Zmluvy 2018

Dokument Číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou PGU uzatvorila zmluvu IČO Sídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH v EUR Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...) Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy Dátum zverejnenia
0120183/2018 Poistná zmluva PZ: 1239000612 Kooperatíva poisťovňa. A.s., 00585441 Štefanovičova 4, 81623 Bratislava poistenie 16,92 1.1.2018-31.12.2018 27.12.2017 6.1.2018
022018493/2017 Dodatok č. 4 ku zmluve o výpožičke zbierk. predmetov č. 9/2007 Žilinský samosprávny kraj 37808427 ul. Komenského 48, 011 09 Žilina výpožička zbierk. predmetov 531,10 27.7.2007-31.12.2021 11.12.2017 10.1.2018
032018501/2017 Dodatok č. 1 ku zmluve o výpožičke zbierk. predmetov z r. 2014 Žilinský samosprávny kraj 37808427 ul. Komenského 48, 011 09 Žilina výpožička zbierk. predmetov 800,00 27.11.2014-31.12.2021 14.12.2017 10.1.2018
042018510/2017 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2017 Galéria 19, n.o. 42166756 Záborského 861/15, 831 03 Bratislava - Nové Mesto výpožička zbierk. predmetov na výstavu 1000,00 15.2.-15.4.2018 3.1.2018 10.1.2018
05201816/2018 Dodatok k PZ č. 1239000612 Kooperatíva poisťovňa. A.s., 00585441 Štefanovičova 4, 81623 Bratislava dodatok k poisteniu - 8.1.2018-31.12.2018 8.1.2018 11.1.2018
06201817/2018 Dodatok č.2 k Zmluve o poskyt.fin.prostried. č. 17-531-01876 Fond na podporu umenia, 42418933 Cukrová 14, 81108 Bratislava zmena termínu realizácie podujatia zmluvy o poskyt. FP - 7.12.2018-25.2.2018 20.12.2017 12.1.2018
07201821/2018 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakt.elektrinu č. 7217429 Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 Pri Rjačianke 8591/4B, 01047 Žilina dodatok 363,00 1.1.2018-31.12.2018 4.12.2017 1.1.2018 16.1.2018
08201822/2018 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakt.elektrinu č. 7217430 Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 Pri Rjačianke 8591/4B, 01047 Žilina dodatok 122,00 1.1.2018-31.12.2018 4.12.2017 1.1.2018 16.1.2018
09201823/2018 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakt.elektrinu č. 7217431 Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 Pri Rjačianke 8591/4B, 01047 Žilina dodatok 1555,00 1.1.2018-31.12.2018 4.12.2017 1.1.2018 16.1.2018
10201824/2018 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakt.elektrinu č. 7218187 Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 Pri Rjačianke 8591/4B, 01047 Žilina dodatok 273,00 1.1.2018-31.12.2018 4.12.2017 1.1.2018 16.1.2018
11201825/2018 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakt.elektrinu č. 7216389 Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 Pri Rjačianke 8591/4B, 01047 Žilina dodatok 281,00 1.1.2018-31.12.2018 4.12.2017 1.1.2018 16.1.2018
12201812/2018 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2018 Slovenská národná galéria 164712 Riečna 1, 815 13 Bratislava výpožička zbierk. predmetov 1362,00 22.1.-10.5.2018 16.1.2018 19.1.2018
13/201838/2018 Dodatok č.2 k zml. č. 17-531-01877 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 81108 Bratislava žiadosť o zmenu zmluvy o poskytnutí fin.prostriedkov - 1/2018 doba neurčitá 8.1.2018 25.1.2018
14/201839/2018 Zmluva o spravovaní a aktualizovaní web stránky Five Dimensions s.r.o., 31421407 Pod Krásnom 9789, 03601 Martin spravovanie web stránky 30,00 1.1.2018-31.12.2018 26.1.2018 26.1.2018
15/201869/2018 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2018 Galéria mesta Bratislavy 179752 Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava výpožička zbierk. predmetov na výstavu 4000,00 20.2.-17.8.2018 17.2.2018 8.3.2018
16/201896/2018 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2018 Nitrianska galéria 36102580 Župné námestie 3, 949 01 Nitra výpožička zbierk. predmetov na výstavu 995,82 13. 3. -21. 9. 2018 12.3.2018 12.3.2018
17/201899/2018 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2018 Galéria mesta Bratislavy 179752 Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava výpožička zbierk. predmetov na výstavu 3200,00 14. 3.-17. 8. 2018 12.3.2018 12.3.2018
18/2018113/2018 Poistné majetok Kooperatíva poisťovňa. A.s., 00585441 Štefanovičova 4, 81623 Bratislava poistenie 46,01 15.3.2018-31.3.2018 15.3.2018 26.3.2018
19/2018130/2018 Zmluva o dielo PhDr. Alena Vrbanová, PhD. kurátorstvo 100,00 29.3.2018-12.4.2018 28.3.2018 12.4.2018
20/2018133/2018 Zmluva o zverení majetku do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 01109 Žilina počítače bezodplatne od 26.4.2017 doba neurčitá 16.4.2018 23.4.2018
21/2018142/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2018 Ing. Alena Voštenáková- Emócia 37093797 Bernolákova 2201/24, 01001 Žilina nájom 6452,76 ročne 1.5.2018-30.4.2019 26.4.2018 26.4.2018
22/2018148/2018 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 2.1.1999 Cerberos, s.r.o. 36008869 Rajecká cesta 17, 01001 Žilina dodatok k zmluve 83,33/mes. bez DPH 1.5.2018 doba neurčitá 1.5.2018 7.5.2018
23/2018150/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-531-01993 Fond a podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 81108 Bratislava realizácia projektu 4000,00 1.1.2018-31.12.2018 2.5.2018 17.5.2018
24/2018151/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-531-02005 Fond a podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 81108 Bratislava realizácia projektu 4000,00 1.1.2018-31.12.2018 2.5.2018 17.5.2018
25/2018189/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie MK SR 00165182 Nám. SNP č.33, Bratislava poistenie 1/1ks 5.6.2018-30.11.2018 5.6.2018 8.6.2018
26/2018193/2018 Poistná zmluva PZ: 1239000612 verzia č. 1 Kooperatíva poisťovňa. A.s., 00585441 Štefanovičova 4, 81623 Bratislava poistenie 3,29 1.6.2018-31.12.2018 6.6.2018 8.6.2018
27/2018194/82018 Dodatok č. 1 ku zmluve o výpožičke zbierk. predmetov č. 2/2018 Galéria mesta Bratislavy 179752 Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava výpožička zbierk. predmetov na výstavu 4000,00 20.2.-15.10.2018 30.5.2018 12.6.2018
28/2018198/2018 Dodatok č.1k zml. č. 17-531-01996 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 81108 Bratislava dodatok -zmena termínu vyúčtovania - 1/2018 doba neurčitá 6.6.2018 15.6.2018
29/2018211/2018 Zmluva o dielo Mgr. Gabriela Garlatyová zmluva 100,00 2.7.22018-12.7.2018 2.7.2018 11.7.2018
30/2018212/2018 Zmluva o dielo Ester Mádenková zmluva 50,00 2.7.22018-12.7.2018 2.7.2018 11.7.2018
31/2018222/2018 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 5/2018 Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Washingtone 00699021 3523 International Court NW, 20008, Washington D.C., Spojené štáty americké výpožička zbierk. predmetov na prezentáciu-výstavu 5211,00 13.7.2018-20.7.2020 11.7.2018 16.7.2018
32/2018225/2018 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2018 Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave 00164721 Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16 výpožička zbierk. predmetov na výstavu 60000,00 1.8.2018-31.1.2020 18.7.2018 2.8.2018
33/2018233/2018 Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č. 18-532-04762 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 81108 Bratislava projekt 12.000,- 1.7.2018-29.3.2019 23.7.2018 3.8.2018
34/2018234/2018 Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č. 18-532-04798 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 81108 Bratislava projekt 3.325,- 1.7.2018-29.3.2019 23.7.2018 3.8.2018
35/2018235/2018 Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č. 18-532-04768 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 81108 Bratislava projekt 1.900,- 1.7.2018-29.3.2019 23.7.2018 3.8.2018
36/2018241/2018 Poistná zmluva č. 1239000612 verzia č. 2- odpoistenie Kooperatíva poisťovňa. A.s., 00585441 Štefanovičova 4, 81623 Bratislava poistenie 2,35 1.8.2018-31.12.2018 9.8.2018 9.8.2018
37/2018246/2018 Kúpna zmluva č. 1/2018 Dobrovoľný hasičský zbor 00177474 Svederník 51, 01332 Svederník predaj auto 50,00 od 31.7.2018 doba neurčitá 31.7.2018 17.8.2018
38/2018247/2018 Diagramy trvania potreby odberu tepelnej energie na rok 2019 Žilinská teplárenská, a.s. 36403032 Košická č. 11, 011 87 Žilina prílohy č. 1, 2 k obchodnej zmluve č. 470408 - 1.1.2019-31.12..2019 17.8.2018 24.8.2018
39/2018259/2018 Dohoda č. 18/25/051/61 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa šoly ÚPSVaR Žilina 30794536 J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina dohoda bezodplatne 1.9.2018-28.2.2019 22.8.2018 27.8.2018
40/2018273/2018 Poistná zmluva č. 1239000612 verzia č. 3 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441 Štefanovičova 4, 81623 Bratislava odpoistenie 1,88 1.9.2018-31.12.2018 6.9.2018 17.9.2018
41/2018281/2018 Zmluva o dielo Veronika Rónaiová zmluva 1250,00 14.9 2018-27.9.2018 14.9.2018 17.9.2018
42/2018310/2018 Zmluva o dielo Katarína Bičanová zmluva 220,00 12.10.-31.10.2018 12.10.2018 19.10.2018
43/2018299/2018 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 7/2018 Šarišská galéria v Prešove 37781286 Hlavná 51, 080 01 Prešov výpožička zbierk. predmetov na výstavu 4000,00 30.10.2018-10.1.2019 26.10.2018 26.10.2018
44/2018320/2018 Oznámenie o zaslaní preplatku z PZ 6596463918/1239000612 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441 Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava preplatok 1,88 1.9.2018-31.12.2018 9.11.2018 12.11.2018
45/2018324/2018 Zmluva o dielo č. 1/2018 SM-MONT, s.r.o. 50718363 Alexyho 13/1, 010 03 Žilina stavebné práce 25.192,28 6.11.2018-30.11.2018 6.11.2018 16.11.2018
