JÚLIUS JAKOBY / Poznámky z každodennosti

Otvorenie výstavy: štvrtok 29. júna 2023 o 17 h
Trvanie výstavy: 29. 6. 2023  ̶  16. 9. 2023
Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na I. poschodí
Vystavujúci autori: Juraj Bartusz, Elemír Halász-Hradil, Július Jakoby, Anton Jasusch, Konštantín Kövári-Kačmarik
Kurátor: Michal Štofa
Diela na výstave pochádzajú zo zbierky Východoslovenskej galérie v Košiciach.

Výstava Poznámky z každodennosti je nahliadnutím na rozsiahlu a rôznorodú tvorbu jedného z najvýznamnejších slovenských maliarov 20. storočia, no najmä jedného z najvýraznejších predstaviteľov Košickej moderny či dejín výtvarného umenia Košíc. Výstava je doplnená výberom diel dôležitých predstaviteľov Košickej moderny. Tento titul je ojedinelým formátom predstavujúcim klasický obraz umenia 20. storočia na pôde Považskej galérie umenia v Žiline.

Poznámka, rýchle písané alebo kreslené zaznamenanie myšlienky či zážitku, pre mnohých spontánna, nevyhnutná súčasť práce, pre iných pomôcka pri neskoršom skladaní spomienkovej mozaiky. Výstava Poznámky z každodennosti je krátkym nahliadnutím na rozsiahlu a rôznorodú tvorbu jedného z najvýznamnejších slovenských maliarov 20. storočia, no najmä jedného z najvýraznejších predstaviteľov košickej moderny či dejín výtvarného umenia Košíc.

Július Jakoby (1903 Košice – 1985 Košice) je dnes pre väčšinu Košičanov známy predovšetkým svojim zanietením v zaznamenávaní pulzujúceho života mesta Košice a portrétista jeho obyvateľov. Energiu plynúcu z kultúrneho kotla, akým toto mesto bolo a stále je, zápalisto vnášal do svojich diel. Charakteristická a všadeprítomná rozochvená kresebná línia, dominovala naprieč vyvíjajúcim sa výtvarným jazykom autora. Práve výtvarný jazyk z neho v našom prostredí tvorí endemit, ojedinelú a ťažko zaraditeľnú individuálnu osobnosť, ktorú s odstupom času môžeme formálne porovnávať s Marcom Schagalom, Oskarom Kokoschkom, Pierrom Bonnardom, Lovisom Corinthom, Georgesom Roualtom, Chaimem Soutinom, Willemom de Kooningom, Jeanom Pougnym, Lucebertom, Karelom Appelom a Jeanom Debuffetom. Skôr než so spomenutými osobnosťami svetovej moderny, však bolo jeho uvažovanie inšpirované výnimočným umeleckým prostredím, aké sa sformovalo v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storočia v Košiciach.

V počiatkoch Jakobyho rastúceho záujmu o výtvarnú tvorbu a rovnako v nadchádzajúcich rokoch, vídal expresívne podfarbenú tvorbu v Košiciach tvoriacich autorov ako Elemír Halász-Hradil, Anton Jasusch či Konštantín Kövári-Kačmarik. Jeho intuitívnym záujmom ale nebola kritika alebo irónia, zaujímala ho psychológia pozorovaného deja, prebiehajúceho momentu i charaktery aktérov, tvoriacich gro života mesta. Intenzívne meniaci sa život Košíc, rastúcich naprieč štyrmi rôznymi štátnymi usporiadaniami v priebehu Jakobyho života, bol tak jedným z podnetov neustále výraznejšej štylizácie a expresívnejšieho výtvarného podania v autorovej práci.

TLAČOVÁ SPRÁVA