KRAJ HĽADÁ OSOBNOSTI – nominácie zasielajte do konca augusta

Svojou činnosťou pozitívne ovplyvnili životy ľudí v okolí a svojim úsilím častokrát reprezentujú Žilinský kraj doma i v zahraničí. Viacerí z nich ostávajú napriek tomu nepovšimnutí a nedocenení.

Nominujte aj vy osobnosť kraja a odhaľte výnimočné príbehy výnimočných ľudí. Tohtoročné tipy na najvyššie krajské ocenenie môžete podávať do 31. augusta 2021.

Postup ako podať nomináciu a viac info: https://bit.ly/3xqL5TO