46/2018331/2018 Kúpna zmluva č. 2/2018 akad.maliar Roman Galovský predaj umeleckého diela 3500,00 12.11.2018 12.11.2018 16.11.2018
47/2018343/2018 Zmluva o zverení majetku do správy Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 01109 Žilina 2 ks primababy adaptér na WC 2017 Forest, 2x Keeper stupienok k WC/umývadlu bezodplatne 7.12.2018 doba neurčitá 29.11.2018 13.12.2018
48/2018354/2018 Dohoda o preddavkových platbách v roku 2019 Žilinská teplárenská spoločnosť 36403032 Košická 11, 011 87 Źilina dodávka tepla podľa rozpisu 1.1.2019 doba neurčitá 31.12.2018 18.12.2018
49/2018362/2018 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 8/2018 Oravská galéria v Dolnom Kubíne 36145050 Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín výpožička zbierk. predmetov na výstavu 255.731,00 7. 1. 2019 - 20. 4. 2019 21.12.2018 21.12.2018
50/2018363/2018 Kúpna zmluva č. 3 Gabriela Binderová kúpa diela Gabriela Binderová – East side story (2003) 1960,00 12.12.2018 doba neurčitá 12.12.2018 21.12.2018
51/2018366/2018 Dohoda rekapitulácie preddavkových platieb rekapitulácie vyúčtovacích faktúr SSE 36403008 Pri Rajčianke 8591/8B, 010 47 Žilina dohoda podľa rozpisu 31.12.2018 doba neurčitá 31.12.2018 31.12.2018
52/2018373/2018 Dodatok č. k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní webovej stránky zo dňa 1.1.2018 Fiwe Dimensions, s.r.o., 31421407 P.O.Box 186, 036 01 Martin dodatok 36/mes. 1.1.2019-31.12.2019 31.12.2018 31.12.2018
53/2018325/2018 Darovacia zmluva č. 1/2018 akad. arch. Dušan Voštenák dar diela 3000,00 od 13. 11.2018 doba neurčitá 13.11.2018 31.12.2018
54/20182018 Darovacia zmluva č. 2/2018 Mária Dudášová dar diela 250,00 od 13.11.2018 doba neurčitá 13.11.2018 31.12.2018
55/2018326/2018 Darovacia zmluva č.3/2018 Gabriela Verešová dar diela 2600,00 od 19.11.2018 doba neurčitá 19.11.2018 31.12.2018
56/2018494/2017 Licenčná zmluva č. 2/2017-NK 2017 Mgr. Art. Eva Filová udelenie súhlasu na použitie diela od 12.12.2018 doba neurčitá 12.12.2018 31.12.2018
57/20188/2018 Licenčná zmluva č. 5/2017-NK 2017 Mgr. Art. Lucia Dovičáková udelenie súhlasu na použitie diela od 19.12.2018 doba neurčitá 19.12.2018 31.12.2018
58/2018326/2018 Licenčná zmluva č. 3/2018-NK 2018 Gabriela Verešová udelenie súhlasu na použitie diela od 19.11.2018 doba neurčitá 19.11.2018 31.12.2018
59/2018325/2018 Licenčná zmluva č. 2/2018-NK 2018 Akad. arch. Dušan Voštenák udelenie súhlasu na použitie diela od 13.12.2018 doba neurčitá 13.12.2018 31.12.2018
60/20182018 Licenčná zmluva č. 1/2018-NK 2018 akad. mal. Roman Galovský udelenie súhlasu na použitie diela od 23.12.2018 doba neurčitá 23.12.2018 31.12.2018

Faktúry 2018

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre je suma s DPH v EUR Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Dátum zaplatenia Dátum zverejnenia
1/2018 tonery 56,00 obj. 1/2018 4.1.2018 36408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina 9.1.2018 15.1.2018
2/2018 vyúčtovanie el. energie 556,58 Zmluva č.72174311 zo dňa 16.11.1991,Dohoda o platbách na preddpokladané množstvo energie 6.1.2018 36403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 23.1.2018 30.1.2018
3/2018 elektronické stravovacie poukážky 775,20 RZ 549/2015/OPaVO 8.1.2018 47079690: GGFS, s .r .o,Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 19.1.2018 30.1.2018
4/2018 predaj knižných kníh 24,00 KZ 2015-10-01-01, dodatok č.1 č.2015-10.06-01 12.1.2018 00587257: QEX, a.s., Brnianska 1,911 05 Trenčín 19.1.2018 30.1.2018
5/2018 členský príspevok na r.2018 200,00 ŽSK súhlas so zaplatením zo dňa 2.11.2017 15.1.2018 30842654: Stredoslovenská obchodná a priemyselná komora, Hálkova 2760/31, 010 01 Žilina 12.1.2018 30.1.2018
6/2018 vyúčtovanie faktúry 91,20 Zmluva č.72174311 zo dňa 16.11.1991,Dohoda o platbách na preddpokladané množstvo energie 15.1.2018 36403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 23.1.2018 30.1.2018
7/2018 vyúčtovanie faktúry 123,00 Zmluva č.72174311 zo dňa 16.11.1991,Dohoda o platbách na preddpokladané množstvo energie 15.1.2018 36403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 23.1.2018 30.1.2018
8/2018 PHM 29,30 č. Zmluvy 0541708/00CRZ 18.1.2018 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 23.1.2018 30.1.2018
9/2018 pečiatka na Ekonomický úsek 15,50 obj. 3/2018 29.1.2018 10936157: norpal, Ing.Pavol Vnuk, Mydlárska 2, 010 01 Žilina 7.2.2018 14.2.2018
10/2018 oprava dverí a výmena ovládača 175,20 obj. 8/2018 29.1.2018 31644716: EMOS ALUMATIC,s.r.o, Považské Podhradie 435,017 01 Považská Bystrica 28.2.2018 28.02.2018
11/2018 inštalačný mat. k výstave HAPPYSOC 112,00 obj. 14/2018 7.2.2018 36827011: TABAČÍK-PRIEMTO, s.r.o, Národná 15, 010 01 Žilina 15.2.2018 28.02.2018
12/2018 nákup pošt .známok á 0,45 € k výstavách 225,00 Súhlas na nákup poštových známok-úhrada bezhotovostmým spôsobom,zo dňa 11.7.2014 obj. 7/2018 31.1.2018 36631124:Slovenská pošta, Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica 22.1.2018 30.1.2018
13/2018 polygrafické náklady na knižnú publikáciu PETER MELUZIN 7.700,00 obj. 4/2018 1.2.2018 35913509: Fo art s.r.o., Vyšehradská 29, 85106 Bratislava 28.2.2018 8.3.2018
14/2018 PHM 41,63 č. Zmluvy 0541708/00CRZ 5.2.2018 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 13.2.2018 23.2.2018
15/2018 ochrana objektu PGU 87,62 ZoD 02011999 5.2.2018 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 7.2.2018 23.2.2018
16/2018 postprodukčné úpravy filmu "HAPPYSOC" 585,00 obj. 10/2018 7.2.2018 36374822: Doloman, s.r.o., Pokojná 162, 01322 Rosina 23.2.2018 23.2.2018
17/2018 postprodukčné úpravy filmu "HAPPYSOC" 960,00 obj. 9/2018 7.2.2018 36374822: Doloman, s.r.o., Pokojná 162, 01322 Rosina 15.2.2018 23.2.2018
18/2018 tlač katalógu HAPP(Y)SOC(IETY) 1.000,00 obj. 11/2018 7.2.2018 36374822: Doloman, s.r.o., Pokojná 162, 01322 Rosina 23.2.2018 23.2.2018
19/2018 maliarsky mat.-k výstave HAPPYSOC 37,97 obj. 15/2018 7.2.2018 47574291: Painthouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 01009 Žilina 13.2.2018 23.2.2018
20/2018 elektronické stravovacie poukážky 760,00 RZ 549/2015/OPaVO 8.2.2018 47079690: GGFS, s .r .o,Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 20.2.2018 23.2.2018
21/2018 spracovanie a aktualizácia web stránky PGU 36,00 Zmluva o spracovaní a aktualizovaní web stránky PGU 39/2018 zo dňa 26.01.2018 8.2.2018 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 9.2.2018 23.2.2018
22/2018 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 57,61 Zmluva 129/2004 8.2.2018 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 13.2.2018 28.2.2018
23/2018 fa za 1/2018(Ciachovňa,PGU) 985,26 Zmluva 470408 8.2.2018 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 13.2.2018 28.2.2018
25/2018 BOZP a PO,kontrola, opatrenia,poradenstvo 140,00 IZ 369/2005 13.2.2018 17887208: Stanislava Belohorcová , Černovská 11, 010 01, Žilina 20.2.2018 28.2.2018
26/2018 predaj knižných kníh 62,00 KZ 2015-10-01-01, dodatok č.1 č.2015-10.06-01 13.2.2018 00587257: QEX, a.s., Brnianska 1,911 05 Trenčín 15.2.2018 28.2.2018
27/2018 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 89,84 19.2.2018 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 20.2.2018 28.2.2018
30/2018 maliarsky mat.-výmaľba skladu 2.posch. 44,34 obj. 18/2018 23.2.2018 47574291: Painthouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 01009 Žilina 5.3.2018 15.3.2018
31/2018 preškolenie v rámci preškolenia vodičov referentských vozidiel 11,95 obj. 20/2018 26.2.2018 35290404: Ing. Igor Varnai-Point Extra , M.R. Štefánika 896/1, 01001 Žilina 5.3.2018 15.3.2018
28/2018 PHM 23,76 č. Zmluvy 0541708/00CRZ 20.2.2018 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 28.2.2018 15.3.2018
29/2018 predaj FLASH ARTOV 6,00 KZ zo dňa 10.10.2017 20.2.2018 42265959: PILOT, Adámiho 2,841 05 Bratislava 28.2.2018 15.3.2018
2018/1 preddavková platba 1/2018 1.950,00 Zmluva 470408 5.1.2018 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 9.1.2018 19.1.2018
2018/2 preddavková platba k 15.2.2018 363,00 Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991, Dohoda o platbách na predpokladané množstvo energie 15.1.2018 36403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 7.2.2018 14.2.2018
2018/3 preddavková platba k 15.2.2018 273,00 Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991, Dohoda o platbách na predpokladané množstvo energie 15.1.2018 36403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 7.2.2018 14.2.2018
2018/4 preddavková platba k 15.2.2018 281,00 Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991, Dohoda o platbách na predpokladané množstvo energie 15.1.2018 36403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 7.2.2018 14.2.2018
2018/5 preddavková platba k 15.2.2018 1.555,00 Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991, Dohoda o platbách na predpokladané množstvo energie 15.1.2018 36403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 7.2.2018 14.2.2018
2018/6 preddavková platba k 15.2.2018 122,00 Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991, Dohoda o platbách na predpokladané množstvo energie 15.1.2018 36403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 7.2.2018 14.2.2018
2018/7 audiovizuálny materiál o výtvarnom umelcovi Alexovi Mlynárčikovi 4.700,00 Zmluva o dielo zo dňa 18.12.2017 2.1.2018 Anton Čierny, Rosina 7.3.2018 17.3.2018
2018/8 preddavková platba 2/2018 1.340,00 Zmluva 470408 13.2.2018 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 7.2.2018 14.2.2018
24/2018 publikácia -účt. súvzťažnosti v samospráve-Ekonomický úsek 31,30 obj. 2/2018 16.02.2018 37986635: Regionálne vzdelávacie centrum, Senica, M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica 13.02.2018 23.02.2018
