WORKSHOP A PREHLIADKA výstavy AKO ČÍTAŤ SKUTOČNOSŤ? s autorom STANOM MASÁROM

V sprievode autora Stana Masára si žiaci a študenti vypočuli jedinečné úvahy o umení, pozreli sa na všednú skutočnosť inými očami a odhalili tak tenkú a priepustnú hranicu medzi nimi. Vďaka špeciálne vyrobenému modelu priestorov PGU mohli do hry s umením a skutočnosťou zapojiť aj vlastné tvorivé predstavy, myšlienky či pohľady.

Za realizáciu a finančnú podporu celej výstavy ďakujeme Fondu na podporu umenia.

Ďakujeme za Vašu návštevu!