Pavlína Fichta Čierna

18,50 € 13 €

Monografia reflektuje tematické okruhy tvorby autorky, prihliada na používanie videomédií a multimédií, no hodnotí aj patricipatívne a kolaboratívne prvky jej tvorby – výrazná časť diel výtvarníčky vzniká na princípe spoluprác, autorka býva aj účastníčkou komunitných projektov. Texty zároveň interpretujú tvorbu umelkyne v súvislostiach presahujúcich do sociológie, psychológie a medicíny. Monografia rešpektuje chronológiu jej tvorby, ktorá z hľadiska foriem (a používaných médií) prešla osobitým vývojom. Zásadným členením publikácie sú pohľady autoriek/kunsthistoričiek a kritičiek umenia (Katarína Rusnáková, Mira Sikorová-Putišová, Lucia Gregorová Stach a Lenka Kukurová) na jej tvorbu, ktoré dopĺňajú umelecké texty Juliany Sokolovej, Jany Bodnárovej a Jany Juráňovej. Publikácia je v slovenskom a anglickom jazyku, má 214 strán.

editorka: Pavlína Fichta Čierna
texty: Katarína Rusnáková, Mira Sikorová-Putišová, Lucia Gregorová Stach, Juliana Sokolová, Jana Bodnárová, jana Juráňová, Lenka Kukurová
vizuálna koncepcia a layout: Pavlína Fichta Čierna, Eva Kašáková, Palo Snoha
ISBN: 978-80-88730-84-2
vydavateľ: © Považská galéria umenia v Žiline 2014
Publikácia bola vydaná s podporou Ministerstva kultúry SR