32/2018 kancelársky materiál + kancelársky papier 132,37 RD č.15/2015/OVS obj. 21/2018 01.03.2018 326272111: Tibor Varga TSV, Vajanského 80, 984 01 Lučenec 12.03.2018 16.03.2018
33/2018 ochrana objektu PGU 87,62 ZoD 02011999 05.03.2018 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 06.03.2018 16.03.2018
34/2018 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Zmluva o spracovaní a aktualizovaní web stránky PGU 39/2018 zo dňa 26.01.2018 05.03.2018 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 06.03.2018 16.03.2018
35/2018 revízie elektro spotrebičov a ručného el. náradia v PGU 124,50 obj. 22/2018 05.03.2018 46999612:Ondrej Butkaj OB elektro, Pažitie 518/37, 01009 Žilina 12.03.2018 23.03.2018
36/2018 PHM 35,56 č. Zmluvy 0541708/00CRZ 05.03.2018 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 12.03.2018 23.03.2018
37/2018 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 97,37 05.03.2018 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 12.03.2018 23.03.2018
38/2018 preprogramovanie riadiacej jednotky 180,00 obj. 17/2018 05.03.2018 35966289:Engie Servis, a.s., pobočka Žilina, Kysucká cesta 16C, 01001 Žilina 15.03.2018 23.03.2018
39/2018 oprava riadiacej jednotky pre systém PerBoschPlena 698,40 obj. 106/2017 05.03.2018 35966289:Engie Servis, a.s., pobočka Žilina, Kysucká cesta 16C, 01001 Žilina 27.03.2018 27.03.2018
40/2018 elektronické stravovacie poukážky 684,00 RZ 549/2015/OPaVO 07.03.2018 47079690: GGFS, s .r .o,Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 16.03.2018 27.03.2018
41/2018 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 44,80 Zmluva 129/2004 07.03.2018 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 12.03.2018 27.03.2018
42/2018 predaj knižných kníh 42,00 KZ 2015-10-01-01, dodatok č.1 č.2015-10.06-01 08.03.2018 00587257: QEX, a.s., Brnianska 1,911 05 Trenčín 16.03.2018 27.03.2018
43/2018 materiál, výmena zámkov, kľučiek 147,92 obj. 16/2018 08.03.2018 31646751: HASTA, s .r .o ,Bytčianska 814/131, 010 03 Žilina- Považský Chlmec 15.03.2018 27.03.2018
44/2018 faktútra za 02/2018 1.573,66 Zmluva 470408 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 15.03.2018 27.03.2018
45/2018 maliarsky mat. k výstave Mesiac architektúry -CEZAAR 50,00 obj. 24/2018 09.03.2018 47574291: Painthouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 01009 Žilina 15.03.2018 27.03.2018
46/2018 toner do tlačiarne 14,00 obj. 25/2018 13.03.2018 36408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina 16.03.2018 27.03.2018
47/2018 tlač a rezanie samolepiek, materiál k výstave Mesiac architektúry- CEZAAR 101,00 obj. 23/2018 14.03.2018 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 22.03.2018 05.04.2018
48/2018 Clip Fix rámy so sklom k výstave Mesiac architektúry- CEZAAR 49,90 obj. 26/2018 14.03.2018 35729040:Fax Copy, a.s. Bratislava-Pobočka A.Bernoláka 3243/55, 01001 Žilina 16.03.2018 05.04.2018
49/2018 PHM 52,55 č. Zmluvy 0541708/00CRZ 17.03.2018 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 27.03.2018 10.04.2018
50/2018 členský príspevok na rok 2018 100,00 ŽSK súhlas so zaplatením zo dňa 27.03.2018 20.03.2018 Rada galérii Slovenska: Mgr. Renáta Niczová-predsedníčka RGS, Nitrianska galéria, Župné námestie 3, 949 11 Nitra 16.04.2018 16.04.2018
51/2018 ochrana objektu PGU 87,62 ZoD 02011999 03.04.2018 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 06.04.2018 16.04.2018
2018/9 preddavková platba 03/2018 1.260,00 Zmluva 470408 13.03.2018 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 05.03.2018 16.04.2018
52/2018 kopírovacie a tlačiarenske práce za 1. Q 34,04 obj. 19/2018 03.04.2018 31611494:Trifit Žilina, s .r .o.,,M.R. Štefánika 13, 01001 Žilina 06.04.2018 16.04.2018
53/2018 PHM 57,39 č. Zmluvy 0541708/00CRZ 04.04.2018 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 12.04.2018 25.04.2018
54/2018 inzercia zámeru, podmienky nájmu 27,72 obj. 28/2018 06.04.2018 35790253:Petitpress, a .s. divízia týždenníkov, o .z. Lazaretská 12, 81108 Bratislava 12.04.2018 25.04.2018
55/2018 para 1.689,85 Zmluva 470408 06.04.2018 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 23.04.2018 25.04.2018
56/2018 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 109,81 09.04.2018 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 16.04.2018 25.04.2018
57/2018 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 53,39 Zmluva 129/2004 09.04.2018 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 16.04.2018 25.04.2018
58/2018 verejná správa -ročný prístup poradca podnikateľa 96,00 elektronická obj. 22.02.2018 31592503: Poradca podnikateľa, spol.s. r.o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 11.04.2018 25.04.2018
59/2018 nákup žiaroviek 26,00 obj. 33/2018 10.04.2018 31628036:FIN, spol. s. r. o. elektro, Republiky č. 2, 01001 Žilina 19.04.2018 26.04.2018
60/2018 drevené podpery pod sochy k výstave J.Sapara 45,00 obj. 35/2018 13.04.2018 43340946:Jozef Čatloš, Dodijonica, 013 61 Kotešová 19.04.2018 26.04.2018
61/2018 inštalačný mat. k výstave J.Sapara 25,00 obj. 36/2018 16.04.2018 36827011: TABAČÍK-PRIEMTO, s.r.o, Národná 15, 010 01 Žilina 19.04.2018 26.04.2018
62/2018 maliarsky mat. k výstave J. Sapara 21,72 obj. 32/2018 16.04.2018 47574291: Painthouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 01009 Žilina 19.04.2018 26.04.2018
63/2018 spracovanie znaleckého posudku 150,00 obj. 27/2018 23.04.2018 913523: Ing. Branislav Tarnócy CSc., Ladiverova 2411/6, 010 01 Žilina 23.04.2018 26.04.2018
64/2018 vodné,stočné 558,48 č. Zmluvy 201104292 17.04.2018 36672297: SEVAK, Bôrickácesta 1960, 010 57 Žilina 20.04.2018 27.04.2018
65/2018 elektronické stravovacie poukážky 851,20 RZ 549/2015/OPaVO 17.04.2018 47079690: GGFS, s .r .o,Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 26.04.2018 27.04.2018
66/2018 PHM 67,36 č. Zmluvy 0541708/00CRZ 18.04.2018 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 26.04.2018 27.04.2018
67/2018 služby v oblasti PO 120,00 IZ 369/2005 18.04.2018 17887208: Stanislava Belohorcová ,Černovská 11, 010 01 Žilina 23.04.2018 27.04.2018
68/2018 spracovanie audiovizuálneho záznamu z výstavy J.Sapara 150,00 obj. 34/2018 18.04.2018 45896852: R+L, s. r. o., Framborská 12, 01001 Žilina 26.04.2018 27.04.2018
69/2018 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Zmluva o spracovaní a aktualizovaní web stránky PGU 39/2018 zo dňa 26.01.2018 19.04.2018 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 20.04.2018 27.04.2018
2018/10 preddavková platby 04/2018 440,00 Zmluva 470408 11.04.2018 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 06.04.2018 27.04.2018
2018/11 kurátorské práce k výstave J. Sapara 100,00 Zmluva o dielo zo dňa 28.03.2018 12.04.2018 PhDr. Alena Vrbanová, PhD., Banská Bystrica 23.04.2018 02.05.2018
71/2018 vložka bezpečnostná 19,31 obj. 39/2018 27.04.2018 36827011: TABAČÍK-PRIEMTO, s.r.o, Národná 15, 010 01 Žilina 07.05.2018 14.05.2018
72/2018 pripojenie k internetu+elektro mat. 207,00 obj.31/2018 27.04.2018 36408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina 07.05.2018 14.05.2018
73/2018 ochrana objektu PGU 87,62 ZoD 02011999 04.05.2018 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 07.05.2018 14.05.2018
74/2018 tonery 28,00 obj. 41/2018 04.05.2018 36408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina 07.05.2018 14.05.2018
75/2018 PHM 39,78 č. Zmluvy 0541708/00CRZ 04.05.2018 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 11.05.2018 22.05.2018
76/2018 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 50,64 Zmluva 129/2004 04.05.2018 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 11.05.2018 22.05.2018
77/2018 para-Ciachovňa, PGU 1.186,06 Zmluva 470408 04.05.2018 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 15.05.2018 22.05.2018
78/2018 vodoinštalačný materiál 61,92 obj. 42/2018 04.05.2018 31563945: CBK,spol. s.r.o.,Štrková 27/606, 010 08 Žilina 14.05.2018 22.05.2018
79/2018 odborný seminár(ZP od 1.5.2018) 50,00 obj. 40/2018 07.05.2018 36663484: EDUCO-CONSULT ,s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina 07.05.2018 22.05.2018
80/2018 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 87,41 07.05.2018 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 11.05.2018 22.05.2018
81/2018 elektronické stravovacie poukážky 828,40 RZ 549/2015/OPaVO 07.05.2018 47079690: GGFS, s .r .o,Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 25.05.2018 25.05.2018
82/2018 predaj knižných kníh 56,00 KZ 2015-10-01-01, dodatok č.1 č.2015-10.06-01 09.05.2018 00587257: QEX, a.s., Brnianska 1,911 05 Trenčín 14.05.2018 25.05.2018
83/2018 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Zmluva o spracovaní a aktualizovaní web stránky PGU 39/2018 zo dňa 26.01.2018 10.05.2018 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 11.05.2018 25.05.2018
84/2018 mat. k KVČ akciám: Noc múzeií a galérií, MDD v galérii 32,50 obj. 45/2018 17.05.2018 51060051: OPTYS, spol. s r.o., Žilina J. Vuruma 144 010 01 Žilina 23.05.2018 30.05.2018
85/2018 tlač baneru ,samolepka k výstave: TO SME MY 2018 47,50 obj. 43/2018 17.05.2018 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 24.05.2018 31.05.2018
86/2018 tlač plagátov ku KVČ akcii :NOC MÚZEIÍ A GALÉRII 20,20 obj. 44/2018 17.05.2018 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 24.05.2018 31.05.2018
87/2018 odborný seminár ( ochrana osobných údajov ) 50,00 obj. 40/2018 18.05.2018 36663484: EDUCO-CONSULT ,s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina 24.05.2018 31.05.2018
