HAPP(Y)SOC(IETY)

3,5 €

Katalóg bol vydaný ako súčasť výskumného projektu HAPPYSOC, ktorý sa zameriaval na prepojenia popredného predstaviteľa slovenského umenia 20. storočia Alexa Mlynárčika so zahraničným umeleckým prostredím – predovšetkým Francúzskom. Projekt ktorého výstupom bol tiež videofilm HAPPY(S)OC(IETY) – Slávnosť je ozvláštnená všednosť, prezentovaný v PGU Žilina, pomohol viac osvetliť obdobie 60. a 70. rokov, ktoré tvorí dôležitú stránku našej umeleckej identity. Videofilm realizovali žilinskí vizuálni umelci Pavlína Fichta Čierna a Anton Čierny, ktorí Alexa Mlynárčika osobne poznajú a sami sú slovenskými videotvorcami. V katalógu k projektu je publikovaný text teoretičky umenia Ivany Moncoľovej, ktorý sa zameriava najmä na presahy tvorby umelca do zahraničia a jej prínos pre slovenské prostredie. Je v slovenskej a anglickej verzii.
editori: Pavlína Fichta Čierna, Anton Čierny
vizuálna koncepcia a layout: Pavlína Fichta Čierna
ISBN: 978-80-88730-98-9
vydavateľ: © Považská galéria umenia v Žiline 2017
Vydanie katalógu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia bol hlavným partnerom projektu