PROFIL / r. 2010 – r. 2020

2,50 € 1 €

PROFIL súčasného výtvarného umenia / The Contemporary Art Magazine

Časopis PROFIL súčasného výtvarného umenia, založený v roku 1990, je najstarším špecializovaným odborným periodikom pre oblasť výtvarného umenia na Slovensku. V súčasnosti vychádza v periodicite 4 čísla ročne s podporou Fondu na podporu umenia. Zameraný je na analýzu aktuálnych tém výtvarnej praxe, ale predovšetkým teórie a kritiky súčasného výtvarného umenia s presahmi k vizuálnej kultúre, ktoré sú sprostredkované pohľadmi domácich odborníčok a odborníkov, ako aj prekladmi vybraných textov zahraničných špecialistov. Cieľom časopisu je dynamizovať domácu umeleckú scénu a posilniť kritickú reflexiu a sebareflexiu rovnako interpretov, ako aj samotných umelcov.

ISSN: 1335-9770

Časopis z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Na predaj sú k dispozícii tieto čísla:
r. 2010
- č. 3, 4; r. 2011 - č. 3; r. 2014 - č. 4; r. 2015 - č. 1, 2, 3, 4; r. 2016 - č. 1, 3, 4; r. 2017 - č. 1, 2, 3, 4; r. 2018 - č. 2, 3; r. 2019 - č. 1, 2, 4; r. 2020 - č. 1, 2, 3, 4