310,90 21.12.2020 Elektrosped, a.s. Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 102/2020 espreso Delongi Magnifica+ odvápňovač 21.12.2020
© Copyright 2023 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené.