PRIESKUM – PRIESKUMY

kurátor: Mira Putišová 17. 03. 2005 – 24. 04. 2005 Mladé umenie v Žiline Výstava Prieskum – Prieskumy ponúka výber zo semestrálnych prác študentov z Dní otvorených dverí. História výstav prác študentov bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení v PGU vznikla v polovici 90. rokov z iniciatívy doc. Radislava Matuštíka a

Čítať viac

PRIEVAN / DRAUGHT

kurátori: B. Jablonská a R. Gregor 05. 05. 2005 – 19. 06. 2005 Ide o výstavu súčasnej slovenskej maľby, ktorá vznikla v období posledných piatich rokov. Približne 60 umelcov bolo oslovených bez predchádzajúceho generačného vymedzenia, povedľa klasikov budú vystavovať mladšie generácie maliarov až po študentov maliarskych či iných odborov vysokých

Čítať viac

MIROSLAV CIPÁR

kurátor: Fedor Kriška 03. 02. 2005 – 06. 03. 2005 Kysucký rodák, všestranný výtvarník Miroslav Cipár (1935) pochopil svoju žilinskú jubilejnú výstavu ako príležitosť prezentovať výsledky svojich výtvarných aktivít z ostatných rokov. Nevyužil núkajúcu sa šancu na prierez svojou bohatou a mnohovrstevnou štyridsaťpäť ročnou tvorbou pripomenutím tých najúspešnejších knižných ilustrácií

Čítať viac

IVAN KELLY KÖHLER – Artalmanach

Kurátor: Juraj Mojžiš 11. 11. 2004 – 30. 01. 2005 ART FAMILY /7/ FIĎMORKA Autor pozval do výstavných priestorov svojich priateľov po tridsiatich rokoch. Skupina sa stretla v Rajci v roku 1974 v súkromnom ateliéri. Vystavujúci autori: Zita Barčiaková, Robert Brun, Pavel Choma, Mykola Černyš, Vojtech Haviar, Ivan Köhler, Gustáv

Čítať viac

Fragmenty spomienok v textilnej tvorbe Gabriely Verešovej

kurátor: Milan Mazúr 27. 10. 2005 – 27. 11. 2005 Na výstave sú prezentované netkané textílie – arttexy. Arttex je umelecká tapiséria realizovaná spôsobom netkanej textílie. Základným materiálom je čistá vlna (rúno), ktorá je spracovaná v širokej škále farebných odtieňov. Dielo vzniká podľa vlastného návrhu ukladaním farebného rúna na podkladovú

Čítať viac

TAKE ME WITH YOU / MAKE ME BETTER : MARCEL BENČÍK

kurátor: Mira Putišová 14. 09. 2005 – 23. 10. 2005 Prezentovať grafický dizajn ako komunikatívne – interaktívne médium je dobrou možnosťou ako tento výtvarný žáner čo najviac priblížiť ku divákovi. Takýto spôsob ponúka Považská galéria umenia v Žilina a Stanica – Žilina Záriečie. Na oboch miestach sa uskutoční prezentácia tvorby

Čítať viac

SERENDIPITA : J. Balušíková, K. Kerekešová E. Tkáčiková

kurátor: Astrída Derfiňáková 04. 08. 2005 – 11. 09. 2005 Tri mladé výtvarníčky predstavujú v PGU projekt SERENDIPITA. Serendipita je schopnosť netradičnej komunikácie, bez telesného a verbálneho kontaktu. Poukazujeme ňou na podvedomé prepojenie (myslenie, cítenie) niektorých ľudí. Je to schopnosť pozorne načúvať alebo hľadať súvislosti vo sférach, ktoré na prvý

Čítať viac

100 rokov akad.arch. FERDINAND ČAPKA, 1905-2005

kurátori: Milan Mazúr, Stanislav Toman 16. 06. 2005 – 31. 07. 2005 Výstavu usporiada Zbor Žilincov, Spolok architektov Sloven-ska, Fond výtvarných umení, Považská ga-léria umenia v Žiline a Žilinský samosprávny kraj pri príležitosti nedožitých 100 – tých narodenín architekta – tvorcu, ktorý z plejá-dy architektov stredo-slovenského regiónu zaujíma popredné miesto.

