Pripravované výstavy v Považskej galérii umenia v Žiline v roku 2019

Výstavná sieň na prvom poschodí

Mesiac architektúry v Považskej galérii umenia v Žiline 2019
7. 2. – 10. 3. 2019
kurátori: Dušan Voštenák, Milan Mazúr
Výstavný projekt sa uskutočňuje sa v spolupráci so Slovenskou komorou architektov a Spolkom architektov Slovenska, zameriava sa na prezentáciu domácich, ale aj zahraničných architektonických diel a autorov. Vytvára priestor pre profesionálnu komunikáciu a podporu tvorby v oblasti architektúry v rámci regiónu. Jeho pevnou súčasťou

Pripomienky
21. 3. – 5. 5. 2019
kurátor: Milan Mazúr
V rokoch 2018 a 2019 si okrem Vincenta Hložníka (1919 – 1997), popredného maliara a grafika umenia 2. polovice 20. storočia na Slovensku, pripomíname životné jubileá ďalších dôležitých umelcov žilinského regiónu – sochárky Andiky Berákovej (1938), sochára a maliara Gustáva „Macvejdu“ Švábika (1943) a maliara a grafika Fera Kráľa (1919 – 2008). Na výstave bude predstavený výber z ich celoživotnej tvorby zo zbierky galérie, no i z majetku autorov.

Giuseppe Chiari
16. 5. – 30. 6. 2019
kurátori: Marco Gerbi, Milan Mazúr
v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom v Bratislave
Prezentácia tvorby dôležitého predstaviteľa tendencie Fluxus. Giuseppe Chiari (1926 – 2007) sa k hnutiu Fluxus pripojil v roku 1962 a pôsobil v ňom ako umelec, skladateľ a filozof. Venoval sa predovšetkým experimentálnej hudbe – tzv. akčnej hudbe, jej výskumu, aplikácii a spracovaniu náhodných zvukov, no najmä ich prepisu do vizuálneho jazyka – záznamov ako diel konceptuálneho umenia. Výstava je súčasťou festivalu talianskeho umenia na Slovensku Dolce vitaj.

Diela zo zbierky Jana Kukala (pracovný názov)
11. 7. – 8. 9. 2019
kurátor: Milan Mazúr
Projekt zahŕňa prezentáciu kolekcie diel od popredných českých a slovenských umelcov 20. storočia, najmä: Alfons Mucha, Rudolf Sikora, Viera Kraicová, Miroslav Cipár, Jiří Kolář, Mikuláš Medek, Rudolf Fila, Ladislav Novák, Alojz Klimo, Milan Dobeš, MIlan Paštéka, Vladimír Kompánek, Karol Baron, Alex Mlynárčik, Agnesa Sigetová, Albín Brunovský a ďalší. Je ojedinelou príležitosťou predstaviť slovenské umenie v konfrontácii s českým umením - poukázať na spoločné znaky, ale aj rozdiely vo výtvarnom umení 20. storočia v oboch krajinách.

Jana Farmanová
19. 9. – 17. 10. 2019
kurátorka: Katarína Rusnáková
Individuálna výstava Jany Farmanovej (1970) predstaví vo veľkorysom meradle výber z tvorby jednej z významných osobností súčasnej maľby na Slovensku. Žánrovo a tematicky bohatá maliarska tvorba umelkyne, prítomnej na výtvarnej scéne už viac ako dve desaťročia, si získala reputáciu na Slovensku a v zahraničí. Výstavný projekt je koncipovaný ako súbor malieb, akvarelov a kresieb, prezentujúci Farmanovej diela z nosných figurálnych cyklov od konca 90. rokov po súčasnosť.

Nadintimita
28. 11. 2019 – 9. 2. 2020
kurátor: Richard Gregor
Kurátorský projekt sa venuje tzv. „nadintimite“ – pojmu, ktorý sa snaží pomenovať prítomnú tendenciu v slovenskom umení v období približne od začiatku nového milénia. Dá sa pokladať za kumuláciu presadzovania tzv. osobných tém v umení po roku 1990. Zároveň tvorí pandant dnes veľmi dôležitej polohe umenia vedúceho dialóg so spoločnosťou (umenie o verejnom priestore), hoci v mnohých ohľadoch sa s ním prepletá. Kurátorského projektu sa zúčastňujú umelci, ktorých diela rámec intímneho a nadintímneho v umení v novom miléniu značne rozšírili predovšetkým: Jana Želibská, Veronika Rónaiová, Ilona Németh, Emöke Vargová, Pavlína Fichta Čierna, Lucia Dovičáková, Jarmila Džuppová-Sabová, Ivana Šáteková, Jana Kapelová, Martin Knut, Igor Ondruš, Peter Janáčik, Jakub Jenčo a ďalší.

Výstavná sieň na druhom poschodí

Stála expozícia Vincenta Hložníka (venovaná 100. výročiu narodenia)
od 22.10. 2019
kurátor: Milan Mazúr
Nová expozícia diel z tvorby Vincenta Hložníka bude predstavovať výber z celoživotného diela v médiu kresby, gvašu, oleja, pastelu, grafiky a plastiky z obdobia od štyridsiatych rokov až po deväťdesiate roky 20. storočia. Prezentovaná kolekcia bude pozostávať z malieb, gvašov, olejov, kresieb a grafík autora V. Hložníka, ktoré vytvoril v tomto období. Diela sú súčasťou zbierkového fondu Považskej galérie umenia v Žiline od roku 2005.

Výstavná sieň na prízemí – vstupné priestory

Prvé múzeum intermédií II SATELIT 2019
máj 2019 – marec 2020
kurátorka: Mira Sikorová-Putišová

Satelit je rozšírená prezentácia autorov z expozície Prvé múzeum intermédií II. Prináša širší pohľad na ich tvorbu prezentáciou ďalšieho diela, ktoré korešponduje so zameraním expozície venovanej intermediálnemu umeniu a jej aktuálnou témou – pamäť a informácia. Projekt Satelit tak kontinuálne aktualizuje kolekciu diel zo zbierky PGU v Žiline v expozícii Prvé múzeum intermédií II – Medzi informáciou a pamäťou, ktorá bola otvorená v roku 2017.

© Copyright 2017 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FIVE DIMENSIONS s.r.o.