NULTÉ ROKY. Od Priestoru po Beskida

Slovenské výtvarné umenie 1999 – 2011 v štyroch kurátorských pohľadoch

Vernisáž výstavy: 14.9.2011 o 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 14.9. – 23.10.2011
Kurátori: Juraj Čarný, Gabriela Garlatyová, Richard Gregor, Mira Sikorová – Putišová

Považská galéria umenia v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás pozýva na vernisáž výstavy Nulté roky (Slovenské výtvarné umenie 1991-2011 v štyroch kurátorských pohľadoch). Uskutoční sa v stredu 14. septembra 2011 o 17.00 hod vo výstavných priestoroch na 1. poschodí PGU v Žiline. V pilotnom projekte galérie tohto roka sú prezentované diela autorov a autoriek, ktorí svojou tvorbou formovali podobu slovenského výtvarného umenia v tzv. „nultých“ rokoch. Iniciovali ho kunsthistorici Juraj Čarný, Gabriela Garlatyová, Richard Gregor a Mira Sikorová-Putišová. ktorí majú na kritickom zhodnocovaní umenia nultých rokov svoj výrazný podiel, a zároveň sú kurátormi výstavy.

Výstava prezentuje diela od 32 autorov v širokom nad-generačnom zábere, no v mimoriadne prísnom výbere, s dôrazom na trvalosť hodnoty, ktorú sprostredkujú. Sprevádza ju dokumentácia dobovej kritiky a repríza výstavy v Bratislave v Dome umenia v decembri tohto roka bude aj miestom prezentácie katalógu a odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Na realizácii výstavy Nulté roky sa podieľa Slovenská sekcia Medzinárodnej asociácie kritikov umenia AICA so sídlom v Paríži, pričom kurátori výstavy sú jej členmi. Je organizovaná v spolupráci s Mestskou galériou v Rimavskej Sobote, Galériou Space a Galériou Cypriána Majerníka v Bratislave.

Výstava Nulté roky je koncipovaná do kooperujúcich sekcií, ktoré reflektujú individuálne pohľady jej kurátorov na uplynulú dekádu po roku 2000. Na rozdiel od 90. rokov 20. storočia, silne poznačených záujmom o nové (médiá i témy), ju charakterizuje otvorenejší model fungovania výtvarnej produkcie. Nulté roky priniesli nielen zrovnoprávnenie pohľadov i stratégií v umeleckej produkcii, ale aj väčšiu pluralitu kritiky a koncepcií prezentovania výtvarného umenia. Tento vývoj odráža reálny nástup postmoderny, ktorá prestala byť módnym pojmom a začala byť skutočnou praxou. Koncepcia výstavy vychádza z aktivít štyroch kurátorov projektu, ktorí sa podieľali na výtvarnom dianí počas celého priebehu dekády: organizovaním výstav a konferencií, písaním kritík a odborných štúdií, pedagogickou činnosťou na vysokých školách, zakladaním galérií, časopisov, štipendií, cien a alternatívnych projektov, prácou v oblasti kultúrnej politiky a legislatívy. Ich doterajšie kurátorské a výtvarno–kritické skúseností sa odrážajú v témach a modeloch sekcií: kritické čítanie obrazu, autenticita v post-národnej dobe, dielo ako skúsenosť/úloha vlastného – osobného zážitku, kľúčové diela ako základ budúcej stálej expozície diel nultých rokov a ďalšie.

Výstava Nulté roky ponúka štyri kurátorské pohľady na umenie posledného desaťročia. Uplynulú dekádu a výtvarné dianie v nej symbolicky ohraničujú dva časové medzníky, ktoré odráža aj podnázov výstavy: založenie galérie Priestor for Contemporary Art (máj 1999), prvej súkromnej nekomerčnej galérie venujúcej sa súčasnému umeniu a odvolanie Vladimíra Beskida z postu riaditeľa Galérie Jána Koniarka (február 2011), ktorým sa zavŕšil dobovo príznačný sled mocenských politických prejavov nasmerovaných na predstaviteľov jednej generácie slovenských kurátorov a výtvarných kritikov.

Cieľom výstavy je cez samostatné sondy – sekcie formulovať charakteristiky umenia daného obdobia, teda nie komplexne spracovať toto dianie. Ide o pokus zachytiť a upozorniť na určité diela a stratégie umelcov cez ich postavenie na mape, ktorý z odstupu času môže byť relatívnym. Výstava priznáva subjektívne prístupy a je zámerným opakom celoplošného mapovania obdobia. Nekonzervuje stav umenia, snaží sa inšpirovať ku kritickej reflexii výstavy a umenia tohto obdobia. Žilinská výstava je skrátenou verziou pôvodných výberov kurátorov, ovplyvnených priestorovými možnosťami PGU. Bratislavský variant Nultých rokov v Dome umenia v decembri prinesie širšie zastúpenie umelcov, čo bude dokumentovať aj katalóg výstavy. Decembrová vernisáž bude zároveň miestom prezentácie katalógu a odbornej konferencie k umeniu sledovaného obdobia.

