Stano Masár – How to read the reality? / Ako čítať skutočnosť?

39 €

Vydaním publikácie o tvorbe autora a výstavou Ako čítať skutočnosť? realizovanou na prelome 2021 a 2022 Považská galéria umenia v Žiline finalizovala dôležitý odborný projekt. Uskutočnil sa v línii jej výskumných aktivít, od 90. rokov zameraných na súčasné umenie - predovšetkým intermédiá a mediálne umenie. Výstava a publikácia vytvorili ojedinelý obrazovo-textový komplex informácií o dielach autora. Trvanie výstavy, ktorá sprístupnila umelcovo dielo bezprostrednou a interaktívnou formou, bolo časovo vymedzené, no publikácia informácie o jeho tvorbe sprostredkúva naďalej, a predovšetkým, dlhodobo. Je prvou rozsiahlejšieho formátu a očakávane prichádza po niekoľkých katalógoch  vydávaných k výstavám a projektom autora v priebehu posledných pôtnástich rokoch, a to vo veľkorysom rozsahu 250 strán.

editorky: Nina Vrbanová, Mira Sikorová-Putišová
texty: Nina Vrbanová, Mira Sikorová-Putišová, Kirse Junge-Stevnsborg, Viera Jančeková, Juraj Čarný, Stano Masár
grafická úprava:  Stano Masár
ISBN: 978-80-99906-05-2
vydavateľ katalógu: © Považská galéria umenia v Žiline 2021

Vydanie katalógu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia bol hlavným partnerom projektu.