BIELA KOCKA je doma! Na mieste oceneného projektu PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ III. Nežná sila!

Víťazkou v kategórii Kurátorsky projekt (novátorská kurátorská koncepcia a komplexná realizácia výstavy) sa stala riaditeľka Považskej galérie umenia v Žiline MIRA SIKOROVÁ-PUTIŠOVÁ. Srdečne blahoželáme a tešíme sa!
Vyjadrenie odbornej poroty: Projekt Miry Sikorovej Prvé múzeum intermédií III. Nežná sila porota ocenila pre jeho komplexnosť a nezacyklenosť v dlhoročnej výskumnej a akvizičnej činnosti Považskej galérie umenia v Žiline. Kurátorka prejavila profesionalitu galerijnej odbornej pracovníčky a zároveň zrelosť bádateľky vo svojej oblasti vďaka vystupňovanému objektívnemu prístupu, miery vkusu, ktorá neskresľuje, a autority, ktorá stavia základy pre budúce odborníčky a pre budúcich odborníkov bez toho, aby ich pohľad vopred manipulovala. Kurátorský projekt Miry Sikorovej ilustruje dobu svojho vzniku, predmet svojho záujmu a jazyk, ktorým sa o ňom jeho autorka vyjadrila.
Členovia poroty: Ľudmila Kasaj Poláčková / historička umenia a kurátorka; Martin Šugár / historik umenia a súdny znalec v odboroch výtvarné umenie a starožitnosti; Zuzana Sýkorová / historička umenia a kurátorka; Jana Babušiaková / nezávislá kurátorka a kritička; Beáta Jablonská / odborná asistentka na Katedre teórie a dejín umenia VŠVU v Bratislave.
Rada galérií Slovenska každoročne vyhlasuje cenu za prínos v oblasti galerijných činností – BIELA KOCKA. Cena je určená odborníkom: teoretikom, kurátorom, galerijným pedagógom, reštaurátorom, dizajnérom, či kultúrnym manažérom. Ocenenie je udeľované za edičné, prezentačné, edukačné, teoretické, či iné odborné projekty v oblasti galerijnej práce na Slovensku. Zámerom je uznanie odbornej práce, motivácia galerijných pracovníkov a spolupracovníkov, popularizácia galerijných aktivít.