Projekt Nulté roky reflektuje podoby umenia dekády, ktoré na rozdiel od 90. rokov 20. storočia, silne poznačených záujmom o nové médiá i témy, charakterizuje otvorenejší model fungovania umeleckej produkcie. Tzv. „nulté roky“ priniesli nielen zrovnoprávnenie pohľadov i stratégií v umeleckej produkcii, ale aj väčšiu pluralitu kritiky a koncepcií prezentovania výtvarného umenia, čo sa odráža v typológii sekcií: pomenovanie kľúčových diel ako základ budúcej stálej expozície diel nultých rokov (JČ), kritické čítanie obrazu (GG), autenticita v post-národnej dobe (RG), dielo ako skúsenosť a zážitok (MSP).

Výstava prezentuje diela 32 autorov a autoriek v nad-generačnom zábere a sprevádza ju dokumentácia dobovej kritiky a paralelná videosekcia.
Juraj Čarný: Richard Fajnor, Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová, Marek Kvetan, Otis Laubert, Svätopluk Mikyta, Roman Ondák, Dorota Sadovská
Gabriela Garlatyová: Štefan Balázs, Erik Binder, Stano Filko, Viktor Frešo, Peter Janáčik, Július Koller a Kveta Fulierová, Igor Ondruš, Rudolf Sikora
Richard Gregor: Peter Bartoš, Juraj Bartusz, Pavlína Fichta Čierna, Anton Čierny, Stano Masár, Eva Moflárová, Štefan Papčo,Dušan Zahoranský
Mira Sikorová-Putišová: Lucia Dovičáková, Eva Filová, Matúš Lányi, Ilona Németh, Lucia Nimcová, Veronika Rónaiová, Emöke Vargová
Videosekcia: Anna Daučíková, Lucia Dovičáková, Mira Gáberová, Kassaboys, Miro Nicz, Peter Rónai


NULTÉ ROKY. Od Priestoru po Beskida

Slovenské výtvarné umenie 1999 – 2011 v štyroch kurátorských pohľadoch

9.12. 2011 – 27.1.2012
Dom umenia – Nám. SNP 12, Bratislava
Kurátori výstavy: Juraj Čarný, Gabriela Garlatyová, Richard Gregor, Mira Sikorová – Putišová
Organizátor výstavy: Považská galéria umenia Žilina

Výstava získala tretie miesto v ankete denníka SME Výstava roka 2011!

Výstava Nulté roky ponúka štyri kurátorské pohľady na umenie posledného desaťročia. Uplynulú dekádu a výtvarné dianie v nej symbolicky ohraničujú dva časové medzníky, ktoré odráža aj podnázov výstavy: založenie galérie Priestor for Contemporary Art (máj 1999), prvej súkromnej nekomerčnej galérie venujúcej sa súčasnému umeniu a odvolanie Vladimíra Beskida z postu riaditeľa Galérie Jána Koniarka (február 2011), ktorým sa zavŕšil dobovo príznačný sled mocenských politických prejavov nasmerovaných na predstaviteľov jednej generácie slovenských kurátorov a výtvarných kritikov.

Cieľom výstavy je cez samostatné sondy – sekcie formulovať charakteristiky umenia daného obdobia, teda nie komplexne spracovať toto dianie. Ide o pokus zachytiť a upozorniť na určité diela a stratégie umelcov cez ich postavenie na mape, ktorý z odstupu času môže byť relatívnym. Výstava priznáva subjektívne prístupy a je zámerným opakom celoplošného mapovania obdobia. Nekonzervuje stav umenia, snaží sa inšpirovať ku kritickej reflexii výstavy a umenia tohto obdobia. Predchádzajúca, žilinská výstava bola skrátenou verziou pôvodných výberov kurátorov, ovplyvnených priestorovými možnosťami Považskej galérie umenia. Bratislavský variant Nultých rokov v Dome umenia prináša širšie zastúpenie umelcov, čo dokumentuje aj katalóg výstavy. Decembrová vernisáž bola zároveň miestom prezentácie katalógu a 9.12.2011 sa uskutočnila nasleduje odborná konferencia k umeniu sledovaného obdobia.
Projekt Nulté roky reflektuje podoby umenia dekády, ktoré na rozdiel od 90. rokov 20. storočia, silne poznačených záujmom o nové médiá i témy, charakterizuje otvorenejší model fungovania umeleckej produkcie. Tzv. „nulté roky“ priniesli nielen zrovnoprávnenie pohľadov i stratégií v umeleckej produkcii, ale aj väčšiu pluralitu kritiky a koncepcií prezentovania výtvarného umenia, čo sa odráža v typológii sekcií. Výstava prezentuje diela 69 autorov a autoriek v nad-generačnom zábere a sprevádza ju dokumentácia dobovej kritiky (edície periodík Profil, Dart, Flash Art Czech and Slovak edition, Vlna a Jazdec vydaných v nultých rokoch) a paralelná videosekcia.