88/2018 školenie- Začiatočník vo verejnom obstarávaní 96,00 obj. 38/2018 18.05.2018 47139200: Otidea, s. r. o., Astrová 2/A, 82101Bratislava 23.05.2018 31.05.2018
89/2018 vytvorenie anglickej verzie webstránky www.pgu.sk 240,00 obj. 46/2018 24.05.2018 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 24.05.2018 31.05.2018
70/2018 prezutie zimných pneumatík a vyváženie kolies -služobné vozidlo PEUGEOT BOXER ZA 24,38 obj. 37/2018 20.04.2018 50310801: Autoservis Štefanko, Kragujevská 3753, 01001 Žilina 26.04.2018 04.05.2018
2018/12 preddavková platba 05/2018 430,00 Zmluva 470408 07.05.2018 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 07.05.2018 31.05.2018
90/2018 bublinová fólia 55,44 obj. 47/2018 24.05.2018 44229950:Slovpap Sk, s..o. Pittburská 5, 01008 Žilina 04.06.2018 08.06.2018
91/2018 grafická príprava do tlače katalógu P.Kovačovský 800,00 obj .5/2018 29.05.2018 44810598:Blimp studio s.r.o., Kuklovská 57, 84104 Bratislava 30.05.2018 08.06.2018
92/2018 odborný seminár-Cestovné náhrady r.2018 pre 2 pracovníkov 100,00 obj. 40/2018 28.05.2018 36663484: Educo-Consult s.r.o. Žilina, Vysokoškolákov 4, 01008 Žiina 04.06.2018 12.06.2018
93/2018 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD02011999,Dodatok č,.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 31.5.2018 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 04.06.2018 12.06.2018
94/2018 poradca podnikateľa-časopis,predplatné 159,14 elektronická obj. 28.05.2018 31592503: Poradca podnikateľa, spol.s. r.o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 05.06.2018 15.06.2018
95/2018 PHM 71,10 č.Zmluvy 0541708/00 CRZ, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 05.06.2018 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 12.06.2018 22.06.2018
96/2018 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 48,68 Zmluva 129/2004 06.06.2018 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 12.06.2018 22.06.2018
97/2018 fólia obalová ručná 17,16 obj. 48/2018 06.06.2018 44229950:Slovpap Sk, s..o. Pittburská 5, 01008 Žilina 13.06.2018 22.06.2018
98/2018 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Zmluva o spracovaní a aktualizovaní web stránky PGU 39/2018 zo dňa 26.01.2018 06.06.2018 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 12.06.2018 22.06.2018
99/2018 para-Ciachovňa, PGU 505,52 Zmluva 470408 06.06.2018 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 13.06.2018 22.06.2018
100/2018 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 87,71 07.06.2018 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 12.06.2018 22.06.2018
101/2018 elektronické stravovacie poukážky 866,40 RZ 549/2015/OPaVO 01.06.2018 47079690: GGFS, s .r .o,Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 18.06.2018 25.06.2018
102/2018 predaj knižných kníh 31,00 KZ 2015-10-01-01, dodatok č.1 č.2015-10.06-01 08.06.2018 00587257: QEX, a.s., Brnianska 1,911 05 Trenčín 15.06.2018 25.06.2018
103/2018 maliarsky mat. k výstave Bienále maľby v PGU 44,63 obj. 49/2018 08.06.2018 47574291: Na stanicu 16,010 09 Žilina-Bytčica 18.06.2018 25.06.2018
104/2018 PHM 139,67 č.Zmluvy 0541708/00 CRZ, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 20.06.2018 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 29.06.2018 04.07.2018
105/2018 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD2012011,Dodatok č,.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 02.07.2018 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 06.07.2018 16.07.2018
106/2018 kopírovacie a tlačiarenske práce za 2.Q 38,83 obj. 19/2018 03.07.2018 31611494:Trifit Žilina, s .r .o.,,M.R. Štefánika 13, 01001 Žilina 11.07.2018 20.07.2017
107/2018 PHM 24,86 č.Zmluvy 0541708/00 CRZ, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 04.07.2018 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 16.07.2018 23.07.2018
108/2018 podlahový mop s nášlapným žmýkaním 49,90 obj. 50/2018 04.07.2017 35950226: Internet Mall Slovakia,s.r.o.,Galvániho 6, 821 04 Bratislava,prevádzka V.Tvrdého 1, 010 01 Žilina 04.07.2017 -úhrada v hotovosti ,VPP 87/2018 zo dňa 04.07.2018 04.07.2018
109/2018 para-Ciachovňa, PGU 935,52 Zmluva 470408 06.07.2018 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 24.07.2018 31.07.2018
110/2018 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 105,34 06.07.2018 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 16.07.2018 31.07.2018
111/2018 elektronické stravovacie poukážky 722,00 RZ 549/2015/OPaVO 06.07.2018 47079690: GGFS, s .r .o,Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 24.07.2018 31.07.2018
112/2018 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 48,86 Zmluva 129/2004 10.07.2018 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 16.07.2018 31.07.2018
113/2018 predaj knižných kníh 34,30 KZ 2015-10-01-01, dodatok č.1 č.2015-10.06-01 10.07.2018 00587257: QEX, a.s., Brnianska 1,911 05 Trenčín 20.07.2018 31.07.2018
114/2018 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Zmluva o spracovaní a aktualizovaní web stránky PGU 39/2018 zo dňa 26.01.2018 02.07.2018 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 16.07.2018 31.07.2018
115/2018 zhotovenie gravírovanej tabuľky 30,00 obj. 52/2018 10.07.2018 34352406:Mgr. Peter Vnuk,NORPAL print, Mydlárska 2,010 01Žilina 16.07.2018 31.07.2018
117/2018 antivírusový program ESET do počítačov 245,00 obj. 53/2018 13.07.2018 36408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina 23.07,2018 31.07.2018
118/2018 tlačiarenské služby k výstave Bienále maľby VI.? 106,48 obj. 51/2018 13.07.2018 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 23.07,2018 31.07.2018
119/2018 vodné,stočné 579,50 č. Zmluvy 201104292 13.07.2018 36672297: SEVAK, Bôrickácesta 1960, 010 57 Žilina 20.07.2018 31.07.2018
120/2018 tlač katalógu: Patrik Kovačovský.-Analógový koniec? 800,00 obj. 13/2018 16.07.2018 44047801:Cyan, s.r.o, M.Bela 6, 81106 Bratislava 19.07.2018 31.07.2018
121/2018 PHM 95,49 č.Zmluvy 0541708/00 CRZ, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 17.07.2018 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 27.07.2018 31.07.2018
2018/13 Honorár:kurátorska koncepcia výstavy Bienále maľby VI.? 100,00 Zmluva o dielo zo dňa 02.07.2018 11.07.2018 Mgr. Gabriela Garlatyová, Rimavská Sobota 19.07.2018 31.07.2018
2018/14 Honorár:grafický vizuál výstavy Bienála maľby VI.? 50,00 Zmluva o dielo zo dňa 02.07.2018 11.07.2018 Ester Mládenková, Žilina 19.07.2018 31.07.2018
116/2018 kancelársky papier 84,00 RD č.15/2015/OVS obj. 54/2018 12.07.2018 32627211:Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec 30.07.2018 06.08.2018
122/2018 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD2012030,Dodatok č,.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 02.08.2018 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 06.08.2018 13.08.2018
123/2018 PHM 99,95 č.Zmluvy 0541708/00 CRZ, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 06.08.2018 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 13.08.2018 21.08.2018
124/2018 teplo Ciachovňa, PGU 935,52 Zmluva 470408 07.08.2018 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 14.08.2018 22.08.2018
125/2018 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 110,46 07.08.2018 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 13.08.2018 22.08.2018
126/2018 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 49,99 Zmluva 129/2004 07.08.2018 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 13.08.2018 22.08.2018
127/2018 predplatné mesačníka" PAM 2018 68,00 elektronická obj. 08.08.2018 36371271: Poradca s. r .o., Pri Celulózke 40,010 01 Žilina 09.08.2018 24.08.2018
128/2018 elektronické stravovacie poukážky 665,00 RZ 549/2015/OPaVO 08.08.2018 47079690: GGFS, s .r .o,Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 14.08.2018 24.08.2018
129/2018 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Zmluva o spracovaní a aktualizovaní web stránky PGU 39/2018 zo dňa 26.01.2018 10.08.2018 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 14.08.2018 24.08.2018
130/2018 predaj časopisov z KP 21,50 KZ zo dňa 11.10.2017 20.08.2018 42265959:PILOT, Adámiho 2, 841 05 Bratislava 28.08.2018 30.08.2018
131/2018 kontrola PO, používanie uzáverov v objekte PGU 115,00 IZ 369/2005 30.08.2018 17887208: Stanislava Belohorcová , Černovská 11, 010 01 Žilina 04.09.2018 07.09.2018
132/2018 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD2012040,Dodatok č,.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 31.08.2018 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 04.09.2018 07.09.2018
2018/15 preddavková platba 2.polrok 122,00 Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991, Dohoda o platbách na predpokladané množstvo energie 01.08.2018 36403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 03.08.2018 30.08.2018
2018/16 preddavková platba 2.polrok 1.555,00 Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991, Dohoda o platbách na predpokladané množstvo energie 01.08.2018 36403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 03.08.2018 30.08.2018
2018/17 preddavková platba 2.polrok 363,00 Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991, Dohoda o platbách na predpokladané množstvo energie 01.08.2018 36403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 03.08.2018 30.08.2018
2018/18 preddavková platba 2.polrok 273,00 Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991, Dohoda o platbách na predpokladané množstvo energie 01.08.2018 36403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 03.08.2018 30.08.2018
