NULTÉ ROKY. Od Priestoru po Beskida

Slovenské výtvarné umenie 1999 – 2011 v štyroch kurátorských pohľadoch

9.12. 2011 – 27.1.2012
Dom umenia – Nám. SNP 12, Bratislava
Kurátori výstavy: Juraj Čarný, Gabriela Garlatyová, Richard Gregor, Mira Sikorová – Putišová
Organizátor výstavy: Považská galéria umenia Žilina

Výstava získala tretie miesto v ankete denníka SME Výstava roka 2011!

Výstava Nulté roky ponúka štyri kurátorské pohľady na umenie posledného desaťročia. Uplynulú dekádu a výtvarné dianie v nej symbolicky ohraničujú dva časové medzníky, ktoré odráža aj podnázov výstavy: založenie galérie Priestor for Contemporary Art (máj 1999), prvej súkromnej nekomerčnej galérie venujúcej sa súčasnému umeniu a odvolanie Vladimíra Beskida z postu riaditeľa Galérie Jána Koniarka (február 2011), ktorým sa zavŕšil dobovo príznačný sled mocenských politických prejavov nasmerovaných na predstaviteľov jednej generácie slovenských kurátorov a výtvarných kritikov.

Cieľom výstavy je cez samostatné sondy – sekcie formulovať charakteristiky umenia daného obdobia, teda nie komplexne spracovať toto dianie. Ide o pokus zachytiť a upozorniť na určité diela a stratégie umelcov cez ich postavenie na mape, ktorý z odstupu času môže byť relatívnym. Výstava priznáva subjektívne prístupy a je zámerným opakom celoplošného mapovania obdobia. Nekonzervuje stav umenia, snaží sa inšpirovať ku kritickej reflexii výstavy a umenia tohto obdobia. Predchádzajúca, žilinská výstava bola skrátenou verziou pôvodných výberov kurátorov, ovplyvnených priestorovými možnosťami Považskej galérie umenia. Bratislavský variant Nultých rokov v Dome umenia prináša širšie zastúpenie umelcov, čo dokumentuje aj katalóg výstavy. Decembrová vernisáž bola zároveň miestom prezentácie katalógu a 9.12.2011 sa uskutočnila nasleduje odborná konferencia k umeniu sledovaného obdobia.
Projekt Nulté roky reflektuje podoby umenia dekády, ktoré na rozdiel od 90. rokov 20. storočia, silne poznačených záujmom o nové médiá i témy, charakterizuje otvorenejší model fungovania umeleckej produkcie. Tzv. „nulté roky“ priniesli nielen zrovnoprávnenie pohľadov i stratégií v umeleckej produkcii, ale aj väčšiu pluralitu kritiky a koncepcií prezentovania výtvarného umenia, čo sa odráža v typológii sekcií. Výstava prezentuje diela 69 autorov a autoriek v nad-generačnom zábere a sprevádza ju dokumentácia dobovej kritiky (edície periodík Profil, Dart, Flash Art Czech and Slovak edition, Vlna a Jazdec vydaných v nultých rokoch) a paralelná videosekcia.

Na realizácii výstavy Nulté roky, ako aj na príprave konferencie sa podieľa Slovenská sekcia Medzinárodnej asociácie kritikov umenia AICA so sídlom v Paríži (kurátori výstavy sú jej členmi).
Výstava sa koná pod záštitou starostky Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Tatiany Rosovej.

Výstava Nulté roky bude prezentovaná pod názvom ZERO YEARS v priestoroch Centra moderného a súčasného umenia MODEM v Debrecéne v Maďarsku (24.3. – 24.6.2012).

Účastníci konferencie 9. decembra 2011:
Katarína Rusnáková, Alena Vrbanová, Vladimír Beskid, Aurel Hrabušický, Pavlína Morganová (CZ), Juraj Čarný, Gabriela Garlatyová, Richard Gregor, Mira Sikorová – Putišová

Spoluorganizátori výstavy:
Dom umenia – Národné osvetové centrum, Mestská galéria Rimavská Sobota, Galéria SPACE Bratislava, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (zriaďovateľ Mestská časť Bratislava – Staré Mesto), Slovenská sekcia AICA, FAICA - Galéria kritikov Slovenskej sekcie AICA, Centrum vizuálneho umenia Bratislava (Mestská časť Bratislava – Staré Mesto)

Mediálni partneri:
Jazdec, Flash Art Czech & Slovak Edition
Výstavu a realizáciu katalógu podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Vystavujúci autori a autorky:
Adam Szentpétery, Anabela Žigová, Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová, Anna Daučíková, Anton Čierny, Binderfresh (Viktor Frešo & Erik Binder), Boris Németh, Boris Sirka, Daniel Fischer, Dorota Sadovská, Dušan Zahoranský, Emöke Vargová, Erik Binder, Erik Šille, Eva Filová, Eva Moflárová, Gabriela Binderová, Igor Ondruš, Ilona Németh, Ivan Csudai, Ján Triaška, Ján Vasilko, Jarmila Sabová-Džuppová, Jaroslav Kyša, Július Koller a Květa Fulierová, Juraj Bartusz, Juraj Kollár, Juraj Puchovský, Kassaboys (Radovan Čerevka, Tomáš Makara, Peter Vrábeľ), Květa Fulierová, Ladislav Čarný, Ľuba Sajkalová, Lucia Dovičáková, Lucia Nimcová, Marek Kvetan, Mario Chromý a Mark Ther, Marko Blažo, Martin Kollár, Martin Sedlák, Matúš Lányi, Michal Murin, Mikuláš Podprocký, Milan Mikula, Mira Gáberová, Miroslav Nicz, Monogramista T•D, Otis Laubert, Pavlína Fichta Čierna, Peter Bartoš, Peter Janáčik, Peter Kalmus, Peter Rónai, Radovan Čerevka, Rastislav Podoba, Richard Fajnor, Roman Galovský, Roman Ondák, Rudolf Sikora, Stano Filko, Stano Masár, Svätopluk Mikyta, Štefan Balázs, Veronika Rónaiová, Veronika Šramatyová, Viktor Frešo, Vladimír Popovič, Vlasta Žáková, XYZ (Milan Tittel a Juraj Gavula), Zuzana Flimelová