Komentovaná prehliadka výstavy SAKRÁLNE PRÍBEHY s autormi MONIKOU a ĽUBOM STACHOM – 7.10.2022 o 16 h

Považská galéria umenia v Žiline Vás a Vašich priateľov spolu s autorskou dvojicou Monika a Ľubo Stacho srdečne pozývajú na komentovanú prehliadku výstavy SAKRÁLNE PRÍBEHY, ktorá sa uskutoční v piatok 7. októbra 2022 o 16.00 hod. vo výstavných priestoroch na 1. poschodí.
SAKRÁLNE PRÍBEHY autorov Moniky a Ľuba Stacha sa snažia vizuálnym jazykom rozprávať o premenách chrámov na Slovensku a podať autentické svedectvo o osudoch niektorých židovských a kresťanských sakrálnych objektov. Projekt upriamuje pozornosť na naše kultúrne dedičstvo, ktoré sme zdedili od predošlých generácií a budeme ho odovzdávať tým, čo prídu po nás. Výstavu autori rozdelili do šiestich kapitol: Minulosť, Rituály, Konzum, Kultúra, Smútok, Krása. Celý súbor zahŕňa najstaršie románsko-gotické kostoly, potom vyberá duchovné stánky aj z iných slohov a samozrejme drevené kostoly. Maľby v chrámoch odzrkadľujú dobro, ale aj krvavé dejiny a temnoty ľudského bytia. Zvláštna pozornosť je venovaná osudu synagóg, ktorým majoritná spoločnosť nevenuje patričnú starostlivosť. Vyvrcholením sú kapitoly venujúce sa smútku a kráse sakrálnych stavieb.

Vytvorenie diel podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.