Patrik Kovačovský – Analógový koniec?

5 € 2,50 €

Katalóg bol vydaný k rovnomennej výstave Patrika Kovačovského v Považskej galérii umenia v Žiline. Výstava po prvý raz vo väčšom meradle prezentovala publiku v Žiline tvorbu tohto predstaviteľa strednej generácie výtvarných umelcov, známeho aj v zahraničnom kontexte ( v roku 1997 vystavoval na Documente v Kasseli). Jeho tvorba vykazuje ojedinelú kontinuitu v zmysle narábania s intermediálnymi a neskôr s multimediálnymi formami umenia a možnosťami ich presahov. Vzhľadom na to, že autor je podobne aktívny aj v pozícii videotvorcu – najmä videoinštalácií s integrovaným obrazom (premietaným do “tela” diela), no i videami na princípe experimentálnych filmov, výstava predstavila vo väčšom meradle aj túto časť tvorby umelca. Katalóg v slovenskom a anglickom jazyku sa zameriava najmä na videotvorbu autora, text je analýzou jeho videí a videoinštalácií.
editori: Mira Sikorová-Putišová, Patrik Kovačovský
text: Mira Sikorová-Putišová
vizuálna koncepcia a layout: Patrik Kovačovský
ISBN: 978-80-88730-97-2
vydavateľ katalógu: © Považská galéria umenia v Žiline 2017
Vydanie katalógu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia bol hlavným partnerom projektu