Pripravované výstavy v Považskej galérii umenia v Žiline v roku 2019

Výstavná sieň na prvom poschodí

MELANCH LIA
26. 9. – 17. 11. 2019
Skupinová výstava MELANCHÓLIA predstavuje diela autorov a autoriek, ktorí sa pohybujú naprieč rôznymi médiami a bez spoločnej východiskovej témy jednotlivých diel. V rámci svojho backgroundu, v čase a v priestore, v spôsobe rozmýšľania prostredníctvom istých estetických stratégií však krúžia okolo, či sa rôznymi spôsobmi dotýkajú aj melanchólie. Robia tak častokrát nenápadne, bez nánosov spomienkového romantizmu, bez melodramatických gest. Naopak, pristupujú k jej kvalitám a obmedzeniam s analytickým odstupom či poetickým zaľúbením. Ich diela vznikajú v podhubí samotnej melanchólie, vo vedomí viacerých koncov systémov a ideí a predovšetkým vo vedomí neschopnosti vytvoriť nové alternatívne scenáre.

Silvia Saparová
28. 11. 2019 – 9. 2. 2020
Silvia Saparová je absolventkou Katedry fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2000, ateliér prof. Miloty Havránkovej), kde v roku 2006 ukončila doktorandské štúdium. Svoje práce prezentovala na mnohých samostatných a kolektívnych výstavách, ako aj festivaloch doma a v zahraničí. Vo svojej tvorbe sa prioritne venuje inscenovanej fotografii, zameranej predovšetkým na zobrazovanie žien, ich možných rolí, aktivít, či vzťahov. V Považskej galérii umenia v Žiline výber z fotografických projektov z posledných rokov.

Výstavná sieň na druhom poschodí

Stála expozícia Vincenta Hložníka (venovaná 100. výročiu narodenia)
od 22.10. 2019
kurátor: Milan Mazúr
Dňa 22. októbra 2019 si pripomíname 100. výročie narodenia Vincenta Hložníka,
popredného výtvarného umelca 20. storočia, maliara, grafika, kresliara, ilustrátora a pedegóga. Pri tejto príležitosti bude v Považskej galérii umenia v Žiline 22. októbra 2019, v deň jeho stých narodenín, otvorená nová expozícia diel autora. Otvorenie expozície nadväzuje na predchádzajúci cyklus koncepcií expozície, začatý v roku 2009, ktorý iniciovalo získanie veľkého množstva prác v oblasti maľby, gvašu, pastelu či grafických prác a kresieb, ktoré do zbierkového fondu galérie venovala jeho manželka Viera Hložníková v roku 2004. Aktuálna expozícia s názvom Múzeum Vincenta Hložníka (stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca) predstaví verejnosti doteraz málo prezentovaný výber z celoživotnej tvorby, z obdobia od 40. rokov až po 90. roky 20. storočia. Zároveň bude mať nová expozícia nový dizajn a architektonickú úpravu.

Výstavná sieň na prízemí – vstupné priestory

Prvé múzeum intermédií II SATELIT 2019
Anton Čierny
september – december 2019

Prezentácia videodiela Antona Čierneho sa koná v rámci rozšírenej koncepcie prezentácie autorov z expozície Prvé múzeum intermédií II. Prináša širší pohľad na ich tvorbu ďalším dielom, ktoré korešponduje so zameraním expozície venovanej intermediálnemu umeniu a jej aktuálnou témou – pamäť a informácia. Anton Čierny predstaví video, ktoré komunikuje narábanie s pojmom vlasť, ktorý chápe ako identifikáciu sa s konkrétnym priestorom (v tomto prípade jeho rodiskom) a pamäťou tohto miesta.

© Copyright 2017 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FIVE DIMENSIONS s.r.o.