Komentovaná prehliadka výstavy Rasťa Sedlačíka ZA maľbou v sprievode jej tvorcov (17. 6. 22 o 17 h)

Považská galéria umenia v Žiline srdečne pozýva 17. júna o 17.00 hod. na prehliadku aktuálnej výstavy Rastislava Sedlačíka so sprievodným komentárom autora, dizajnéra a co-architekta Marcela Benčíka, ako aj kurátorov Nora Lacka a Miry Sikorovej-Putišovej.
Výstava je multimediálnym výstavným projektom, ktorého základom je autonómna maliarska stratégia orientovaná na prekračovanie možností „štandardného závesného obrazu“ smerom k jeho expandovaným polohám.
S prihliadnutím na tzv. „bod nula“ (strata tvorby po vyhorení ateliéru), v ktorom sa autor momentálne nachádza, sa prítomnosť a existencia diela stratila, takže momentálny výstavný projekt je rekonštrukciou / archeológiou / reštaurovaním, postupmi, ktoré sú v prípade maľby (predovšetkým historickej) inak úplne bežné, avšak teraz nadobudli úplne inú formu – najmä. práca s „pozostatkami“ 2D formátov je realizovaná ako 3D inštalácia/vytváraný priestor - i s včlenením digitálneho obrazu ako formy „znovu sprítomnenia“ už neexistujúceho.
Zároveň je pokračovaním spolupráce výtvarníka Rasťa Sedlačíka s grafickým dizajnérom Marcelom Benčíkom, kurátorom Norom Lackom, tentoraz do neho kurátorsky vstupuje aj Mira Sikorová-Putišová, ktorí Vám výstavu, aj silný príbeh na jej pozadí, osobne a radi priblížia.

Komentovaná prehliadka bude zahrnutá v cene vstupenky. Tešíme sa na Vás!

Realizáciu výstavy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Ďakujeme za návštevu!