Prvé múzeum intermédií II Satelit 2019 – Peter Rónai, Anton Čierny

1,50 €

Katalóg dokumentuje projekt Prvé múzeum intermédií II Satelit 2019, ktorý predstavil vybrané diela Petra Rónaia a Antona Čierneho. Obaja autori sú zároveň dielami zastúpení v aktuálnej expozícii PGU: Prvé múzeum intermédií II Medzi informáciou a pamäťou. Prezentácie diel/videí Petra Rónaia: AutoReverse (1997) 995) a Antona Čierneho: S láskavým dovolením môjho otca (2014 – 209) boli vybrané tak, aby tematicky korešpondovali s témou expozície PMI II Medzi informáciou a pamäťou – akcentovali dôležitosť pamäte (osobnej, kolektívnej, historickej a pamäte miesta) a informácie (zdroja dát, artikla pre uchovávanie). Texty v katalógu (slovenský a anglický jazyk) interpretujú uvedené diela v kontexte tvorby umelcov, tiež v súvislosti s tematickým zameraním expozície, no predovšetkým v súvislostiach umenia po roku 1990.

editor: Mira Sikorová-Putišová
texty: Mira Sikorová-Putišová
vizuálna koncepcia a layout: Marcel Benčík
ISBN: 978-80-99906-04-5
vydavateľ katalógu: © Považská galéria umenia v Žiline 2019

Vydanie katalógu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia bol hlavným partnerom projektu