Prvé múzeum intermédií I-II (2012 – 2019)

8,5 € 3 €

Katalóg je súčasť projektu expozície Prvé múzeum intermédií v Považskej galérii umenia v Žiline, ktorá prezentuje intermediálne a mediálne diela zo zbierky galéria, budovanej od deväťdesiatych rokov. Formou esejí predstavuje jednotlivé diela vystavené v dvoch pokračovaniach expozície otvorenej v galérii v roku 2012 vo formách objektu, inštalácie, site-specific umenia a mediálneho umenia – videoobjeku, videoinštalácie, autonómneho videa. Texty v slovenskom a anglickom jazyku tiež predstavujú koncepcie jednotlivých častí expozície v rokoch 2012 – 2019: PMI I – Verzie neokonceptuálneho umenia rod a telesnosť (2012 – 2016) a PMI II – Medzi informáciou a pamäťou (2017 – 2019). Prinášajú pohľad na fungovanie PGU v Žiline nielen v odbornom rámci, ale aj na jeho presah do kultúrneho kontextu po roku 1990. Objasňujú dôležitosť intermediálneho a mediálneho diela ako cieľa výstavnej a najmä akvizičnej činnosti, v deväťdesiatych rokoch na Slovensku nezvyklej, no nevyhnutnej praxe PGU v Žiline.
autorka, editorka: Mira Sikorová-Putišová
texty: Mira Sikorová – Putišová, Katarína Rusnáková, Richard Gregor
vizuálna koncepcia a layout: Juraj Poliak
dizajn obálky: Marcel Benčík
ISBN: 978-80-88730-91-0
vydavateľ: © Považská galéria umenia v Žiline 2017
Vydanie katalógu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia bol hlavným partnerom projektu