A už je tu!…nový katalóg…pre NEŽNÚ SILU

Nový katalóg k expozícii PMI III Nežná sila je súčasťou projektu dlhodobej expozície intermediálneho a mediálneho umenia po roku 1989 zo zbierky Považskej galérie umenia v Žiline, jej tretieho pokračovania, v ktorom sú v expozícii predstavené diela deviatich umelkýň a jedného umelca a venované sú predovšetkým rodovým otázkam v súčasnom umení. Autorkami textov v katalógu sú kurátorka expozície Mira Sikorová-Putišová a Vladimíra Büngerová (kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia Slovenskej národnej galérie).

Texty v katalógu približujú a vysvetľujú koncepciu expozície PMI III Nežná sila, prostredníctvom jednotlivých diel v expozícii sa zaoberajú tiež aspektami postfeministického, feministického a rodovo orientovaného umenia na Slovensku po roku 1989, no tiež približujú súvislosti výstav zaoberajúcich sa feminizmom a postfeminizmom, ktoré sa po roku 1990 konali práve v Považskej galérii umenia v Žiline. Súčasťou katalógu je i sprievodca po expozícii, ktorý pri každej z vystavených prác vysvetľuje autorkin/autorov prístup k rodu: k jeho špecifikám, rodovým stereotypom, rozdielom vo vnímaní príslušníkov určitého rodu druhou (inou) stranou.

Z grafickej stránky je katalóg zámerne „ladený“ do tónov ružovej, resp. telovej farby, aké sú dominantné aj v architektúre a dizajne expozície PMI III Nežná sila. Autorom jeho layout-u je grafický dizajnér Marcel Benčík. Katalóg je v slovenskom a anglickom jazyku.
Katalóg je možné si zakúpiť v PGU v Žiline, namieste, no i prostredníctvom on-line shopu PGU v Žiline.

Vydanie katalógu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia bol hlavným partnerom projektu.

Projekt vydania katalógu bol spolufinancovaný s príspevkom Žilinského samosprávneho kraja.