Anton Čierny

15 € 10 €

Monografická publikácia je členená do kapitol reflektujúcich tematické a ideové oblasti tvorby výtvarníka, pedagóga a kurátora, pričom jej delenie do kategórií autorom používaných výtvarných médií nehrá dôležitú rolu, podobne ako prihliadanie na chronológiu tvorby. Monografia predstavuje tvorbu autora v deviatich kapitolách, venovaných aj jeho organizačným a kurátorským aktivitám: Pútnik, Hosť, Syn a otec, Archivár, Cestujúci, Narátor, Nomád, Partner, Kurátor/organizátor, vždy doplnených príslušnou obrazovou prílohou. Publikácia je v slovenskom a anglickom jazyku, má 214 strán.
editor: Anton Čierny
texty: Zora Rusinová, Daniel Grúň, Mira Sikorová-Putišová, Anton Čierny, Pavlína Fichta Čierna
vizuálna koncepcia a layout: Stano Masár
ISBN: 978-80-88730-76-7
vydavateľ: © Považská galéria umenia v Žiline 2011
Publikácia bola vydaná s podporou Ministerstva kultúry SR, Žilinského samosprávneho kraja a Mesta Žilina