Peter Meluzin

49 € 40 €

Diela Petra Meluzina reagujú na súčasné socio-kultúrne fenomény sprítomňované optikou každodenného života jednotlivca. Tvorba vizuálneho umelca, či už ide o príspevky do akčného umenia z osemdesiatych rokov alebo o oblasť nových médií ako objekty, inštalácie a videodiela, ktoré začal vytvárať v deväťdesiatych rokoch, odráža vplyv sociálnej reality na jedinca a jej následky, komunikované typickou dikciou umelca s prídychom humoru, irónie, sarkazmu a jedinečným talentom pre vytáranie vizuálnych i obsahových paradoxov. Obsiahla monografická publikácia sumarizuje a analyzuje jeho tvorbu v ťažiskových kategóriách: nazerá na P. Meluzina nielen ako na dôležitého priekopníka videoumenia, ale aj významného organizátora a autora akcií. Približuje tiež jeho akčno-konceptuálne realizácie a zasväcuje čitateľa aj do umelcovho obsiahleho portfólia nerealizovaných projektov. Ponúka tak pohľad na viac než tri desaťročia tvorby tohto popredného predstaviteľa slovenského súčasného umenia. Monografia je v slovenskom a anglickom jazyku, má 584 strán.

editori: Mira Sikorová-Putišová, Peter Meluzin
texty: Mira Sikorová-Putišová, Zora Rusinová, Katarína Bajcurová, Ján Kralovič
vizuálna koncepcia a layout: Peter Meluzin, Pavel Choma, Linda Kuruc Marček
ISBN: 978-80-88730-96-5
vydavateľ: © Považská galéria umenia v Žiline 2017
Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia bol hlavným partnerom projektu