Magnetky

Čítať viac

Prvé múzeum intermédií III – Nežná sila

Texty: Mira Sikorová – Putišová, Vladimíra Büngerová Grafická úprava: Marcel Benčík Fotografie: Marek Jančúch, Richard Köhler Preklad: Katarína Bičanová Vydavateľ: © Považská galéria umenia v Žiline Tlač: DEVIN Printing house, s.r.o. Náklad: 300 ks ISBN: 978-80-99906-06-9 Rozsah: 88 strán Vydanie katalógu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond

Čítať viac

Recyklovaná taška

Módny doplnok od DORKA BAGS v podobe recyklovaných tašiek ušitých z našich pútačov k výstavám.

Čítať viac
Stano Masár - Ako čítať skutočnosť?

Stano Masár – How to read the reality? / Ako čítať skutočnosť?

Vydaním publikácie o tvorbe autora a výstavou Ako čítať skutočnosť? realizovanou na prelome 2021 a 2022 Považská galéria umenia v Žiline finalizovala dôležitý odborný projekt. Uskutočnil sa v línii jej výskumných aktivít, od 90. rokov zameraných na súčasné umenie - predovšetkým intermédiá a mediálne umenie. Výstava a publikácia vytvorili ojedinelý

Čítať viac

Prvé múzeum intermédií I-II (2012 – 2019)

Katalóg je súčasť projektu expozície Prvé múzeum intermédií v Považskej galérii umenia v Žiline, ktorá prezentuje intermediálne a mediálne diela zo zbierky galéria, budovanej od deväťdesiatych rokov. Formou esejí predstavuje jednotlivé diela vystavené v dvoch pokračovaniach expozície otvorenej v galérii v roku 2012 vo formách objektu, inštalácie, site-specific umenia a

Čítať viac

Prvé múzeum intermédií II Satelit 2019 – Peter Rónai, Anton Čierny

Katalóg dokumentuje projekt Prvé múzeum intermédií II Satelit 2019, ktorý predstavil vybrané diela Petra Rónaia a Antona Čierneho. Obaja autori sú zároveň dielami zastúpení v aktuálnej expozícii PGU: Prvé múzeum intermédií II Medzi informáciou a pamäťou. Prezentácie diel/videí Petra Rónaia: AutoReverse (1997) 995) a Antona Čierneho: S láskavým dovolením môjho otca (2014 –

Čítať viac

Prvé múzeum intermédií II Satelit 2018 – Juraj Bartusz, Ilona Németh

Katalóg dokumentuje projekt Prvé múzeum intermédií II Satelit 2018, ktorý predstavil vybrané diela Juraja Bartusza a Ilony Németh. Obaja autori sú zároveň dielami zastúpení v aktuálnej expozícii PGU: Prvé múzeum intermédií II Medzi informáciou a pamäťou. Prezentácie diela Juraja Bartusza – Chyť ma, chyť ma! Hľadám v pamäti tvár svojej

Čítať viac

Veronika Rónaiová – Dedičstvo

Katalóg bol vydaný pri príležitosti rovnomennej autorkinej výstavy v galérii. Výstava prezentovala maľbu ako formát presahujúci do inštalácie s prvkami s prvkami site-specific. Komunikovala jednu z dôležitých tendencií súčasného vizuálneho umenia – tzv. radikálne súkromie (ide o jedno z pokračovaní línie postfeminizmu a feminizmu v slovenskom umení po roku 2000).

Čítať viac

Patrik Kovačovský – Analógový koniec?

Katalóg bol vydaný k rovnomennej výstave Patrika Kovačovského v Považskej galérii umenia v Žiline. Výstava po prvý raz vo väčšom meradle prezentovala publiku v Žiline tvorbu tohto predstaviteľa strednej generácie výtvarných umelcov, známeho aj v zahraničnom kontexte ( v roku 1997 vystavoval na Documente v Kasseli). Jeho tvorba vykazuje ojedinelú

Čítať viac

HAPP(Y)SOC(IETY)

Katalóg bol vydaný ako súčasť výskumného projektu HAPPYSOC, ktorý sa zameriaval na prepojenia popredného predstaviteľa slovenského umenia 20. storočia Alexa Mlynárčika so zahraničným umeleckým prostredím – predovšetkým Francúzskom. Projekt ktorého výstupom bol tiež videofilm HAPPY(S)OC(IETY) – Slávnosť je ozvláštnená všednosť, prezentovaný v PGU Žilina, pomohol viac osvetliť obdobie 60. a