Čítať viac

Pavlína Fichta Čierna(SK)/Lenka Klodová(CZ) : NEŽNÉ PRIPOMIENKY

kurátor: Lucia Gregorová 31. 03. 2005 – 15. 05. 2005 Spoločný projekt Pavlíny Fichta Čiernej (1967) a Lenky Klodovej (1969) s názvom Nežné pripomienky vznikol spontánne na základe ich dlhodobejšej komunikácie. Korešpondencia obidvoch umelkýň (ktorej výber tvorí akúsi dokumentačno-archívnu časť projektu) ukázala, že vzájomné podobnosti, zjavne existujúce v oblasti osobného

Čítať viac

Richard Barger: ĎALEKO OD…

kurátor: Mira Putišová 17. 02. 2005 – 27. 03. 2005 V rámci cyklu prezentácií tvorby výtvarníkov najmladšej generácie sa v Považskej galérii umenia uskutoční vernisáž výstavy mladého sochára Richarda Bargera v kurátorskej koncepcii Miry Putišovej. Autor študoval na VŠVU v Bratislave u prof. Juraja Bartusza, magisterské štúdium absolvoval v roku

Čítať viac

Socha a kresba Andiky Berákovej

Kurátor: M. Mazúr 09. 12. 2004 – 13. 02. 2005 Andika Beráková (nar. 10. 4. 1938 v Žiline) študovala v rokoch 1953 – 1957 na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave na oddelení rezbárstva pod vedením Ludwika Korkoša. V rokoch 1957 – 1963 pokračovala v štúdiu na Vysokej škole výtvarných

Čítať viac

DOPRAVA VO FOTOGRAFII

Kurátori: M. Pfliegel, L. Benická 8. 10. – 10. 11. 2004 Bienále medzinárodného fotografického salónu sa koná pod záštitou medzinárodnej fotografickej federácie FIAP so sídlom v Luxemburgu a záštitu prijal aj Zväz slovenských fotografov, Ministerstvo dopravy spojov a telekomunikácií SR a Slovenská investičná a realitná spoločnosť, a.s. Žilina . Do

Čítať viac

Spomienka na Jána Mýtneho

19. 8. – 26. 9. 2004 Kurátori: M. Putišová Až po siedmich rokoch od poslednej autorovej monografickej výstavy, realizovanej v Záhorskej galérii v Senici ešte počas jeho života, ponúkne aktuálna výstava v PGU ojedinelú možnosť zoznámiť sa s celoživotnou tvorbou predčasne zosnulého sochára. Žilinský rodák Ján Mýtny študoval v rokoch

Čítať viac

GENERAČNÉ SPOJENIA

25. 6. – 1. 8. 2004 Kurátori: Mira Putišová, Roman Popelár Výstava tvorby osobností slovenského súčasného sochárstva Projekt Generačné spojenia prezentuje tvorbu najvýznamnejších sochárov pôsobiacich na Slovensku, ktorých spája štúdium alebo pedagogické pôsobenie na Katedre Socha/Objekt/Inštalácia VŠVU v Bratislave. Je zároveň sondou do aktuálneho výtvarného diania v médiu sochy za

Čítať viac

Dušan Voštenák

15. 4. – 30. 5. 2004 Výstava architektonických diel za obdobie 50 rokov tvorivého života akad. arch. Dušana Voštenáka. Architektúra, ktorú nemožno vytvoriť celkom nanovo, ale dá sa vyskladať zo zlomkov, ktoré už majú svoju históriu, taká architektúra sa začala objavovať koncom osemdesiatych rokov. Napriek tomu, že v jadre filozofie

Čítať viac

Anton Djuračka 1904 – 1971

26. 2. – 7. 4. 2004 Kurátorka: Klára Kubíková Výstava realizovaná pri príležitosti 100. výročia narodenia autora ponúkne návštevníkom pohľad na jeho celoživotné dielo. Ťažisko tvorby maliara, kresliara a grafika spočívalo najmä v období tesne po druhej svetovej vojne. Na výstave budú prezentované diela zo zbierok SNG, NG v Prahe

Čítať viac

Ladislav Berger – SPOVEĎ

18.12. 2003 – 8.2. 2004 kurátor: Bohumír Bachratý, Milan Mazúr V Považskej galérii umenia v Žiline bola 18.12.2003 otvorená výstava Ladislava Bergera. Už názov výstavy naznačuje, že divák bude mať možnosť vidieť doterajšiu celoživotnú tvorbu tohto žilinského maliara. Ladislav Berger vstúpil na výtvarnú scénu na začiatku 70. rokov. Študoval na

