Prvé múzeum intermédií III – Nežná sila

Texty: Mira Sikorová – Putišová, Vladimíra Büngerová Grafická úprava: Marcel Benčík Fotografie: Marek Jančúch, Richard Köhler Preklad: Katarína Bičanová Vydavateľ: © Považská galéria umenia v Žiline Tlač: DEVIN Printing house, s.r.o. Náklad: 300 ks ISBN: 978-80-99906-06-9 Rozsah: 88 strán Vydanie katalógu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond

Čítať viac

Recyklovaná taška

Módny doplnok od DORKA BAGS v podobe recyklovaných tašiek ušitých z našich pútačov k výstavám.

Čítať viac
Stano Masár - Ako čítať skutočnosť?

Stano Masár – How to read the reality? / Ako čítať skutočnosť?

Vydaním publikácie o tvorbe autora a výstavou Ako čítať skutočnosť? realizovanou na prelome 2021 a 2022 Považská galéria umenia v Žiline finalizovala dôležitý odborný projekt. Uskutočnil sa v línii jej výskumných aktivít, od 90. rokov zameraných na súčasné umenie - predovšetkým intermédiá a mediálne umenie. Výstava a publikácia vytvorili ojedinelý

Čítať viac

Prvé múzeum intermédií I-II (2012 – 2019)

Katalóg je súčasť projektu expozície Prvé múzeum intermédií v Považskej galérii umenia v Žiline, ktorá prezentuje intermediálne a mediálne diela zo zbierky galéria, budovanej od deväťdesiatych rokov. Formou esejí predstavuje jednotlivé diela vystavené v dvoch pokračovaniach expozície otvorenej v galérii v roku 2012 vo formách objektu, inštalácie, site-specific umenia a

Čítať viac

Prvé múzeum intermédií II Satelit 2019 – Peter Rónai, Anton Čierny

Katalóg dokumentuje projekt Prvé múzeum intermédií II Satelit 2019, ktorý predstavil vybrané diela Petra Rónaia a Antona Čierneho. Obaja autori sú zároveň dielami zastúpení v aktuálnej expozícii PGU: Prvé múzeum intermédií II Medzi informáciou a pamäťou. Prezentácie diel/videí Petra Rónaia: AutoReverse (1997) 995) a Antona Čierneho: S láskavým dovolením môjho otca (2014 –

Čítať viac

Prvé múzeum intermédií II Satelit 2018 – Juraj Bartusz, Ilona Németh

Katalóg dokumentuje projekt Prvé múzeum intermédií II Satelit 2018, ktorý predstavil vybrané diela Juraja Bartusza a Ilony Németh. Obaja autori sú zároveň dielami zastúpení v aktuálnej expozícii PGU: Prvé múzeum intermédií II Medzi informáciou a pamäťou. Prezentácie diela Juraja Bartusza – Chyť ma, chyť ma! Hľadám v pamäti tvár svojej

Čítať viac

Veronika Rónaiová – Dedičstvo

Katalóg bol vydaný pri príležitosti rovnomennej autorkinej výstavy v galérii. Výstava prezentovala maľbu ako formát presahujúci do inštalácie s prvkami s prvkami site-specific. Komunikovala jednu z dôležitých tendencií súčasného vizuálneho umenia – tzv. radikálne súkromie (ide o jedno z pokračovaní línie postfeminizmu a feminizmu v slovenskom umení po roku 2000).

Čítať viac

Patrik Kovačovský – Analógový koniec?

Katalóg bol vydaný k rovnomennej výstave Patrika Kovačovského v Považskej galérii umenia v Žiline. Výstava po prvý raz vo väčšom meradle prezentovala publiku v Žiline tvorbu tohto predstaviteľa strednej generácie výtvarných umelcov, známeho aj v zahraničnom kontexte ( v roku 1997 vystavoval na Documente v Kasseli). Jeho tvorba vykazuje ojedinelú

Čítať viac

HAPP(Y)SOC(IETY) <br><br>

Katalóg bol vydaný ako súčasť výskumného projektu HAPPYSOC, ktorý sa zameriaval na prepojenia popredného predstaviteľa slovenského umenia 20. storočia Alexa Mlynárčika so zahraničným umeleckým prostredím – predovšetkým Francúzskom. Projekt ktorého výstupom bol tiež videofilm HAPPY(S)OC(IETY) – Slávnosť je ozvláštnená všednosť, prezentovaný v PGU Žilina, pomohol viac osvetliť obdobie 60. a

