Ján Triaška – Postava (po)stoj

5,00 €

Text katalógu vydaného k výstave autora sa dotýka problematiky figúry a procesu figurácie v jeho maliarskej tvorbe. Objavuje sa priebežne od začiatku jeho pôsobenia na scéne, no s rôznou mierou intenzity. Ak sa pozrieme na doterajšiu tvorbu autora cez optiku figúry alebo prítomnosť postavy v jej výstupoch – nielen v maľbe, ale aj v ďalších formách, je zjavné, že až na niekoľko „vybočení“, resp. polôh maľby, kde základným konštruktom je text, prípadne rôzne podoby výrazne subjektivizovanej abstrakcie, je dôležitým prvkom. Prítomnosť figúry je v jeho tvorbe J. Triašku permanentná – skrz motív piktogramu v starších prácach, kde je aktérom určitého mikropríbehu alebo komentátorom situácie, býva zobrazená napr. ako postava anonymného developera s výrezom namiesto hlavy (séria malieb venujúca sa vybranej sociálnej problematike), a v momentálnej situácii sa dá povedať, že sa opäť stala ťažiskovým prvkom jeho maľby. Katalóg je v slovenskom jazyku s resumé v anglickom jazyku, nestránkovaný.
text: Mira Sikorová-Putišová
vizuálna koncepcia a layout: Ján Triaška
ISBN: 978-80-88730-90-3
vydavateľ: © Považská galéria umenia v Žiline 2016
Vydanie katalógu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia bol hlavným partnerom projektu