Pripravované výstavy v Považskej galérii umenia v Žiline v roku 2021

Juraj Poliak – Pavilón cédrov (pracovný názov)

vernisáž: január 2021
trvanie výstavy: január/február 2021
kurátorka: Mira Sikorová-Putišová

Výstava predstaví diela výtvarníka, scénografa a performera Juraja Poliaka, ktoré nemajú pôvod v čisto výtvarnom umení, sú ňou oblasti, kde výtvarné umenie/výtvarná tvorba úzko kooperuje s umeniami postavenými na performancii a plynutí času – najmä divadlom. Ťažiskom prezentácie budú maľby, prípadne grafiky, ktoré majú východisko v projektoch, ktoré sám alebo v spolupráci s ďalšími (napr. zoskupenie Med a prach) realizoval pre viaceré divadlá na Slovensku.


Prvé múzeum intermédií III

(nová expozícia intermédií a mediálneho umenia zo zbierky
Považskej galérie umenia v Žiline)
otvorenie expozície: jar 2021
autorky a autor vystavených diel: G. Binderová, L. Čarný, L. Dovičáková, E. Filová, A. M. Chisa a L. Tkáčová, V. Rónaiová, D. Sadovská. E. Vargová, J. Želibská
kurátorka, autorka koncepcie: Mira Sikorová-Putišová
dizajn a architektúra expozície: Marcel Benčík

Diela v novej expozícii Prvé múzeum intermédií III predstavujú výtvarné prístupy k rodovým otázkam v umení, predovšetkým artikuláciou telesnosti či súkromia komunikovaného introvertným i radikálnym spôsobom. Projekt nadväzuje na expozíciu Prvé múzeum intermédií II Medzi informáciou a pamäťou (2017 – 2020). Diela – objekty, inštalácie, autonómne videá a videoinštalácie, predstavené v expozícii, pochádzajú zo zbierky intermédií a mediálneho umenia, ktorú Považská galérie umenia v Žiline ako jediná z regionálnych galérií buduje už od začiatku 90. rokov.

© Copyright 2020 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FIVE DIMENSIONS s.r.o.