Veronika Rónaiová – Dedičstvo

5 €

Katalóg bol vydaný pri príležitosti rovnomennej autorkinej výstavy v galérii. Výstava prezentovala maľbu ako formát presahujúci do inštalácie s prvkami s prvkami site-specific. Komunikovala jednu z dôležitých tendencií súčasného vizuálneho umenia – tzv. radikálne súkromie (ide o jedno z pokračovaní línie postfeminizmu a feminizmu v slovenskom umení po roku 2000). Výstava bola poňatá ako viacero celkov referujúcich o vzťahu Veroniky Rónaiovej k umeleckým dielam a ďalším artefaktom, ktoré zdedila po rodičoch umelcoch: Juliánovi Filovi a Márii Filovej, ale aj o tom, ako umelkyňa vníma dedičstvo. Výstava tiež predstavovala spôsoby, akými autorka narába so spomienkami, ako ich dokáže vizuálnym jazykom opätovne sprítomňovať, no predovšetkým akými spôsobmi v aktuálnych časových súradniciach dokáže meniť ich povahu, alebo im pridávať iné súvislosti. Texty v katalógu sú v slovenskom a anglickom jazyku.

editori: Mira Sikorová-Putišová, Veronika Rónaiová
texty: Mira Sikorová-Putišová, Katarína Rusnáková
vizuálna koncepcia a layout: Jarka Zdráhal
ISBN: 978-80-88730-99-6
vydavateľ katalógu: © Považská galéria umenia v Žiline 2018
Vydanie katalógu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia bol hlavným partnerom projektu