Čítať viac

Peter Meluzin

Diela Petra Meluzina reagujú na súčasné socio-kultúrne fenomény sprítomňované optikou každodenného života jednotlivca. Tvorba vizuálneho umelca, či už ide o príspevky do akčného umenia z osemdesiatych rokov alebo o oblasť nových médií ako objekty, inštalácie a videodiela, ktoré začal vytvárať v deväťdesiatych rokoch, odráža vplyv sociálnej reality na jedinca a

Čítať viac

Pavlína Fichta Čierna

Monografia reflektuje tematické okruhy tvorby autorky, prihliada na používanie videomédií a multimédií, no hodnotí aj patricipatívne a kolaboratívne prvky jej tvorby – výrazná časť diel výtvarníčky vzniká na princípe spoluprác, autorka býva aj účastníčkou komunitných projektov. Texty zároveň interpretujú tvorbu umelkyne v súvislostiach presahujúcich do sociológie, psychológie a medicíny. Monografia

Čítať viac

Anton Čierny

Monografická publikácia je členená do kapitol reflektujúcich tematické a ideové oblasti tvorby výtvarníka, pedagóga a kurátora, pričom jej delenie do kategórií autorom používaných výtvarných médií nehrá dôležitú rolu, podobne ako prihliadanie na chronológiu tvorby. Monografia predstavuje tvorbu autora v deviatich kapitolách, venovaných aj jeho organizačným a kurátorským aktivitám: Pútnik, Hosť,

Čítať viac

Nulté roky / Od priestoru po Beskida

Slovenské výtvarné umenie 1999 – 2011 v štyroch kurátorských pohľadoch Publikácia bola vydaná k rovnomennej výstave, ktorá optikou štyroch kurátorov reflektovala na umenie prvej dekády 21. storočia. Texty v katalógu nazerajú na obraz umenia prvého desaťročia nového milénia viacerými metodikami: cez súvislosti kultúrnej a umeleckej prevádzky a problematiky spojenej s

Čítať viac

Kebabb 2017

Katalóg bol vydaný k rovnomennej výstave. Projekt KEBABB je séria výstav, ktoré predstavujú výtvarné diela budúcich, ešte študujúcich výtvarníkov. Od roku 2003 sa realizujú formou bienále a držia sa základného leitmotívu: prezentovať diela, ktoré vznikajú počas štúdia, kým sú ich autori ešte tzv. „inkubačnom“ štádiu svojho výtvarného pôsobenia. Výstavy sú

Čítať viac

Ján Triaška – Postava (po)stoj

Text katalógu vydaného k výstave autora sa dotýka problematiky figúry a procesu figurácie v jeho maliarskej tvorbe. Objavuje sa priebežne od začiatku jeho pôsobenia na scéne, no s rôznou mierou intenzity. Ak sa pozrieme na doterajšiu tvorbu autora cez optiku figúry alebo prítomnosť postavy v jej výstupoch – nielen v

Čítať viac

Robert Brun – Portfolio 2008 – 2012

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Čítať viac

Považská galéria umenia v Žiline 09/11

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Čítať viac

Iné priestory (alebo štyri výstavy mladých výtvarníkov)

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou mesta Žilina

Čítať viac

Milan Krajčo – O láske

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Čítať viac

Považská galéria umenia v Žiline 07/08

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Čítať viac

Petites Histoires – Malé príbehy

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry.

Čítať viac

Kde sa stala chyba?

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Žilinský samosprávny kraj.

Čítať viac

Ilustrátorská tvorba Mariána Čapku

Publikáciu podporili Technický a skúšobný ústav stavebný a A-trans, s.r.o.

Čítať viac

Ján Triaška – Medzistav Interface

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja a Nadáciou- centrum súčasného umenia

Čítať viac

Považská galéria umenia v Žiline 1996 – 2006

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Čítať viac

Považská galéria umenia v Žiline 05/06

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Čítať viac

Grupa Uhorsko-slovenských maliarov

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou programu Pro Slovakia.

Čítať viac

Priveľa <br>výnimiek

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou programu Pro Slovakia.

Čítať viac

Fero <br>Kráľ

Čítať viac

Jozef <br>Malý

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou mesta Žilina

Čítať viac

Kern

Čítať viac

Paradigma žena

Čítať viac

Anton<br> Čierny

Publikácia katalógu bola umožnená grantom Sorosovho centra pre súčasné umenie – Slovensko

Čítať viac