Prvé múzeum intermédií III – Nežná sila

5 €

Texty: Mira Sikorová – Putišová, Vladimíra Büngerová
Grafická úprava: Marcel Benčík
Fotografie: Marek Jančúch, Richard Köhler
Preklad: Katarína Bičanová
Vydavateľ: © Považská galéria umenia v Žiline
Tlač: DEVIN Printing house, s.r.o.
Náklad: 300 ks
ISBN: 978-80-99906-06-9
Rozsah: 88 strán

Vydanie katalógu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia bol hlavným partnerom projektu.

Projekt vydania katalógu bol spolufinancovaný s príspevkom Žilinského samosprávneho kraja.