55 nových diel v zbierke Považskej galérie umenia v Žiline

S veľkým potešením Vám môžeme oznámiť, že v septembri 2023 do zbierkového fondu Považskej galérie umenia v Žiline pribudlo 55 diel – 5 získaných nákupom a 50 darom. Kolekcia získaných diel je výsledkom spolupráce a odbornej komunikácie s umelcami – v mnohých prípadoch i dlhodobej, ktorá je nevyhnutnou podmienkou pre budovanie zbierky výtvarného umenia. Nesmierne si ceníme všetkých autorov a vlastníkov diel, ktorí sa rozhodli dielami výtvarného umenia zbierku Považskej galérie umenia rozšíriť a osobitá vďaka patrí tým, ktorí sa diela rozhodli darovať. Týmto gestom vyjadrili dôveru voči Považskej galérii umenia a rešpekt jej odbornému kreditu. Darovanie diela je jednou z možností ako dielo získať – popri prevode z inej zbierky a kúpe. Dar tak možno považovať aj za prejav ocenenia práce kurátorov budujúcich zbierku, súčasných, ale aj ich predchodcov, no najmä za záslužnú a altruistickú snahu prispieť k zachovávaniu kultúrneho dedičstva, s ktorou sa nedá automaticky vopred počítať.

Diela získané darom pochádzajú z umenia 2. polovice 20. storočia - od Vincenta Hložníka (dar manželov Heinerovcov z USA) a súčasného umenia – diela, ktoré do zbierky galérie venovali autori Rudolf Sikora, Peter Rónai a Ladislav Čarný – osobnosti slovenského výtvarného umenia. Hodnota akvizícií získaných darom v tomto roku je 174 750 €. Súčasťou tohoročnej kolekcie akvizícií sú aj diela získané nákupom (od autorov – Jaroslav Kyša, Ivana Šáteková, Emöke Vargová, Peter Rónai, Peter Pisár, Roman Galovský, Miroslav Nicz), na ktoré galéria získala finančné prostriedky vo výške 14900 € z Fondu na podporu umenia a nákup spolufinancoval zriaďovateľ galérie - Žilinský samosprávny kraj sumou 3760 €.

V roku 2023 tak galéria zbierku obohatila kvalitnými dielami z oblasti grafiky, intermédií a mediálneho umenia. Nové akvizície si ceníme i z hľadiska misie galérie – ako odbornej inštitúcie - zo zákona zriadenej predovšetkým za účelom budovania zbierky výtvarného a vizuálneho umenia a jej zhodnocovania. I v tomto ohľade je kolekcia akvizícií z roku 2023 v rozsahu aký má naozaj ojedinelá a výnimočná.
Mgr. Miroslava Sikorová, riaditeľka PGU

Ďakujeme všetkým autorom a vlastníkom diel. Nesmierne si to vážime.