2018/19 preddavková platba 2.polrok 281,00 Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991, Dohoda o platbách na predpokladané množstvo energie 01.08.2018 36403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 03.08.2018 30.08.2018
133/2018 tonery 52,00 obj.59/2018 03.09.2018 36408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina 07.09.2018 14.09.2018
134/2018 ochrana objektu PGU 19,92 ZoD2012047,Dodatok č,.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 05.09.2018 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 07.09.2018 14.09.2018
135/2018 servis klimatizácií ,čerpadlo, filtre 398,40 obj. 57/2018 06.09.2018 47556480:Z s.r.o Efektívne energetické zariadenia. nám. SV.J.Bosca 11, 010 04 Žilina 07.09.2018 14.09.2018
136/2018 elektronické stravovacie poukážky 589,00 RZ 549/2015/OPaVO 06.09.2018 47079690: GGFS, s .r .o,Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 21.09.2018 26.09.2018
137/2018 teplo 935,52 Zmluva 470408 07.09.2018 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 21.09.2018 26.09.2018
138/2018 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 50,93 Zmluva 129/2004 07.09.2018 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 17.09.2018 26.09.2018
139/2018 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Zmluva o spracovaní a aktualizovaní web stránky PGU 39/2018 zo dňa 26.01.2018 11.09.2018 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 20.09.2018 26.09.2018
140/2018 predaj knižných kníh 17,00 KZ 2015-10-01-01, dodatok č.1 č.2015-10.06-01 14.09.2018 00587257: QEX, a.s., Brnianska 1,911 05 Trenčín 20.09.2018 26.09.2018
141/2018 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 111,52 17.09.2018 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 18.09.2018 26.09.2018
142/2018 PHM 105,68 č.Zmluvy 0541708/00 CRZ, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 18.09.2018 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 28.09.2018 28.09.2018
143/2018 preinštalovanie notebooka,nastavenie nových licencií 45,00 obj. 63/2018 24.09.2018 36408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina 28.09.2018 28.09.2018
144/2018 školenie: ZP pod lupou 2018 216,00 obj. 62/2018 24.09.2018 36371271: Poradca s. r .o., Pri Celulózke 40,010 01 Žilina 24.09.2018 28.09.2018
145/2018 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD2012058,Dodatok č,.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 30.09.2018 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 03.10.2018 10.10.2018
146/2018 tlač pozvánok,baner,plagáty -výstava Veronika Rónaiová 109,49 obj. 65/2018 25.09.2018 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 08.10.2018 10.10.2018
147/2018 tlač pozvánok,plagát 72,49 obj. 66/2018 25.09.2018 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 08.10.2018 10.10.2018
149/2018 maliarsky mat. k výstave V,Rónaiová 54.65 obj. 69/2018 27.09.2018 47574291: Painthouse, s. r .o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina_Bytčica 09.10.2018 16.10.2018
150/2018 tlačiarenske a kopírovacie práce 3.Q 49.94 obj. 55/2018 01.10.2018 31611494:Trifit Žilina, s .r .o.,,M.R. Štefánika 13, 01001 Žilina 09.10.2018 16.10.2018
151/2018 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Zmluva o spracovaní a aktualizovaní web stránky PGU 39/2018 zo dňa 26.01.2018 04.10.2018 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 15.10.2018 22.10.2018
152/2018 PHM 63,67 č.Zmluvy 0541708/00 CRZ, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 09.10.2018 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 15.10.2018 22.10.2018
154/2018 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 57,19 Zmluva 129/2004 08.10.2018 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 15.10.2018 22.10.2018
155/2018 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 113,27 08.10.2018 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 15.10.2018 22.10.2018
158/2018 inštalačný mat. k výstave V.Rónaiová 45,25 obj. 68/2018 09.10.2018 36827011: TABAČÍK-PRIEMTO, s.r.o, Národná 15, 010 01 Žilina 12.10.2018 22.10.2018
160/2018 odborný seminár -ekonomická agenda 30,00 elektronická obj. 12.10.2018 51424266: Inštitút celoživotného vzdelávania Košice ,n.o., Družstevná 232/2, 040 01Košice 10.10.2018 22.10.2018
161/2018 akrylové farby k výstave Andrej Barčík 21,47 obj. 72/2018 12.10.2018 51060051: Optys spol. s. r. o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina 12.10.2018 22.10.2018
2018/20 preddavková platba 1.140,00 Zmluva 470408 01.10.2018 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 03.10.2018 12.10.2018
162/2018 vodné,stočné 540,18 IČZ 201104292 zo dňa 7.10.2011 15.10.2018 36672297: SEVAK, Bôrickácesta 1960, 010 57 Žilina 26.10.2018 31.10.2018
148/2018 čistiace a dezinfekčné prostriedky 117,06 obj. 60/2018 25.09.2018 36227901:Banchem, s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda 19.10.2018 31.10.2018
153/2018 teplo 962,12 Zmluva 470408 05.10.2018 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 31.10.2018 31.10.2018
156/2018 kancelárske potreby 318,60 obj. 70/2018 09.10.2018 32627211:Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec 26.10.2018 31.10.2018
157/2018 expanzná nádrž s príslušenstvom 143,08 obj. 71/2018 09.10.2018 31563945:C.B.K. spol s r.o.,ul. Šrková 27/606 POBX111, 010 08 Žilina 19.10.2018 31.10.2018
159/2018 elektronické stravovacie poukážky 760,00 RZ 549/2015/OPaVO 02.10.2018 47079690: GGFS, s .r .o,Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 29.10.2018 31.10.2018
163/2018 PHM 71,28 č.Zmluvy 0541708/00 CRZ, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 18.10.2018 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 29.10.2018 31.10.2018
164/2018 toner do tlačiarne ,mouse 39,00 obj. 79/2018 18.10.2018 36408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina 26.10.2018 31.10.2018
165/2018 kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov 89,55 obj. 75/2018 19.10.2018 17885469:Radoslav Polónyi, Hlinská 37, 010 01Žilina 29.10.2018 31.10.2018
166/2018 BOZP a PO komplexná kontrola v objekte PGU 185,00 IZ 369/2005 obj. 80/2018 22.10.2018 17887208: Stanislava Belohorcová ,Černovská 11, 010 01 Žilina 29.10.2018 31.10.2018
167/2018 nákup -ochranné pracovné prostriedky 141,95 obj. 76/2018 22.10.2018 22604146:Ing. Dušan Filimonov ACAPO, Sasinkova 1, 010 01 Žilina 29.10.2018 31.10.2018
168/2018 školenie vodičov ref. vozidiel-služobné vozidlo PEUGEOT BOXER 14,04 obj. 77/2018 22.10.2018 46480382: Eva Ďungelová-Point Extra, M.R. Štefánika 33, 010 01 Žilina 29.10.2018 31.10.2018
169/2018 PHM 81,63 č.Zmluvy 0541708/00 CRZ, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 06.11.2018 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 16.11.2018 20.11.2018
170/2018 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD2012084,Dodatok č,.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 07.11.2018 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 08.11.2018 20.11.2018
171/2018 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 54,64 Zmluva 129/2004 07.11.2018 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 14.11.2018 20.11.2018
172/2018 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 113,35 07.11.2018 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 14.11.2018 20.11.2018
173/2018 odborné revízie tlakových nádob v PGU a Ciachovni 558,00 obj. 67/2018 07.11.2018 33355568: Vlastimil Benedikovič, Žilina 20.11.2018 20.11.2018
174/2018 teplo Ciachovňa, PGU 868,27 Zmluva 470408 07.11.2018 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 15.11.2018 20.11.2018
175/2018 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Zmluva o spracovaní a aktualizovaní web stránky PGU 39/2018 zo dňa 26.01.2018 08.11.2018 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 14.11.2018 20.11.2018
176/2018 tlač vstupeniek 42,47 obj. 79/2018 12.11.2018 42869048: Optys, spol s r .o., U Sušárny 301, 747 56 Dolní Životice 13.11.2018 20.11.2018
177/2018 školenie zamestnancov BOZP a PO, poradenstvo 339,00 IZ 369/2005 22.10.2018 17887208: Stanislava Belohorcová ,Černovská 11, 010 01 Žilina 20.11.2018 20.11.2018
178/2018 elektronické stravovacie poukážky 779,00 RZ 549/2015/OPaVO 13.11.2018 47079690: GGFS, s .r .o,Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 28.11.2018 30.11.2018
179/2018 ročná kontrola systému EPS 180,00 obj. 74/2018 13.11.2018 35966289: Engie services, a .s., pobočka ŽIlina, Kysucká cesta 16C, 010 01 Žilina 28.11.2018 30.11.2018
180/2018 školenie pracovníkov na obsluhu systému EPS 50,00 obj.58/2018 13.11.2018 35966289: Engie services, a .s., pobočka ŽIlina, Kysucká cesta 16C, 010 01 Žilina 28.11.2018 30.11.2018
181/2018 refakturované poistné: majetok ,zodpovednosť, KASKO, PZP, 1.627,08 16.11.2018 37808427: Úrad ŽSK Komenského 48 011 09 Žilina 27.11.2018 30.11.2018
182/2018 výroba textov a lepenie samolepiacej fólie na sklenenú plochu v kanc. priestoroch 139,20 obj.81/2018 20.11.2018 14251833: Výtvarná agentúra A1, Predmestská 90, 010 01 Žilina 28.11.2018 30.11.2018
183/2018 PHM 85,61 č.Zmluvy 0541708/00 CRZ, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 20.11.2018 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 28.11.2018 30.11.2018
184/2018 materiál k výstave A.Barčíka 105,58 obj. 84/2018 21.11.2018 50515047: EKOOFFICE, s .r .o., Dr. Jánskeho 4, 965 01 Žiar nad Hronom 28.11.2018 30.11.2018
185/2018 webhosting 21.11.2018-21.11.2019 35,92 obj. 86/2018 21.11.2018 36421928: Websupport, s. r.o., Starí Grunty 12, 841 01 Bratislava 26.11.2018 30.11.2018
186/2018 rezané pasparty k výstave A. Barčika 26,00 obj. 82/2018 26.11.2018 41875036: Tomáš Vojtašek, Ateliér VIKI, Vajanského nábr. 9, 811 02 Bratislava 28.11.2018 30.11.2018