Čítať viac

Viktor Frešo v Žiline

Kurátor: Mira Putišová 28. 10. – 27. 11. 2004 Mladý výtvarník Viktor Frešo (1974) je jeden z dvojice umeleckej skupiny Egoart, vzniknutej v roku 1999. Hlavným cieľom výtvarného združenia, ale súčasne aj jej členov nezávisle na sebe, je snaha o čo najväčšiu sebapopularizáciu. Aktivity skupiny sa naplno rozbehli v roku

Čítať viac

3D-D : grafická tvorba Elišky Skybovej

Kurátorka: Mira Putišová 9. 9. – 17. 10. 2004 Mladá výtvarníčka Eliška Skybová absolvovala Akadémiu umení v Banskej Bystrici na oddelení voľnej grafiky. Na výstave v Považskej galérii umenia bude prezentovať tvorbu z obdobia posledných dvoch rokov. Prvý krát predstaví aj svoju diplomovú prácu. Práce Elišky Skybovej sa nesú v

Čítať viac

Peter Ondrušek – Still

Kurátor: Mira Putišová 10. 6. – 29. 8. 2004 Výstava tvorby Petra Ondrušeka je ďalšou z výstav predstavujúcich mladých už etablovaných autorov. Peter Ondrušek je absolventom VŠVU v Bratislave, oddelenia skla. Doteraz sa prezentoval prácou vo viacerých médiách, predovšetkým vytváral objekty a inštalácie, v ktorých je čitateľné silné dizajnérske cítenie.

Čítať viac

František Dejčík – Fotografie

Kurátor: Tomáš Mazač 29. 4. – 6. 6. 2004 Krajina pokojného okamihu a trvalých podstát Keď sa František Dejčík pred štyrmi desaťročiami prisťahoval do Ružomberka, veľmi dobre si uvedomoval, že sa ocitol vo významnom centre tvorivej fotografie (doteraz má mesto silné zázemie v dvoch medzinárodných fotosalónoch: Fotofórum a Strom). V

Čítať viac

Patrik Kovačovský SWISS CHILD / SLOVAK MAN

Kurátor: Roman Popelár 11. 3. – 18. 4. 2004 Tvorba Patrika Kovačovského (1970) prešla za 10 rokov jeho aktívneho pôsobenia na slovenskej výtvarnej scéne viacerými etapami, ktoré podliehali formálnym aj obsahovým zmenám. Tie na počiatku vychádzajú z procesu študijného zamerania, kedy vytvára kombináciou širšieho spektra materiálov inštalácie v duchu neokonštruktivizmu,

Čítať viac

Milan Mäkký

13. 2. – 7. 3. 2004 Kurátori: Fero Chrenka, Mira Putišová Výstava návštevníkom predstavuje staršiu tvorbu predčasne zosnulého akad. sochára Milana Mäkkého v grafickom dizajne a súčasne jeho práce, ktoré vznikli v poslednom období.

Čítať viac

IVAN CSUDAI, STANO DIVIŠ, LACO TEREN – TRAJA Z PEKNÉHO PÁRU

7. 8. 2003 – 14. 9. 2003 kurátor: Peter Michalovič Kolekcia obrazov nesúca názov Traja z pekného páru vznikala takmer dva roky a jej autormi sú Ivan Csudai, Stanislav Diviš a Laco Teren. V roku 1999 sa na výtvarníckom sympóziu v Turčianskych Tepliciach títo traja autori dohodli, že namaľujú jeden

Čítať viac

VÝTVARNÁ ŽILINA 2003

8. 7. 2003 – 3. 8. 2003 kurátor : Milan Mazúr Barčík Andrej, Brun Róbert, Čarný Ladislav, Čierna Paulína, Čierny Anton, Dorica Jozef, Galovský Roman, Hložník Vincent, Choma Pavel, Kern Michal, Krajčo Milan, Krajčová Daniela, Kráľ František, Kupkovič Ľudovít, Mlynárčik Alex, Mýtny Ján, Ondák Roman, Pisár Peter, Rapoš Ľubomír, Sikora

