ARTDISPEČING.SK / Veronika Rónaiová v rozhovore s Mirou Sikorovou-Putišovou

Veronika Rónaiová vedome a programovo pracuje s privlastnením, rozvíja SOCIÁLNE SONDY, čo je aj názov jej výstavného projektu. Tento fenomén v jej tvorbe dokumentuje aj výstava VNÍMAŤ SVOJE LIMITY. O svojich rodičoch, tiež výtvarníkoch Márii a Juliánovi Filovi, Bratislave 50-tych rokov ako i aktivite so študentami v ateliér maľby na Trnavskej univerzite vedie dialóg s Mirou Sikorovou-Putišovou, kurátorkou a poverenou riaditeľkou PGU.

Ďalšie informácie o umelcoch, dielach, odbornej kritike, podujatiach, reflexiách, predovšetkým o aktuálnom dianí, prostredníctvom rozhovorov ľudí, ktorí toto dianie pomenúvajú a preverujú stále novými otázkami, nájdete v sekcii Dialógy na stránkach portálu o súčasnom umení ARTDISPEČING.SK