Na realizácii výstavy Nulté roky, ako aj na príprave konferencie sa podieľa Slovenská sekcia Medzinárodnej asociácie kritikov umenia AICA so sídlom v Paríži (kurátori výstavy sú jej členmi).
Výstava sa koná pod záštitou starostky Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Tatiany Rosovej.

Výstava Nulté roky bude prezentovaná pod názvom ZERO YEARS v priestoroch Centra moderného a súčasného umenia MODEM v Debrecéne v Maďarsku (24.3. – 24.6.2012).

Účastníci konferencie 9. decembra 2011:
Katarína Rusnáková, Alena Vrbanová, Vladimír Beskid, Aurel Hrabušický, Pavlína Morganová (CZ), Juraj Čarný, Gabriela Garlatyová, Richard Gregor, Mira Sikorová – Putišová

Spoluorganizátori výstavy:
Dom umenia – Národné osvetové centrum, Mestská galéria Rimavská Sobota, Galéria SPACE Bratislava, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (zriaďovateľ Mestská časť Bratislava – Staré Mesto), Slovenská sekcia AICA, FAICA - Galéria kritikov Slovenskej sekcie AICA, Centrum vizuálneho umenia Bratislava (Mestská časť Bratislava – Staré Mesto)

Mediálni partneri:
Jazdec, Flash Art Czech & Slovak Edition
Výstavu a realizáciu katalógu podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Vystavujúci autori a autorky:
Adam Szentpétery, Anabela Žigová, Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová, Anna Daučíková, Anton Čierny, Binderfresh (Viktor Frešo & Erik Binder), Boris Németh, Boris Sirka, Daniel Fischer, Dorota Sadovská, Dušan Zahoranský, Emöke Vargová, Erik Binder, Erik Šille, Eva Filová, Eva Moflárová, Gabriela Binderová, Igor Ondruš, Ilona Németh, Ivan Csudai, Ján Triaška, Ján Vasilko, Jarmila Sabová-Džuppová, Jaroslav Kyša, Július Koller a Květa Fulierová, Juraj Bartusz, Juraj Kollár, Juraj Puchovský, Kassaboys (Radovan Čerevka, Tomáš Makara, Peter Vrábeľ), Květa Fulierová, Ladislav Čarný, Ľuba Sajkalová, Lucia Dovičáková, Lucia Nimcová, Marek Kvetan, Mario Chromý a Mark Ther, Marko Blažo, Martin Kollár, Martin Sedlák, Matúš Lányi, Michal Murin, Mikuláš Podprocký, Milan Mikula, Mira Gáberová, Miroslav Nicz, Monogramista T•D, Otis Laubert, Pavlína Fichta Čierna, Peter Bartoš, Peter Janáčik, Peter Kalmus, Peter Rónai, Radovan Čerevka, Rastislav Podoba, Richard Fajnor, Roman Galovský, Roman Ondák, Rudolf Sikora, Stano Filko, Stano Masár, Svätopluk Mikyta, Štefan Balázs, Veronika Rónaiová, Veronika Šramatyová, Viktor Frešo, Vladimír Popovič, Vlasta Žáková, XYZ (Milan Tittel a Juraj Gavula), Zuzana Flimelová


NULTÉ ROKY/ZÉRÓ ÉVEK

Slovenské výtvarné umenie 1999 – 2011 v štyroch kurátorských pohľadoch
Szlovák vizuális művészet 1999 és 2011közöt négy kurátor perspektívájából

24.3. – 24.6.2012, MODEM Centrum moderného a súčasného umenia, Debrecén, Maďarsko
Kurátori výstavy: Juraj Čarný, Gabriela Garlatyová, Richard Gregor, Mira Sikorová – Putišová
Výstava Nulté roky prezentovaná pod názvom ZERO YEARS v priestoroch Centra moderného a súčasného umenia MODEM v Debrecéne v Maďarsku (24.3. – 24.6.2012).