Čítať viac

PRIVEĽA VÝNIMIEK – KURÁTORSKÝ PROJEKT

29. 5. 2003 – 29. 6. 2003 kurátor: Mira Putišová Cyril Blažo, Aneta Mona Chisa, Juraj Dudáš, EGOART, Eva Filová, Roman Galovský, József R. Juhász, Peter Kalmus, Eva Masaryková, Peter Meluzin, Michal Murin, Boris Ondreička, Martin Piaček, Peter Rónai Provokácia – téma, ktorá zastrešila výstavu Priveľa výnimiek je vo výtvarnom

Čítať viac

VERONIKA RÓNAIOVÁ – MALÁ RETROSPEKTÍVA

15. 4. 2003 – 18. 5. 2003 kurátor: Mira Putišová Nová výstava maliarky Veroniky Rónaiovej kontinuálne vyplynula z jej dvoch predošlých, realizovaných v minulom a predminulom roku (výstava Videnie v CC Centre v Bratislave a Inventúra v Galérii Jána Koniarka v Trnave). Obidve možno pokladať za dva po sebe nasledujúce

Čítať viac

PRIESKUMY

21. 2. 2003 – 23. 3. 2003 kurátor: Mira Putišová PRÁCE ŠTUDENTOV VŠVU V BRATISLAVE A FAKULTY VÝTVARNÝCH UMENÍ KATEDRY VIZUÁLNYCH UMENÍ A INTERMÉDIÍ TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH Výstava nadviazala na projekt Považskej galérie umenia, ktorý bol v minulosti zameraný na prezentáciu semestrálnych prác študentov VŠVU v Bratislave. Tento rok

Čítať viac

MILOŠ KOPTÁK / JAROSLAV ŽIAK – VÍRUS

10. 1. 2003 – 16. 2. 2003 kurátor: Mira Putišová Výstava predstavila súčasnú tvorbu oboch umelcov, ktorí paralelne tvoria aj v médiu maľby. Práce Miloša Koptáka pojednávajú o globálnom vplyve komunikačných médií na životné prostredie človeka, v ktorom žije, a ktoré ho spätne ovplyvňuje. Prostredie – krajinu, presýtenú tokom informácií,

Čítať viac

IN(TER)MEDIA(S)RES – výročná výstava pri príležitosti 30. výročia

kurátorka: Mira Putišová 23.11.2006 – 26.1.2007 Považská galéria umenia v Žiline Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy IN(TER)MEDIA(S)RES pri príležitosti 30. výročia vzniku. Predstaví na nej diela významných predstaviteľov umenia 2. polovice 20. storočia a najmä 90. rokov, ako aj veľkú časť svojej unikátnej zbierky intermediálneho umenia, ktorá je ojedinelou

Čítať viac

ANDREJ BARČÍK – AKTY / VLADIMÍR KOMPÁNEK – SOCHY

12. 12. 2002 – 5. 1. 2003 kurátor: Milan Mazúr Výstava ponúkla pohľad na tvorbu dvoch zo zakladateľov skupiny Mikuláša Galandu: Andreja Barčíka a Vladimíra Kompánka. Andrej Barčík vystavil kolekciu približne štyridsiatich ženských aktov, ktorých tvorbe sa priebežne venuje už od 60. rokov. Drevené, bronzové a epoxidové plastiky Vladimíra Kompánka

Čítať viac

PETER MIKO – FRAGILE

20. 11. 2003 – 14. 12. 2003 kurátor: Mira Putišová Peter Miko je absolventom VŠVU v Bratislave, ateliéru skla doc. J. Gavulu. Práce z posledného obdobia zaujmú divákovu pozornosť najmä jeho „netypickým“ vnímaním materiálu skla, z ktorého sa odvíja aj jeho špecifický proces tvorby. Mikove sklenené sochy, prezentované v malej

Čítať viac

MARTIN PIAČEK & STANO MASÁR – ESCAPE 2

16.10. – 16.11.2003 kurátor: Mira Putišová Východiskom ku aktuálnemu projektu Escape 2 bola realizácia Escape Martina Piačka uskutočnená v petržalskom CC Centre na začiatku tohto roka. Tento site – specific projekt bol vytvorený presne na mieru konkrétneho výstavného priestoru, a autor v ňom rozvinul svoje myslenie o jednej špecifickej situácii,

