Nové dielo Tomáša Rafu – celovečerný dokumentárny film Refugees Are Welcome Here

Novým dielom Tomáša Rafu, vizuálneho umelca pochádzajúceho zo Žiliny, je celovečerný dokumentárny film Refugees Are Welcome Here. Tomáš Rafa (*1979) na konci nultých rokov začal so spolupracovníkmi realizovať participatívne aktivity v rómskych osadách na Slovensku. Druhým ťažiskom jeho tvorby sú videá, ktoré zaznamenávajú nacionalistické demonštrácie v európskom a slovenskom priestore, no i mimo neho, a podobne takto dokumentuje aj demonštrácie za rodovú rovnosť. O novom filme Tomáš Rafa hovorí aj v dokumente z cyklu ARTBASE, ktorý realizovala Kunsthalle Bratislava - tvorbu autora predstavuje kurátorka Považskej galérie umenia v Žiline a jej poverená riaditeľka Mira Sikorová-Putišová.

V článku na kultura.sme.sk si môžete o dokumente Tomáša Rafu prečítať viac.