2018/20 preddavková platba 10/2018 1.140,00 Zmluva 470408 01.10.2018 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 03.10.2018 23.10.2018
2018/21 príprava a realizácia inštalácie výstavy Veronika Rónaiová-Dedičstvo v PGU 1.250,00 Zmluva o dielo zo dňa 14.09.2018 01.10.2018 Veronika Rónaiová, Bartislava 31.10.2018 06.11.2018
2018/22 preddavková platba 11/2018 1.180,00 Zmluva 470408 05.11.2018 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 06.11.2018 30.11.2018
2018/23 preklad textu zo SJ do AJ do publikácie Veronika Rónaiová-Dedičstvo 124,40 Zmluva o dielo zo dňa 12.10.2018 19.10.2018 Katarína Bičanová, Bratislava 30.11.2018 30.11.2018
187/2019 LED reflektor-senzorové 22,72 obj. 91/2018 29.11.2018 36827011: TABAČÍK-PRIEMTO, s.r.o, Národná 15, 010 01 Žilina 05.12.2018 12.12.2018
188/2018 inštalačný mat. k výstave A.Barčík 116,00 obj. 89/2018 29.11.2018 36827011: TABAČÍK-PRIEMTO, s.r.o, Národná 15, 010 01 Žilina 05.12.2018 12.12.2018
189/2018 maliarsky mat. k výstave A. Barčík 173,41 obj. 87/2018 29.11.2018 47574291: Painthouse, s. r .o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina_Bytčica 05.12.2018 12.12.2018
190/2018 občerstvenie-vernisáž výstavy A. Barčík 26,25 obj. 90/2018 29.11.2018 31628036:FIN, spol.s.r.o. , Hlinkovo nám.5, 010 01 Žilina 11.12.2018 12.12.2018
191/2018 školenie Microsoft Excel 152,40 obj. 92/2018 10.12.2018 4393899: IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. Kominárska 2, 4 , 831 04 Bratislava 28.11.2018 12.12.2018
192/2018 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD2012110,Dodatok č,.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 30.11.2018 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 31.12.2018 31.12.2018
193/2018 inzercia v časopise Jazdec č.31 250,00 obj. 61/2018 03.12.2018 505847: Inštitút pre dočasné dejiny umenia, Veľká Okružná 88, 010 01 Žilina 14.12.2018 21.12.2018
194/2018 seminár 60,00 obj. 93/2018 04.12.2018 30842654: Slovenská obchodná a priemyselná komora, Hálkova 2760/31, 010 01 Žilina 28.11.2018 12.12.2018
195/2018 PHM 55,91 č.Zmluvy 0541708/00 CRZ, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 05.12.2018 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 14.12.2018 21.12.2018
196/2018 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 109,62 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 12.12.2018 21.12.2018
197/2018 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 51,31 Zmluva 129/2004 05.12.2018 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 12.12.2018 21.12.2018
198/2018 tlačiarenske a kopírovacie služby 4.Q 49,87 obj. 73/2018 05.12.2018 31611494:Trifit Žilina, s .r .o.,,M.R. Štefánika 13, 01001 Žilina 14.12.2018 21.12.2018
199/2018 teplo 1.376,20 Zmluva 470408 07.12.2018 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 12.12.2018 21.12.2018
200/2018 elektronické stravovacie poukážky 535,80 RZ 549/2015/OPaVO 07.12.2018 47079690: GGFS, s .r .o,Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 12.12.2018 21.12.2018
201/2018 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Zmluva o spracovaní a aktualizovaní web stránky PGU 39/2018 zo dňa 26.01.2018 11.12.2018 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 12.12.2018 21.12.2018
202/2018 tonery 2 ks 28,00 obj. 95/2018 11.12.2018 36408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina 12.12.2018 21.12.2018
203/2018 predaj knižných kníh 17,00 KZ 2015-10-01-01, dodatok č.1 č.2015-10.06-01 11.12.2018 00587257: QEX, a.s., Brnianska 1,911 05 Trenčín 12.12.2018 21.12.2018
204/2018 stropnica 10,00 obj. 94/2018 11.12.2018 31628036:FIN, spol.s.r.o. , Hlinkovo nám.5, 010 01 Žilina 14.12.2018 21.12.2018
205/2018 tlač k výstave A.Barčík 149,48 obj. 88/2018 11.12.2018 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 14.12.2018 21.12.2018
206/2018 prezutie a vyváženie pneunatík 24,38 obj. 85/2018 13.12.2018 50310801: Autoservis Štefanko Žilina, Kragujevská 3753, 010 01 Žilina 14.12.2018 21.12.2018
207/2018 realizácia inštalácie PMI II.2018, 800,00 obj.98/2018 17.12.2018 47504889:Dr.Benčík s.r.o., Mgr.art. M.Benčík, ArtD., Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava 27.12.2018 28.12.2018
208/2018 výroba vizuálnej identity PMI II.,2018 1.000,00 obj. 97/2018 17.12.2018 47504889:Dr.Benčík s.r.o., Mgr.art. M.Benčík, ArtD., Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava 27.12.2018 28.12.2018
209/2018 úprava formátu videa PMI II, 2018 97,00 obj. 101/2018 17.12.2018 47504889:Dr.Benčík s.r.o., Mgr.art. M.Benčík, ArtD., Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava 27.12.2018 28.12.2018
210/2018 tlač pozvánok a plagátov PMI II, 2018 45,60 obj. 96/2018 19.12.2018 36718114:Printio s.r.o., Kragjevská 1, 010 01 Žilina 27.12.2018 28.12.2018
211/2018 PHM 85,60 č.Zmluvy 0541708/00 CRZ, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 19.12.2018 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 27.12.2018 28.12.2018
212/2018 nákup diela-Contakt 2016-svetelný objekt 4.500,00 obj. 99/2018 19.12.2018 50182919:4x studio s.r.o.Trnavská cesta 80/B, 821 02 Bratislava 21.12.2018 28.12.2018
213/2018 výroba drevenej debny 70,00 obj. 56/2018 20.12.2018 43340946:Jozef Čatloš , Dodijonica, 013 61 Kotešová 31.12.2018 31.12.2018
214/2018 nákup tlačiarne + toneru na E úsek 272,00 obj. 104/2018 20.12.2018 36408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina 27.12.2018 31.12.2018
215/2018 polygrafické náklady katalógu V.Rónaiová-Dedičstvo 2.300,00 obj. 93/2018 21.12.2018 35913509: FO ART s.r.o., Prešovská 45, 821 02 Bratislava 28.12.2018 31.12.2018
216/2018 nákup rebríka a 2 kolesovej káry 163,00 obj.105/2018 21.12.2018 36827011: TABAČÍK-PRIEMTO, s.r.o, Národná 15, 010 01 Žilina 28.12.2018 31.12.2018
217/2018 predtlačová príprava publikácie V.Hložník 5.000,00 obj. 103/2018 21.12.2018 14251833:Jaroslav Horečný Výtvarná agentúra A1, Predmestská 90, 010 01 Žilina 27.12.2018 31.12.2018
218/2018 diagnostika, oprava a montáž svietidiel v PGU 316,43 obj. 100/2018 21.12.2018 51433648:OB ELEKTRO s.r.o., Pažitie 518/37, 010 09 Žilina 28.12.2018 31.12.2018
219/2018 nákup varnej kanvice a stolovej lampy 66,89 obj. 106/2018 30.12.2018 35765038:Elektrosped, a. s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, prevádzka DATART AUPARK Žilina 31.12.2018 31.12.2018
2018/24 preddavková platba12/2018 1.730,00 Zmluva 470408 04.12.2018 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 03.12.2018 31.12.2018
223/2018 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD2012139,Dodatok č,.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 31.12.2018 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 31.12.2018 31.12.2018
222/2018 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Zmluva o spracovaní a aktualizovaní web stránky PGU 39/2018 zo dňa 26.01.2018 30.12.2018 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 11.01.2019 30.01.2019
220/2018 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 51,30 Zmluva 129/2004 30.12.2018 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 11.01.2019 30.01.2019
221/2018 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 112,13 30.12.2018 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 11.01.2019 30.01.2019
224/2018 PHM 48,92 č.Zmluvy 0541708/00 CRZ, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 31.12.2018 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 11.01.2019 30.01.2019
226/2018 vodné,stočné 547,76 IČZ 201104292 zo dňa 7.10.2011 31.12.2018 36672297: SEVAK, Bôrickácesta 1960, 010 57 Žilina 21.01.2019 30.01.2019
227/2018 tlač publikácie Prvé múzeum intermédií II.Satelit 2018 1.950,00 obj. 102/2018 31.12.2018 00688070: i+i print spol.s.r.o., Mlynské Luhy 27, 821 05 Bratislava 28.01.2019 30.01.2019
225/2018 teplo 1.451,98 Zmluva 470408 31.12.2018 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 30.01.2019 30.01.2019

Objednávky 2018

Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia. Suma na objednávke je uvedená vrátane DPH. Identifikácia zmluvy. ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Dátum zverejnenia
1/2018 tonery do tlačiarní 56,00 3.1.2018 EDIS, s.r.o., Horný Val 9/19, 01001 Žilina Mgr. Milan Mazúr 1/2018 tonery 10.1.2018
2/2018 publikácia do 35,00 11.1.2018 Regionálne vzdeláv.centrum, M.Nešpora 925/8 905 01 Senica Mgr. Milan Mazúr 2/2018 publikácia 11.1.2018
3/2018 výroba pečiatky do 16,00 12.1.2018 Norpal, Ing. Pavol Vnuk, Mydlárska 2, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 3/2018 výroba pečiatky 15.1.2018
4/2018 tlač a knihárske spracovanie publikácie do 7.700,00 15.1.2018 FO ART s.r.o., Vyšehradská 29, 851 06 Bratislava Mgr. Milan Mazúr 4/2018 tlač a knihárske spracovanie publikácie 23.1.2018
5/2018 layout a grafická príprava do tlače katalógu do 800,00 15.1.2018 Blimp studio s.r.o., Kuklovská 57, 841 04 Bratislava Mgr. Milan Mazúr 5/2018 layout a grafická príprava do tlače katalógu 23.1.2018
6/2018 grafická korektúra katalógu do 129,00 15.1.2018 Blimp studio s.r.o., Kuklovská 57, 84104 Bratislava Mgr. Milan Mazúr 6/2018 grafická korektúra katalógu 23.1.2018
7/2018 poštové známky 225,00 15.1.2018 Slovenská pošta, Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica Mgr. Milan Mazúr 7/2018 poštové známky 23.1.2018
8/2018 oprava dverí a výmena ovládača do 200,00 17.1.2018 Emos alumatic s.r.o., Považské Podhradie 435, 017 01 Považská Bystrica Mgr. Milan Mazúr 8/2018 oprava dverí a výmena ovládača 23.1.2018
9/2018 post produkčné úpravy filmu HAPPYSOC, spracovanie audio-vizuálneho materiálu do 960,00 19.1.2018 Doloman, s.r.o., Pokojná 162, 013 22 Rosina Mgr. Milan Mazúr 9/2018 post produkčné úpravy filmu HAPPYSOC, spracovanie audio-vizuálneho materiálu 26.1.2018
