Kebabb 2017

1,30 €

Katalóg bol vydaný k rovnomennej výstave. Projekt KEBABB je séria výstav, ktoré predstavujú výtvarné diela budúcich, ešte študujúcich výtvarníkov. Od roku 2003 sa realizujú formou bienále a držia sa základného leitmotívu: prezentovať diela, ktoré vznikajú počas štúdia, kým sú ich autori ešte tzv. „inkubačnom“ štádiu svojho výtvarného pôsobenia. Výstavy sú výberom prác študentov z troch vysokých škôl výtvarného zamerania na Slovensku: VŠVU v Bratislave, Katedry výtvarných umení a intermédií FU TU v Košiciach a Fakulty výtvarných umení AU v Banskej Bystrici. Súčasťou katalógu sú texty k jednotlivým dielam, text kurátora výstavy KEBABB 17 Michala Stolárika a text venovaný histórii tohto projektu od Miry Sikorovej-Putišovej. Katalóg je v ČB formáte v slovenskom jazyku.
texty, editori: Mira Sikorová-Putišová, Michal Stolárik
vizuálna koncepcia a layout: Tereza Maco
ISBN: 978-80-88730-95-8
vydavateľ: © Považská galéria umenia v Žiline 2017
Vydanie katalógu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia bol hlavným partnerom projektu