Považská galéria umenia v Žiline

NULTÉ ROKY, Od Priestoru po Beskida

14.9. – 23.10.2011
Vernisáž výstavy 14.9.2011 o 17.00 hod.
Slovenské výtvarné umenie 1999 – 2011 v štyroch kurátorských pohľadoch.
Kurátori: Juraj Čarný, Gabriela Garlatyová, Richard Gregor, Mira Sikorová – Putišová

NULTÉ ROKY

Výstava Nulté roky v Považskej galérii umenia v Žiline.
Považská galéria umenia v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás pozýva na vernisáž výstavy Nulté roky (Slovenské výtvarné umenie 1991-2011 v štyroch kurátorských pohľadoch). Uskutoční sa v stredu 14. septembra 2011 o 17.00 hod vo výstavných priestoroch na 1. poschodí PGU v Žiline. V pilotnom projekte galérie tohto roka sú prezentované diela autorov a autoriek, ktorí svojou tvorbou formovali podobu slovenského výtvarného umenia v tzv. „nultých“ rokoch. Iniciovali ho kunsthistorici Juraj Čarný, Gabriela Garlatyová, Richard Gregor a Mira Sikorová-Putišová. ktorí majú na kritickom zhodnocovaní umenia nultých rokov svoj výrazný podiel, a zároveň sú kurátormi výstavy.
Výstava Nulté roky je koncipovaná do kooperujúcich sekcií, ktoré reflektujú individuálne pohľady jej kurátorov na uplynulú dekádu po roku 2000. Na rozdiel od 90. rokov 20. storočia, silne poznačených záujmom o nové (médiá i témy), ju charakterizuje otvorenejší model fungovania výtvarnej produkcie. Nulté roky priniesli nielen zrovnoprávnenie pohľadov i stratégií v umeleckej produkcii, ale aj väčšiu pluralitu kritiky a koncepcií prezentovania výtvarného umenia. Tento vývoj odráža reálny nástup postmoderny, ktorá prestala byť módnym pojmom a začala byť skutočnou praxou. Koncepcia výstavy vychádza z aktivít štyroch kurátorov projektu, ktorí sa podieľali na výtvarnom dianí počas celého priebehu dekády: organizovaním výstav a konferencií, písaním kritík a odborných štúdií, pedagogickou činnosťou na vysokých školách, zakladaním galérií, časopisov, štipendií, cien a alternatívnych projektov, prácou v oblasti kultúrnej politiky a legislatívy. Ich doterajšie kurátorské a výtvarno–kritické skúseností sa odrážajú v témach a modeloch sekcií: kritické čítanie obrazu, autenticita v post-národnej dobe, dielo ako skúsenosť / úloha vlastného – osobného zážitku, kľúčové diela ako základ budúcej stálej expozície diel nultých rokov a ďalšie. .
Výstava prezentuje diela od 32 autorov v širokom nad-generačnom zábere, no v mimoriadne prísnom výbere, s dôrazom na trvalosť hodnoty, ktorú sprostredkujú. Sprevádza ju dokumentácia dobovej kritiky a repríza výstavy v Bratislave v Dome umenia v decembri tohto roka bude aj miestom prezentácie katalógu a odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Na realizácii výstavy Nulté roky sa podieľa Slovenská sekcia Medzinárodnej asociácie kritikov umenia AICA so sídlom v Paríži, pričom kurátori výstavy sú jej členmi. Je organizovaná v spolupráci s Mestskou galériou v Rimavskej Sobote, Galériou Space a Galériou Cypriána Majerníka v Bratislave.

Výstava Nulté roky ponúka štyri kurátorské pohľady na umenie posledného desaťročia. Uplynulú dekádu a výtvarné dianie v nej symbolicky ohraničujú dva časové medzníky, ktoré odráža aj podnázov výstavy: založenie galérie Priestor for Contemporary Art (máj 1999), prvej súkromnej nekomerčnej galérie venujúcej sa súčasnému umeniu a odvolanie Vladimíra Beskida z postu riaditeľa Galérie Jána Koniarka (február 2011), ktorým sa zavŕšil dobovo príznačný sled mocenských politických prejavov nasmerovaných na predstaviteľov jednej generácie slovenských kurátorov a výtvarných kritikov.
Cieľom výstavy je cez samostatné sondy – sekcie formulovať charakteristiky umenia daného obdobia, teda nie komplexne spracovať toto dianie. Ide o pokus zachytiť a upozorniť na určité diela a stratégie umelcov cez ich postavenie na mape, ktorý z odstupu času môže byť relatívnym. Výstava priznáva subjektívne prístupy a je zámerným opakom celoplošného mapovania obdobia. Nekonzervuje stav umenia, snaží sa inšpirovať ku kritickej reflexii výstavy a umenia tohto obdobia. Žilinská výstava je skrátenou verziou pôvodných výberov kurátorov, ovplyvnených priestorovými možnosťami PGU. Bratislavský variant Nultých rokov v Dome umenia v decembri prinesie širšie zastúpenie umelcov, čo bude dokumentovať aj katalóg výstavy. Decembrová vernisáž bude zároveň miestom prezentácie katalógu a odbornej konferencie k umeniu sledovaného obdobia.
Projekt Nulté roky reflektuje podoby umenia dekády, ktoré na rozdiel od 90. rokov 20. storočia, silne poznačených záujmom o nové médiá i témy, charakterizuje otvorenejší model fungovania umeleckej produkcie. Tzv. „nulté roky“ priniesli nielen zrovnoprávnenie pohľadov i stratégií v umeleckej produkcii, ale aj väčšiu pluralitu kritiky a koncepcií prezentovania výtvarného umenia, čo sa odráža v typológii sekcií: pomenovanie kľúčových diel ako základ budúcej stálej expozície diel nultých rokov (JČ), kritické čítanie obrazu (GG), autenticita v post-národnej dobe (RG), dielo ako skúsenosť a zážitok (MSP). Výstava prezentuje diela 32 autorov a autoriek v nad-generačnom zábere a sprevádza ju dokumentácia dobovej kritiky a paralelná videosekcia.

Juraj Čarný: Richard Fajnor, Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová, Marek Kvetan, Otis Laubert, Svätopluk Mikyta, Roman Ondák,Dorota SadovskáGabriela Garlatyová: Štefan Balázs, Erik Binder, Stano Filko, Viktor Frešo, Peter Janáčik, Július Koller a Kveta Fulierová,Igor Ondruš, Rudolf Sikora, Richard Gregor: Peter Bartoš, Juraj Bartusz, Pavlína Fichta Čierna, Anton Čierny, Stano Masár, Eva Moflárová, Štefan Papčo,Dušan Zahoranský Mira Sikorová-Putišová: Lucia Dovičáková, Eva Filová, Matúš Lányi, Ilona Németh, Lucia Nimcová, Veronika Rónaiová,Emöke Vargová
Videosekcia: Anna Daučíková, Lucia Dovičáková, Mira Gáberová, Kassaboys, Miro Nicz, Peter Rónai