10/2018 post produkčné úpravy a editovanie filmu HAPPYSOC, spracovanie hrubého audio-vizuálneho materiálu do 585,00 19.1.2018 Doloman, s.r.o., Pokojná 162, 013 22 Rosina Mgr. Milan Mazúr 10/2018 post produkčné úpravy a editovanie filmu HAPPYSOC, spracovanie hrubého audio-vizuálneho materiálu 26.1.2018
11/2018 tlač katalógu k výstave HAPPYSOC 300 ks do 1.000,00 19.1.2018 Doloman, s.r.o., Pokojná 162, 013 22 Rosina Mgr. Milan Mazúr 11/2018 tlač katalógu k výstave HAPPYSOC 300 ks 26.1.2018
12/2018 nákup dosky k výstave HAPPYSOC do 90,00 19.1.2018 Doloman, s.r.o., Pokojná 162, 013 22 Rosina Mgr. Milan Mazúr 12/2018 nákup doska k výstave HAPPYSOC 30.1.2018
13/2018 tlač katalógu Analógový koniec do 800,00 19.1.2018 Cyan, s.r.o, M.Bela 6, 811 06 Bratislava Mgr. Milan Mazúr 13/2018 tlač katalógu Analógový koniec 30.1.2018
14/2018 inštalačný materiál k výstave HAPPYSOC 112,00 30.1.2018 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 14/2018 maliarsky materiál k výstave HAPPYSOC 31.1.2018
15/2018 maliarsky materiál k výstave HAPPYSOC 38,00 30.1.2018 Painhouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 010 09 Žilina Mgr. Milan Mazúr 15/2018 maliarsky materiál k výstave HAPPYSOC 6.2.2018
16/2018 zámky, kľučky, samozatvárač do 165,00 9.2.2018 Hasta, s.r.o, Bytčianska 814/31, 010 03 Žilina Mgr. Milan Mazúr 16/2018 zámky, kľučky, samozatvárač 19.2.2018
17/2018 preprogramovanie riadiacej jednotky 180,00 19.2.2018 Engie Servis, a.s., pobočka Žilina, Kysucká cesta 16C, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 17/2018 preprogramovanie riadiacej jednotky 23.2.2018
18/2018 maliarsky materiál do 45,00 20.2.2018 Painhouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 010 09 Žilina Mgr. Milan Mazúr 18/2018 maliarsky materiál 23.2.2018
19/2018 kopírovanie a tlačiar.práce k výstavám a aktivitám PGU štvrťročne do 50,00 20.2.2018 Trifit Žilina, s.r.o., M.R. Štefánika 13, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 19/2018 kopírovanie a tlačiar.práce k výstavám a aktivitám PGU štvrťročne 26.2.2018
20/2018 preškolenie pracovníka referentského vozidla do 12,00 22.2.2018 Ing. Igor Varnai-Point Extra , M.R. Štefánika 896/1, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 20/2018 preškolenie pracovníka referentského vozidla 26.2.2018
21/2018 kanc.papier a potreby podľa výberu do 135,00 26.2.2018 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Mgr. Milan Mazúr 21/2018 kanc.papier a potreby podľa výberu 26.2.2018
22/2018 kontrola a revízia elektrických spotrebičov v zmysle STN 331610 do 125,00 26.2.2018 Ondrej Butkaj OB elektro, Pažitie 518/37, 010 09 Žilina Mgr. Milan Mazúr 22/2018 kontrola a revízia elektrických spotrebičov v zmysle STN 331610 26.2.2018
23/2018 tlač pozvánok, samolepky, baner k výstave Mesiac architektúry 101,00 5.3.2018 Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 23/2018 tlač pozvánok, baner, samoplepky 8.3.2018
24/2018 maliarsky materiál k výstave Mesiac architektúry 50,00 5.3.2018 Painhouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 010 09 Žilina Mgr. Milan Mazúr 24/2018 maliarsky materiál 8.3.2018
25/2018 toner do 15,00 12.3.2018 EDIS, s.r.o., Horný Val 9/19, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 25/2018 toner 12.3.2018
26/2018 clip rámy 49,50 12.3.2018 Fax Copy, a.s. Bratislava-Pobočka A.Bernoláka 3243/55, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 26/2018 clip rámy 12.3.2018
27/2018 znalecký posudok 150,00 19.3.2018 Ing. Branislav Tarnócy CSc., Ladiverova 2411/6, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 27/2018 znalecký posudok 20.3.2018
28/2018 uverejnenie inzerátu 27,72 22.3.2018 Petitpress, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava Mgr. Milan Mazúr 28/2018 zverejnenie inzerátu 23.3.2018
29/2018 kopírovacie a tlačiarenske práce do 50,00 4.4.2018 Trifit Žilina, s.r.o., M.R. Štefánika 13, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 29/2018 tlač k výstavám 5.4.2018
30/2018 pozvánky, samolepka, baner k výstave J.Sapara do 70,00 4.4.2018 Racional SK, Veľká Okružná 54, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 30/2018 pozvánky, samolepky, baner 12.4.2018
31/2018 rozšírenie internetu do výstavných priestorov do 270,00 10.4.2018 EDIS, s.r.o., Horný Val 9/19, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 31/2018 internet 12.4.2018
32/2018 maliarsky materiál na vypravenie stien k výstave J.Sapara do 22,00 10.4.2018 Painhouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 010 09 Žilina Mgr. Milan Mazúr 32/2018 maliarsky materiál 12.4.2018
33/2018 nákup žiaroviek do stálej expozície V.Hložník 26,00 10.4.2018 FIN, spol.s.r.o. elektro, Republiky č. 2, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 33/2018 nákup žiaroviek 12.4.2018
34/2018 spracovanie audiovizuálného záznamu k výstave J.Sapara 150,00 10.4.2018 R+L, s.r.o., Framborská 12, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 34/2018 spracovanie záznamu k výstave 12.4.2018
35/2018 drevený podper pod sochy s montážou 45,00 10.4.2018 Jozef Čatloš, Dodijonica, 013 61 Kotešová Mgr. Milan Mazúr 35/2018 drevený podper pod sochy s montážou 12.4.2018
36/2018 inštalačný materiál k výstave J.Sapara 25,00 10.4.2018 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 36/2018 inštalačný materiál 16.4.2018
37/2018 prezutie motorového vozidla 25,00 18.4.2018 Autoservis Štefanko, Kragujevská 3753, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 37/2018 pneuservis služba 23.4.2018
38/2018 školenie verejné obstrávanie 96,00 20.4.2018 Otidea, s.r.o., Astrová 2/A, 821 01Bratislava Mgr. Milan Mazúr 38/2018 školenie 26.4.2018
39/2018 bezpečnostná vložka do 20,00 26.4.2018 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 39/2018 nákup spotrebného materiálu 26.4.2018
40/2018 školenie 50,00/školenie osoba 2.5.2018 Educo-Consult s.r.o. Žilina, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žiina Mgr. Milan Mazúr 40/2018 školenie 3.5.2018
41/2018 toner 28,00 2.5.2018 EDIS, s.r.o., Horný Val 9/19, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 41/2018 toner pre tlačiarne 3.5.2018
42/2018 nástenná batéria a vodovodné kohútky 61,92 3.5.2018 C.B.K. spol.s.r.o., Štrková 27/606, 010 08 Žilina Mgr. Milan Mazúr 42/2018 batéria, vodovod.kohútiky 3.5.2018
43/2018 samolepka, baner k výstave TO SME MY do 48,00 14.5.2018 Racional SK, Veľká Okružná 54, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 43/2018 samolepka, baner 17.5.2018
44/2018 plagáty A2, A3 k akcií Noc múzeí a galérií 20,20 14.5.2018 Racional SK, Veľká Okružná 54, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 44/2018 plagáty 17.5.2018
45/2018 materiál k akcii Noc múzeií a galérii do 33,00 17.5.2018 OPTYS, spol. s r.o., Žilina J. Vuruma 144 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 45/2018 materiál k výstave 17.5.2018
46/2018 vytvorenie anglickej verzie web stránky 240,00 18.5.2018 Fiwe Dimensios, s.r.o, Pod Krásnom 9789, 036 01 Martin Mgr. Milan Mazúr 46/2018 web stránka anglická verzia 24.5.2018
47/2018 nákup bublinková fólia 3 bal do 56,00 22.5-2018 Slovpap Sk, s..o. Pittburská 5, 010 08 Žilina Mgr. Milan Mazúr 47/2018 nákup bublinkovej fólie 24.5.2018
48/2018 obalová fólia s rúčkou do 18,00 4.6.2018 Slovpap Sk, s..o. Pittburská 5, 010 08 Žilina Mgr. Milan Mazúr 48/2018 nákup fólie 4.6.2018
49/2018 maliarsky materiál k výstave Bienále maľby do 45,00 8.6.2018 Painhouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 010 09 Žilina Mgr. Milan Mazúr 49/2018 maliarsky materiál 8.6.2018
50/2018 podlahový mop do 51,00 2.7.2018 Internet Mall Slovakia, Galvaniho 6, 821 04 Bratislava Mgr. Milan Mazúr 50/2018 náradie na upratovanie 11.7.2018
51/2018 pozvánky, samolepka, plagáty, baner k výstave Bienále maľby IV? do 107,00 4.7.2018 Racional SK, Veľká Okružná 2733/59, 01001 Žilina Mgr. Milan Mazúr 51/2018 reklama k výstave 11.7.2018
52/2018 gravírovaná tabuľka na dvere do 30,00 9.7.2018 Ing. Peter Vnuk-Norpal-Print, Mydlárska 2, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 52/2018 tabuľka na dvere 11.7.2018
53/2018 Antivirus Eset Endpoint Protection Standart 245,00 12.7.2018 EDIS, s.r.o., Horný Val 9/19, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 53/2018 Eset 12.7.2018
54/2018 xerografický papier A4 84,00 12.7.2018 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Mgr. Milan Mazúr 54/2018 xerografický papier H4 12.7.2018
55/2018 kopírovanie a tlačiar.práce k výstavám a aktivitám PGU štvrťročne do 50,00 12.7.2018 Trifit Žilina, s.r.o., M.R. Štefánika 13, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 55/2018 kopírovanie a tlačiar.práce k výstavám a aktivitám PGU štvrťročne 16.7.2018
56/2018 výroba drevenej debny na prepravu obrazov na výstavu do USA do 70,00 17.7.2018 Jozef Čatloš Dodijonica, 013 61 Kotešová 103 Mgr. Milan Mazúr 56/2018 výroba debny na prepravu diel 20.7.2018
57/2018 čerpadlo na odvod kondenzu a servis vzduchotechniky do 400,00 13.8.2018 EEZ s.r.o Efektívne energetické zariadenia. nám. SV.J.Bosca 11, 010 04 Žilina Mgr. Milan Mazúr 57/2018 servis 16.8.2018
58/2018 školenie pre zamestnancov na obsluhu EPS do 50,00 13.8.2018 Engie services, a.s., Ksucká cesta 16C, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 58/2018 školenie 16.8.2018
59/2018 tonery do tlačiarní 52,00 3.9.2018 EDIS, s.r.o., Horný Val 9/19, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 59/2018 nákup tonerov 3.9.2018
60/2018 čistiace a dezinfekčné prostriedky do 120,00 14.9.2018 Banchem, s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda Mgr. Milan Mazúr 60/2018 čistiace prostriedky 14.9.2018