Čítať viac

TRIP NA TRI 2

11. 9. 2003 – 12. 10. 2003 kurátor: Pavol Urban Výstava je súčasťou výskumného projektu, zameraného na prezentáciu aktuálny podôb výtvarného umenia najmladšej generácie. Projekt bol otvorený v roku 2002, keď sa predstavila prvá trojica autorov Martin Derner, Silvia Závacká, Monika Kompaníková v premiérovej výstave v Považskej galérii umenia v

Čítať viac

EVA TKÁČIKOVÁ – SECOND HAND

31. 7. 2003 – 31. 8. 2003 kurátor: Mira Putišová V malej výstavnej sieni Považskej galérie umenia v Žiline prezentovala svoju tvorbu mladá grafička pochádzajúca zo Žiliny, Eva Tkáčiková. Jej aktuálne práce sú reakciou na pozíciu výtvarníka v kultúrno – spoločenskej štruktúre, ktorej je ako tvorca umenia automaticky súčasťou, a

Čítať viac

GRUPA uhorsko- slovenských maliarov (100. výročie prvej výstavy Grupy v Žiline)

5. 6. – 13. 7. 2003 kurátori: Milan Mazúr, Mira Putišová 100. výročie prvej výstavy Grupy uhorsko – slovenských maliarov v Žiline. V Žiline sa 1. augusta 1903 uskutočnila Výstava uhorsko – slovenských maliarov, na ktorej sa zúčastnili maliari: Tomáš Andraškovič, Jaroslav Augusta, Karol Miloslav Lehotský, Gustáv Mallý, Gustáv Adolf

Čítať viac

LAJO „LEIDŹO“ KUPKOVIČ – PARIS / ORAVA * MON AMOUR / MOJA KRÁSNA

16. 5. 2003 – 1. 6.2003 kurátor: Milan Mazúr Výstava fotografií žilinského architekta, výtvarníka a fotografa Laja Kupkoviča, ktorý sa v Považskej galérie umenia predstavil už v roku 2002 na výstave VENEZIA 2001 (LA PLATEA DELL UMANITÁ 2001). Posledná výstava prezentovala cyklus fotografií, ktoré vznikli v prírodných exteriéroch Oravy a

Čítať viac

ALENA ADÁMKOVÁ – KOMUNIKÁTOR

11. 4. 2003 – 7. 5. 2003 kurátor: Mira Putišová Alena Adámková sa predstavila novým projektom zameraným na fenomén novodobej komunikácie a jej médií. Vo výstavnom priestore vytvorila univerzálne komunikačné prostredie, zaaranžované tak, aby divák mal pocit, že je súčasťou istých komunikačných procesov, pričom pre výtvarníčku bola prioritným existencia prenosu

Čítať viac

JOZEF HAŠČÍK – MAĽBA

6. 3. 2003 – 30. 3. 2003 kurátor: Milan Mazúr Žilinský výtvarník Jozef Haščík študoval na VŠVU maľbu u Petra Matejku a Dezidera Millyho. Venoval sa aj umeleckej keramickej tvorbe v nadväznosti na východiskové princípy formulované už počas vysokoškolských štúdií. Výstava predstavila tvorbu z posledného obdobia – komornú maľbu, figurálne

Čítať viac

MICHAL MORAVČÍK – SKUTOČNÝ PRIESTOROSVET

16. 1. 2003 – 16. 2. 2003 kurátor: Mira Putišová Prezentované diela sochára Michala Moravčíka zastrešilo uvažovanie o telesnosti, ľudskej identite a priestore. Na výstave predstavil aj svoju diplomovú prácu, ktorá je výtvarnou reakciou na filozofiu koreshistov. Jeho práce sú zaujímavé aj z hľadiska používania netradičných materiálov a technologických postupov,

Čítať viac

MAREK KIANIČKA – PARADOX NESMRTEĹNOSTI

24. 10. 2002 – 12. 1. 2003 kurátor: Pavol Urban Marek Kianička na výstave predstavil svoje grafiky, v ktorých rozvíja svoje uvažovanie o ľudstve ako predátorovi, čo ničí životné prostredie okolo seba, aby mohol prežívať. Vizuálny dojem grafík zámerne stupňuje používaním škály intenzívnych luminiscenčných farieb, reagujúcich na ponúknuté svetelné podmienky

Čítať viac

SÚČASNÉ SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s.

