Pripravované výstavy v Považskej galérii umenia v Žiline v roku 2019

Výstavná sieň na prvom poschodí

Letný rešerš (diela zo zbierky PGU v Žiline)
11.7. – 8. 9. 2019
autorka koncepcie: Mira Sikorová-Putišová
Prezentovaný segment diel zo zbierky PGU v Žiline pod názvom Letný rešerš predstavuje
diela, z ktorých bola väčšina do zbierky získaná po roku 1990, no ťažisko tvoria roky nového
milénia. Ide o diela v pomerne širokej škále médií s dôrazom na intermediálne a mediálne
polohy - ich pandantom je časť venovaná obrazu a jeho intermediálnym presahom, no
i dielam, ktoré v zmysle média kresby odkazujú na zameranie zbierkotvornej činnosti po
vzniku galérie (1976). Hoci len sekundárne, práce umelcov na základe tematickej či formálnej
príbuznosti vytvárajú aj určité voľne ohraničené okruhy, venované napr.: figúre a jej
expresívnym polohám, tendenciám geometrie či konštruktivizmu, artikulujú zaujatie
prostredím - krajinou (ako žánrom), no i mestom, reflektujú vplyv komunikačných médií,
zacieľujú sa na autora ako subjekt umenia. Dôležitým aspektom prezentovanej kolekcie je
fakt, že diela bývajú do zbierky galérie získavané popri daroch aj na základe získania
mimorozpočtových prostriedkov z dotačných programov – Ministerstva kultúry, po roku
2016 Fondu na podporu umenia.

 

Výstavná sieň na druhom poschodí

Stála expozícia Vincenta Hložníka (venovaná 100. výročiu narodenia)
od 22.10. 2019
kurátor: Milan Mazúr
Nová expozícia diel z tvorby Vincenta Hložníka bude predstavovať výber z celoživotného diela v médiu kresby, gvašu, oleja, pastelu, grafiky a plastiky z obdobia od štyridsiatych rokov až po deväťdesiate roky 20. storočia. Prezentovaná kolekcia bude pozostávať z malieb, gvašov, olejov, kresieb a grafík autora V. Hložníka, ktoré vytvoril v tomto období. Diela sú súčasťou zbierkového fondu Považskej galérie umenia v Žiline od roku 2005.

Výstavná sieň na prízemí – vstupné priestory

Prvé múzeum intermédií II SATELIT 2019
máj 2019 – marec 2020
kurátorka: Mira Sikorová-Putišová

Satelit je rozšírená prezentácia autorov z expozície Prvé múzeum intermédií II. Prináša širší pohľad na ich tvorbu prezentáciou ďalšieho diela, ktoré korešponduje so zameraním expozície venovanej intermediálnemu umeniu a jej aktuálnou témou – pamäť a informácia. Projekt Satelit tak kontinuálne aktualizuje kolekciu diel zo zbierky PGU v Žiline v expozícii Prvé múzeum intermédií II – Medzi informáciou a pamäťou, ktorá bola otvorená v roku 2017.

© Copyright 2017 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FIVE DIMENSIONS s.r.o.