Pripravované výstavy v Považskej galérii umenia v Žiline v roku 2019

Juraj Kollár

vernisáž: 23. 7. 2020
trvanie výstavy: 23.7. – 6.9.2020
kurátorka: Katarína Bajcurová

Prezentácia diel výrazného predstaviteľa maľby mladej generácie, ktorá vznikla v rámci štipendijného programu. Diela umelca sú vo všeobecnosti prihlásením sa k tradičným postupom maľby, nielen vo sfére jej typických žánrov, ale aj techniky olejomaľby.


EKOPLAGÁT ´20

vernisáž: 17.9. 2020
trvanie výstavy: 18.9. – 15.11.2020
kurátorka: Dana Doricová

15. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátov zameranej na problematiku ochrany prírody a životného prostredia. Podujatie vzniklo pod názvom EKOPLAGÁT v roku 1978. Súťaž plagátovej tvorby, ktorá prezentuje aktuálne prístupy grafických dizajnérov k tvorbe zameranej na problematiku ochrany prírody a životného prostredia sa koná v trojročných cykloch. V predchádzajúcich štrnástich ročníkoch výstav plagátov s ekologickou tematikou mali návštevníci možnosť vzhliadnuť takmer 2 300 plagátov.


Prvé múzeum intermédií III

(nová expozícia intermédií a mediálneho umenia zo zbierky
Považskej galérie umenia v Žiline)
otvorenie expozície: 12.11.2020
autorky a autor vystavených diel: G. Binderová, L. Čarný, L. Dovičáková, E. Filová, A. M. Chisa a L. Tkáčová, V. Rónaiová, D. Sadovská. E. Vargová, J. Želibská
kurátorka, autorka koncepcie: Mira Sikorová-Putišová
dizajn a architektúra expozície: Marcel Benčík

Diela v novej expozícii Prvé múzeum intermédií III predstavujú výtvarné prístupy k rodovým otázkam v umení, predovšetkým artikuláciou telesnosti či súkromia komunikovaného introvertným i radikálnym spôsobom. Projekt nadväzuje na expozíciu Prvé múzeum intermédií II Medzi informáciou a pamäťou (2017 – 2020). Diela – objekty, inštalácie, autonómne videá a videoinštalácie, predstavené v expozícii, pochádzajú zo zbierky intermédií a mediálneho umenia, ktorú Považská galérie umenia v Žiline ako jediná z regionálnych galérií buduje už od začiatku 90. rokov.


Juraj Poliak – Pavilón cédrov (pracovný názov)

vernisáž: 26.11.2020
trvanie výstavy: 27.11.2020 – 31.1.2021
kurátorka: Mira Sikorová-Putišová

Výstava predstaví diela výtvarníka, scénografa a performera Juraja Poliaka, ktoré nemajú pôvod v čisto výtvarnom umení, sú ňou oblasti, kde výtvarné umenie/výtvarná tvorba úzko kooperuje s umeniami postavenými na performancii a plynutí času – najmä divadlom. Ťažiskom prezentácie budú maľby, prípadne grafiky, ktoré majú východisko v projektoch, ktoré sám alebo v spolupráci s ďalšími (napr. zoskupenie Med a prach) realizoval pre viaceré divadlá na Slovensku.

© Copyright 2020 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FIVE DIMENSIONS s.r.o.