61/2018 inzercia podujatia PMI Satlit 2018 Juraj Bartusz v periodiku Jazdec do 250,00 6.9.2018 Inštitút pre dočasné dejiny umenia, Veľká Okružná 88, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 61/2018 inzercia 17.9.2018
62/2018 školenie Zákonník práce pod lupou 216,00 17.9.2018 Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Źilina Mgr. Milan Mazúr 62/2018 školenie 26.9.2018
63/2018 preinštalácia notebooku ASUS a na nastavenie licencií do pc 45,00 17.9.2018 EDIS, s.r.o., Horný Val 9/19, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 63/2018 preinštalácia a nastavenie licencií 26.9.2018
64/2018 inzercia podujatia Veronika Rónaiová 250,00 17.9.2018 Inštitút pre dočasné dejiny umenia, Veľká Okružná 88, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 64/2018 inzercia 26.9.2018
65/2018 pozvánky, samolepka, plagáty, baner k výstave V.Rónaiová 110,00 17.9.2018 Racional SK, Veľká Okružná 2733/59, 01001 Žilina Mgr. Milan Mazúr 65/2018 reklama k výstave 26.9.2018
66/2018 pozvánky, samolepka, plagáty, k podujatiu PMI Saleit 2018 J.Bartusz 73,00 17.9.2018 Racional SK, Veľká Okružná 2733/59, 01001 Žilina Mgr. Milan Mazúr 66/2018 reklama k výstave 26.9.2018
67/2018 odborné prehliadky výmenníkovej stanice Ciachovňa a PGU 669,60 25.9.2018 Vlastimil Benedikovič, Fatranská 3100/6, 010 08 Žilina Mgr. Milan Mazúr 67/2018 odborné prehliadky 26.9.2018
68/2018 materiál k výstave V Rónyiová 45,25 26.9.2018 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 01001 Žilina Mgr. Milan Mazúr 68/2018 inštalačný materiál 2.10.2018
69/2018 maliarsky materiál k výstave V. Rónaiová 54,65 26.9.2018 Painthouse, s,r,o,, Na Stanicu 16, 010 09 Žilina Mgr. Milan Mazúr 69/2018 maliarsky materiál 4.10.2018
70/2018 kancelárske potreby podľa výberu do 320,00 2.10.2018 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Mgr. Milan Mazúr 70/2018 kancelárske potreby pre zamestnancov PGU 5.10.2018
71/2018 expanzná nádrž s príslušenstvom do 145,00 8.10.2018 C.B.K. spol.s r.o.,ul.Štrková 27/606 p.O.BOX 111, 010 08 Žilina Mgr. Milan Mazúr 71/2018 expanzná nádrž s príslušenstvom 9.10.2018
72/2018 akrylové farby k pripravovanej výstave A. Barčík do 23,00 10.10.2018 Optys, spol.s r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 72/2018 akrylové farby 10.10.2018
73/2018 kopírovacie a tlačiarske práce k výstavám v PGU do 50,00 10.10.2018 Trifit Žilina, s.r.o., M.R. Štefánika 13, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 70/2018 tlač k výstavám 10.10.2018
74/2018 ročná kontrola EPS systému do 180,00 10.10.2018 Engie services, a.s., pobočka ŽIlina, Kysucká cesta 16C, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 74/2018 ročná kontrola 16.10.2018
75/2018 ročná kontrola hydrantov, hasiacich prístrojov a ich tlakovej skúšky do 90,00 10.10.2018 Radoslav Polónyi, Hlinská 37, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 75/2018 ročná kontrola 16.10.2018
76/2018 osobné ochranné pracovné prostriedky podľa výberu do 150,00 11.10.2018 Ing. Dušan Filimonov ACAPO, Sasinkova 1, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 76/2018 nákup osobných ochranných prostriedkov 18.10.2018
77/2018 referenčné skúšky na služobné auto do 14,04 17.10.2018 Eva Ďungelová-Point Extra, M.R. Štefánika 33, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr referenčné skúšky na služobné auto školenie 19.10.2018
78/2018 toner, mys k pc 39,00 18.10.2018 EDIS, s.r.o., Horný Val 9/19, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 78/2018 nákup tonerov 24.10.2018
79/2018 tlač vstupeniek pre PGU do 45,00 18.10.2018 Optys, spol s r.o., U Sušárny 301, 747 56 Dolní Životice Mgr. Milan Mazúr 79/2018 tlač vstupeniek pre PGU 24.10.2018
80/2018 požiarno preventívna kontrola do 190,00 18.10.2018 BEZPO poradenstvo a školiaca činnosť v oblasti bezečnosti a ochrany zdravia pri príci, požiarnej ochrany, Černovská 11, 010 08 Žilina Mgr. Milan Mazúr 80/2018 požiarno preventívna kontrola 24.10.2018
81/2018 výroba textov so samolepiacej fólie a lepenie fólie 139,20 5.11.2018 Výtvarná agentúra A1, Predmestská 90, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 81/2018 výroba textov so samolepiacej fólie a lepenie fólie 6.11.2018
82/2018 rezané pasporty 26,00 5.11.2018 Tomáš Vojtašek-Ateliér VIKI, Vajanského nábr. 9, 811 02 Bratislava Mgr. Milan Mazúr 82/2018 rezané pasporty na diela k výstave A. Barčík 6.11.2018
83/2018 tlač a knihárske spracovanie publikácie k výstave V.Rónaiová do 3.200,00 12.11.2018 FO ART s.r.o., Prešovská 45, 821 02 Bratislava Mgr. Milan Mazúr 83/2018 tlač a knihárske spracovanie publikácie 13.11.2018
84/2018 nákup materiálu k výstave A.Barčík do 106,00 20.11.2018 EKOOFFICE, s.r.o., Dr.Jánskeho 4, 965 01 Žiar nad Hronom Mgr. Milan Mazúr 84/208 nákup materiálu k výstave A.Barčík 20.11.2018
85/2018 prezutie pneumatík na vozidle ZA 908 GH 25,00 20.11.2018 Autoservis Štefanko Žilina, Kragujevská 3753, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 85/2018 prezutie pneumatík na vozidle ZA 908 GH 20.11.2018
86/2018 webhosting 21.11.2018-21.11.2019 do 36,00 20.11.2018 Websupport, s.r.o., Starí Grunty 12, 841 01 Bratislava Mgr. Milan Mazúr 86/2018 webhosting 20.11.2018
87/2018 maliarsky materiál k výstave A.Barčík do 175,00 23.11.2018 Painthouse, s,r,o,, Na Stanicu 16, 010 09 Žilina Mgr. Milan Mazúr 87/2018 maliarsky materiál k výstave 29.11.2018
88/2018 pozvánky, plagáty, baner k výstave A.Barčík do 150,00 23.11.2018 Racional SK, Veľká Okružná 2733/59, 01001 Žilina Mgr. Milan Mazúr 88/2018 reklamný materiál k výstave A.Barčík 29.11.2018
89/2018 inštalačný materiál k výstave A.Barčík 116,00 23.11.2018 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 01001 Žilina Mgr. Milan Mazúr 89/2018 inštalačný materiál k výstave A.Barčík 29.11.2018
90/2018 občerstvenie na vernisáž výstavy A.Barčík do 27,00 26.11.2018 FIN, spol.s.r.o. , Hlinkovo nám.5, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 90/2018 občerstvenie k vernizáži A. Barčík 29.11.2018
91/208 svetlo na schodisko v PGU do 27,00 26.11.2018 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 01001 Žilina Mgr. Milan Mazúr 91/208 svetlo na schodište PGU 29.11.2018
92/2018 školenie excel 152,40 27.11.2018 IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. Kominárska 2, 4 , 831 04 Bratislava Mgr. Milan Mazúr 92/2018 školenie excel 29.11.2018
93/2018 seminár povinnosti mzdovej účtovníčky 60,00 27.11.2018 Slovenská obchodná a priemyselná komora, Žilina Mgr. Milan Mazúr 93/2018 seminár 29.11.2018
94/2018 stropnica na schodište do 11,00 3.12.2018 FIN, spol. s r.o., nám.A.Hlinku č.5, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 94/2018 stropnica-svetlo 6.12.2018
95/2018 tonery do tlačiarní 28,00 4.12.2018 EDIS, s.r.o., Horný Val 9/19, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 95/2018 toner 6.12.2018
96/2018 tlač pozvánka, plagát k projektu PMI II Satelit 2018 Ilona Németh do 100,00 11.12.2018 Printio s.r.o., Kragjevská 1, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 96/2018 tlač pozvánka, plagát k projektu PMI II Satelit 2019 Ilona Németh 13.12.2018
97/2018 výroba vizuálnej identity projektu PMI II Satelit 2018 Ilona Németh do 1000,00 11.12.2018 Dr.Benčík s.r.o., Mgr.art. M.Benčík, ArtD., Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava Mgr. Milan Mazúr 97/2018 výroba vizuálnej identity projektu PMI II Satelit 2019 Ilona Németh 13.12.2018
98/2018 realizácia inštalácie PMI II Satelit 2018 Ilona Németh do 800,00 11.12.2018 Dr.Benčík s.r.o., Mgr.art. M.Benčík, ArtD., Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava Mgr. Milan Mazúr 98/2018 realizácia inštalácie PMI II Satelit 2018 Ilona Németh 13.12.2018
99/2018 dielo "Contakt 2016" schválený komisiou 4500,00 13.12.2018 4x studio s.r.o.Trnavská cesta 80/B, 821 02 Bratislava Mgr. Milan Mazúr 99/2018 nákup diela 17.12.2018
100/2018 diagnostika, oprava a montáž svietidiel v PGU 316,43 14.12.2018 OB ELEKTRO s.r.o., Pažitie 518/37, 010 09 Žilina Mgr. Milan Mazúr 100/2018 diagnostika, oprava a montáž svietidiel v PGU 17.12.2018
101/2018 úprava videa I. Németh, PMI II Satelit 2018 Ilona Németh do 97,00 14.12.2018 Dr.Benčík s.r.o., Mgr.art. M.Benčík, ArtD., Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava Mgr. Milan Mazúr 101/2018 úprava videa I. Németh, PMI II Satelit 2018 Ilona Németh 18.12.2018
102/2018 tlač katalógu PMI Satelit 2018, náklad 300 ks 1950,00 18.12.2018 i+i print s.r.o., Mlynské luhy 27, 821 05 Bratislava Mgr. Milan Mazúr 102/2018 tlač katalógu PMI Satelit 2018, náklad 300 ks 28.12.2018
103/2018 pred tlačová príprava knižnej publikácie venovaná V.Hložníkovi k 100.výrorčiu narodenia 5 000,00 18.12.2018 Jaroslav Horečný Výtvarná agentúra A1, Predmestská 90, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 103/2018 pred tlačová príprava knižnej publikácie venovaná V.Hložníkovi k 100.výrorčiu narodenia 28.12.2018
104/2018 talčiareň HP Laserjet pro MFP M 227 Sdn, toner 272,00 20.12.2018 EDIS, s.r.o., Horný Val 8/17, Horný Val 9/19, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 104/2018 nákup tlačiarne a toneru 28.12.2018
105/2018 nákup rebrík, vozík dvojkolesový, WD 40 165,00 20.12.2018 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 01001 Žilina Mgr. Milan Mazúr 105/2018 nákup rebrík, vozík dvojkolesový, WD 40 28.12.2018
106/2018 stolová lampa, varná kanvica do 67,00 30.12.2018 Elektrosped, a. s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, prevádzka DATART AUPARK Žilina Mgr. Milan Mazúr 106/2018 stolová lampa, varná kanvica 30.12.2018
© Copyright 2023 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené.