Nové akvizície PGU v Žiline v roku 2018 podporené dotáciou z FPU

Považská galéria umenia v Žiline vďaka z príspevku Fondu na podporu umenia získala v roku 2018 nové diela v oblasti videa a inštalácie:

Gabriela Binderová: East side story, 2003

video, 9´50´´, farba, zvuk

East side story v danom čase vzniklo ako videoautoportrét ženy (autorky). Je portrétom jej rodinných vzťahov, hľadania, zakladania domova, v komparácii západu a východu krajiny – odkiaľ pochádza. Autorka tak isto – ako spamäti pozná svoj deň, tak aj vlak zo Západu na Východ a späť, má svoju pevnú trasu určenú koľajami. Jej deň je rovnaká cesta tam a späť a znova… Dej filmu je zacyklený tak, že aktéri nastupujú v Bratislave do vlaku smerujúceho do Prešova (rodného mesta autorky) a na konci ich cestovania vystúpia na tom istom mieste, kde nastúpili, akoby sa nikam nedostali, čas a priestor sa zmiešal do jedného celku.

Jana Želibská: Jej pohľad na neho, 1996

videoinštalácia, DVD záznam, 4´ 55´´, farba, zvuk

Videoinštalácia Jej pohľad na neho je autorkina reakcia na fenomén tzv. gaze – mužského upreného pohľadu na ženu (najmä ako predmet telesnej túžby). V diele autorka ironizuje tento rodový stereotyp, ako aj prvok voyeurizmu, ktorý sa s mužským pohľadom na ženské telo tradične spája. K dekonštrukcii tohto stereotypu okrem cieleného obrátenia optiky “gaze” naruby – divák sa vo veľkoplošnej projekcii díva na sprchujúceho sa muža, prispievajú i jednotlivé detaily kúpeľne (tečúci vodovodný kohútik, hadica ku sprche, guľky…), v tomto prípade ako falické symboly, “konzervované” v trojici sklenených akvárií. Videoinštalácia je zároveň prvým videodielom s veľkoplošnou projekciou realizované v slovenskom prostredí, a bolo premiérované práve v PGU ako príspevok autorky do kurátorského projektu: Paradigma žena (1996).

Roman Galovský: Tri Langsamove zákony (1. Nič nie je večné, 2. Nič nie je nezávislé, 3. Všetko tu už bolo), 1997

svetelná inštalácia, rôzne komponenty, elektroinštalácia, variabilné rozmery

Výraznú časť tvorby R. Galovského v 90. rokoch tvoria realizácie s využitím svetla. Tak je to i prípade realizácie Tri Langsamove zákony, v ktorých relativizuje (s použitím sarkazmu – ako typickej črty jeho tvorby) – v tomto prípade na základe použitých textov v jednotlivých komponentoch inštalácie tzv. axiómy (nemenné pravdy) v mechanizmoch existencie i komunikácie ľudského jedinca. Sadrová busta v životnej veľkosti má nasadenú helmu, ktorá sa používa na simuláciu virtuálnej reality. V tejto inštalácii je v prvom rade hmotným artefaktom so symbolickým významom. Pod poličkou s bustou s helmou je umiestnený svietiace neónové svietidlo s textom „Nič nie je nezávislé.“ Nad bustou sú inštalované nástenné hodiny s textom „Nič nie je večné“. Pred bustou, približne vo výške očí/priezoru helmy je v predstupe zavesená klasická svietiaca žiarovka s textom „Všetko tu už bolo.“ Inštalácia má variabilné rozmery, dané priestorom, kde je inštalovaná.

 

Akvizície podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Získanie akvizícií podporil Žilinský samosprávny kraj.