Čítať viac

Peter Meluzin

Diela Petra Meluzina reagujú na súčasné socio-kultúrne fenomény sprítomňované optikou každodenného života jednotlivca. Tvorba vizuálneho umelca, či už ide o príspevky do akčného umenia z osemdesiatych rokov alebo o oblasť nových médií ako objekty, inštalácie a videodiela, ktoré začal vytvárať v deväťdesiatych rokoch, odráža vplyv sociálnej reality na jedinca a

Čítať viac

Pavlína Fichta Čierna

Monografia reflektuje tematické okruhy tvorby autorky, prihliada na používanie videomédií a multimédií, no hodnotí aj patricipatívne a kolaboratívne prvky jej tvorby – výrazná časť diel výtvarníčky vzniká na princípe spoluprác, autorka býva aj účastníčkou komunitných projektov. Texty zároveň interpretujú tvorbu umelkyne v súvislostiach presahujúcich do sociológie, psychológie a medicíny. Monografia

Čítať viac

Anton Čierny

Monografická publikácia je členená do kapitol reflektujúcich tematické a ideové oblasti tvorby výtvarníka, pedagóga a kurátora, pričom jej delenie do kategórií autorom používaných výtvarných médií nehrá dôležitú rolu, podobne ako prihliadanie na chronológiu tvorby. Monografia predstavuje tvorbu autora v deviatich kapitolách, venovaných aj jeho organizačným a kurátorským aktivitám: Pútnik, Hosť,

Čítať viac

Nulté roky / Od priestoru po Beskida

Slovenské výtvarné umenie 1999 – 2011 v štyroch kurátorských pohľadoch Publikácia bola vydaná k rovnomennej výstave, ktorá optikou štyroch kurátorov reflektovala na umenie prvej dekády 21. storočia. Texty v katalógu nazerajú na obraz umenia prvého desaťročia nového milénia viacerými metodikami: cez súvislosti kultúrnej a umeleckej prevádzky a problematiky spojenej s

Čítať viac

Kebabb 2017

Katalóg bol vydaný k rovnomennej výstave. Projekt KEBABB je séria výstav, ktoré predstavujú výtvarné diela budúcich, ešte študujúcich výtvarníkov. Od roku 2003 sa realizujú formou bienále a držia sa základného leitmotívu: prezentovať diela, ktoré vznikajú počas štúdia, kým sú ich autori ešte tzv. „inkubačnom“ štádiu svojho výtvarného pôsobenia. Výstavy sú

Čítať viac

Ján Triaška – Postava (po)stoj

Text katalógu vydaného k výstave autora sa dotýka problematiky figúry a procesu figurácie v jeho maliarskej tvorbe. Objavuje sa priebežne od začiatku jeho pôsobenia na scéne, no s rôznou mierou intenzity. Ak sa pozrieme na doterajšiu tvorbu autora cez optiku figúry alebo prítomnosť postavy v jej výstupoch – nielen v

Čítať viac

Robert Brun – Portfolio 2008 – 2012

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Čítať viac

Považská galéria umenia v Žiline 09/11

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Čítať viac

Iné priestory (alebo štyri výstavy mladých výtvarníkov)

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou mesta Žilina

Čítať viac

Milan Krajčo – O láske

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Čítať viac

Považská galéria umenia v Žiline 07/08

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Čítať viac

Petites Histoires – Malé príbehy

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry.

Čítať viac

Kde sa stala chyba?

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Žilinský samosprávny kraj.

Čítať viac

Ilustrátorská tvorba Mariána Čapku

Publikáciu podporili Technický a skúšobný ústav stavebný a A-trans, s.r.o.

Čítať viac

Ján Triaška – Medzistav Interface

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja a Nadáciou- centrum súčasného umenia

Čítať viac

Považská galéria umenia v Žiline 1996 – 2006

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Čítať viac

Považská galéria umenia v Žiline 05/06

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Čítať viac

Grupa Uhorsko-slovenských maliarov

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou programu Pro Slovakia.

Čítať viac

Priveľa výnimiek

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou programu Pro Slovakia.

Čítať viac

Fero Kráľ

Čítať viac

Jozef Malý

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou mesta Žilina

Čítať viac

Kern

Čítať viac

Paradigma žena

Čítať viac