9. 10. 2003 – 2. 11.2003 kurátor: Zuzana Bartošová Súčasné slovenské výtvarné umenie je sférou s európsky porovnateľnou úrovňou. Spoločenské premeny po Nežnej revolúcii (1989) zasiahli aj túto oblasť. Aj zberateľstvo, kde mal predtým monopolné postavenie štát, ovplyvňujú dnes iné pravidlá. Viaceré podnikateľské a finančné subjekty investujú aj do výtvarného

Čítať viac

Jana Kapelová: NYLONOVÉ SÚVISLOSTI

vernisáž: piatok 28. apríla 2017 o 18:30 trvanie výstavy: 29. 4. – 30. 5. 2017 kurátorka: Eliška Mazalanová Centrum Ciachovna Arzenal, Štefanikova 2, Žilina Pozvánka na výstavu (PDF) / Tlačová správa k výstave (PDF)

Čítať viac

PGU 40+ výber z akvizícií Považskej galérie umenia v Žiline 2006 – 2016

1.12.2016 – 22.1.2017 Kurátori výstavy: Mira Sikorová-Putišová, Milan Mazúr Vernisáž: štvrtok 1. decembra 2016 o 17.00 hod Názov výstavy PGU 40+ odkazuje na skutočnosti, že existencia Považskej galérie umenia v Žiline sa v tomto roku dostala do časového medzníka, ktorý môžeme metaforicky označiť ako „stredný vek“, pričom jej predchádzajúca činnosť

Čítať viac

Mesiac architektúry v Považskej galérii umenia v Žiline

02.02.2017 – 05.03.2017 Vernisáž: štvrtok 2. februára 2017 o 17.00 hod. Koncepcia výstavy: Milan Mazúr, Dušan Voštenák Spoluorganizátori: Spolok architektov Slovenska, Slovenská komora architektov, Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike Výstavný projekt Mesiac architektúry v Považskej galérii umenia stavia na tradícii pravidelných prezentácií architektúry vo výstavných priestoroch galérie v mesiaci február. Cieľom podujatia

Čítať viac

Patrik Kovačovský: Analógový koniec?

Kurátorka: Mira Sikorová-Putišová Vernisáž: štvrtok 30. marca 2017 o 17.00 hod. Trvanie výstavy: 31.3. – 30.4.2017 Pozvánka na výstavu (PDF) Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu. Tvorba Patrika Kovačovského už od 90. rokov napĺňa charakteristiky intermediálneho umenia, navyše autor

Čítať viac

Emilio Isgrò

Autor: Emilio Isgrò Kurátorka: Laura Monaldi Koncepcia výstavy v PGU Žilina: Milan Mazúr Vernisáž: štvrtok 18. mája 2017 o 17.00 hod. Trvanie výstavy: 19.5. – 18.6.2017 Podujatie sa koná pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča a predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára. Výstava ponúkne verejnosti široký výber diel Emilia

Čítať viac

VIDEOKOCKA 4

Ciachovňa Arzenal Centrum 27.10. – 24.11.2017 kurátori videokolekcií : Katharina Jesberger (AT), Ivan Jurica, Anton Čierny, Pavlína Fichta Čiern Súčasťou programu na vernisáži bola vizuálno-tanečná performance Samuela Ekheho Pozvánka (PDF) / Program (PDF) Štvrtým výstavným projektom v novozaloženom priestore CCA je výstava Videokocka 4, štvrté pokračovanie formátu videovýstav, ktorých história sa začala

Čítať viac
Vincent Hložník - 100. výročie narodenia umelca

VINCENT HLOŽNÍK / Stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca

V deň nedožitých 100. narodenín – 22. októbra 2019 si Považská galéria umenia v Žiline pripomenula otvorením novej stálej expozície tvorbu jedného z najvýznamnejších umelcov druhej polovice 20. storočia: Vincenta Hložníka, maliara, grafika, kresliara, ilustrátora a pedagóga. Otvorenie novej reinštalovanej stálej expozície nadväzuje na predchádzajúci cyklus expozícií, začatý v roku 2009,

Čítať viac

Prvé múzeum intermédií II – Medzi informáciou a pamäťou

Autori: Juraj Bartusz, Anton Čierny, Stano Masár, Ilona Németh, Roman Ondák, Peter Rónai Kurátorka expozície: Mira Sikorová-Putišová Dizajn a architektúra expozície: Marcel Benčík Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na prízemí Vernisáž: štvrtok 30. marca 2017 o 17.00 hod Expozíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu

Čítať viac