Výstava Nulté roky, ktorú v roku 2011 organizovala Považská galéria umenia v Žiline vo svojich priestoroch a v Dome umenia v Bratislave, bola ťažiskovým výskumným projektom galérie v roku 2011 – okrem internej kurátorky PGU v Žiline Miry Sikorovej-Putišovej na ňom spolupracovali aj výtvarní kritici a kurátori - Juraj Čarný (zakladateľ prvej nekomerčnej súkromnej galérie Priestor for Contemporary art), Gabriela Garlatyová (riaditeľka Mestskej galérie v Rimavskej Sobote) a Richard Gregor (riaditeľ galérie Cypriána Majerníka v Bratislave) - všetci štyria významným podielom prispeli k prezentáciám a mapovaniu umenia po roku 2000 – výstavami a odbornými textovými reflexiami. Výstava Nulté roky/Zéró évek bola v roku 2012 v upravenej verzii prezentovaná v MODEM – Centre pre moderné a súčasné umenie v Debrecéne a ponúkla (tak ako aj v žilinskej a bratislavskej verzii), štyri kurátorské pohľady na umenie prvej dekády 21. storočia. Výstava prostredníctvom štyroch sekcií – pohľadov kurátorov, definovala charakteristiky umenia uvedeného obdobia. Projekt, ktorého súčasťou bolo aj vytvorenie videosekcie ťažiskových videí z nultých rokov, realizácia archívu dobovej kritiky výtvarného umenia (pri výstave v Dome umenia) a vydanie rozsiahleho katalógu so štúdiami kurátorov interpretujúcich cez svoj pohľad umenie dekády, mal cieľ zachytiť a upozorniť na dôležité určité diela a stratégie umelcov cez ich postavenie na mape, ktorý z odstupu času môže byť aj relatívnym. Projekt a výstava - ako jeho hlavná časť, priznával subjektívne prístupy a bol zámerným opakom celoplošného mapovania obdobia. Nekonzervoval stav umenia, naopak snažil sa naviesť ku kritickej reflexii výstavy a umenia nultých. Žilinská premiérová výstava (konala sa na jeseň v roku 2011) bola skrátenou verziou pôvodných výberov kurátorov pre Dom umenia, ovplyvnených priestorovými možnosťami PGU. Bratislavský variant Nultých rokov v Dome umenia, konaný na prelome rokov 2011/2012 priniesol širšie zastúpenie umelcov, čo obrazovo dokumentoval aj katalóg výstavy. Decembrová vernisáž bola zároveň miestom prezentácie katalógu a odbornej konferencie k umeniu sledovaného obdobia.

Projekt Nulté roky reflektoval podoby umenia dekády, ktoré na rozdiel od 90. rokov 20. storočia, silne poznačených záujmom o nové médiá i témy, charakterizuje otvorenejší model fungovania umeleckej produkcie. Tzv. „nulté roky“ priniesli nielen zrovnoprávnenie pohľadov i stratégií v umeleckej produkcii, ale aj väčšiu pluralitu kritiky a koncepcií prezentovania výtvarného umenia, čo sa odrazilo v typológii sekcií: pomenovanie kľúčových diel ako základ budúcej stálej expozície diel nultých rokov (Juraj Čarný), kritické čítanie obrazu (Gabriela Garlatyová), autenticita v post-národnej dobe (Richard Gregor), dielo ako skúsenosť a zážitok (Mira Sikorová-Putišová).

Umelci vystavujúci na výstave Nulté roky/Zéró évek:
Štefan Balázs, Binderfresh (Viktor Frešo & Erik Binder), Ivan Csudai, Ladislav Čarný, Pavlína Fichta Čierna, Anton Čierny, Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová, Anna Daučíková, Lucia Dovičáková, Richard Fajnor, Stano Filko, Eva Filová, Zuzana Flimelová, Viktor Frešo, Peter Janáčik, Peter Kalmus, Juraj Kollár, Július Koller & Květa Fulierová, Matúš Lányi, Otis Laubert, Stano Masár, Eva Moflárová, Michal Murin, Ilona Németh, Lucia Nimcová, Roman Ondák, Igor Ondruš, Vladimír Popovič, Juraj Puchovský, Veronika Rónaiová, Jarmila Sabová-Džuppová, Dorota Sadovská, Erik Šille

Videosekcia:
Gabriela Binderová, Mira Gáberová, Mario Chromý a Mark Ther, Kassaboys (Radovan Čerevka, Tomáš Makara, Peter Vrábeľ), Jaroslav Kyša, Peter Rónai, Anabela Žigová

Organizátori: Považská galéria umenia v Žiline (zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj), Mestská galéria Rimavská Sobota, Galéria SPACE, Bratislava, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (zriaďovateľ Mestská časť Bratislava – Staré Mesto), Slovenská sekcia AICA