Prvenstvo z maliarskej súťaže v PGU si odniesla výtvarníčka Katarína Prídavková

Radi by sme Vám predstavili víťazku tohtoročnej súťaže Maľuj podľa seba 8. KATARÍNA PRÍDAVKOVÁ získala väčšinu Vašich hlasov a presvedčila aj odbornú porotu. Cenu jej odovzdala riaditeľka Považskej galérie umenia v Žiline Mira Sikorová-Putišová.
Aktuálna tvorba Kataríny Prídavkovej pridavkova.art sa opiera o rozostrené spomienky zo života v zahraničí. V jej nových maľbách dominuje ázijská krajina s dôrazom na vertikálny formát. Na obraze je pre ňu viac dôležitá nálada, atmosféra miesta, “genius loci” ako detailné vyobrazenie (aj napriek tomu, že jej maľba je detailná). Farebná paleta je v posledných rokoch jej tvorby obmedzená na tóny modrej, zelenej a fialovej. Detailné ťahy štetca striedajú expresívne plochy, ktoré spolu vytvárajú jednotný celok.
Na obrazoch sa opätovne objavuje hra prírodných (hory, stromy, liany) a umelo budovaných prvkov (siluety budov, antén a pod). Sama hovorí, že jej spleti káblov v cudzorodých krajinách evokujú “mestskú džungľu”. Kompozícia je zámerne maľovaná tak, aby diváka postavila do role pozorovateľa príbehu.