Nulté roky / Od priestoru po Beskida

5 € 3 €

Slovenské výtvarné umenie 1999 – 2011 v štyroch kurátorských pohľadoch
Publikácia bola vydaná k rovnomennej výstave, ktorá optikou štyroch kurátorov reflektovala na umenie prvej dekády 21. storočia. Texty v katalógu nazerajú na obraz umenia prvého desaťročia nového milénia viacerými metodikami: cez súvislosti kultúrnej a umeleckej prevádzky a problematiky spojenej s určením kľúčového, resp. ťažiskového diela, no i ťažiskových autorov či tendencie (Juraj Čarný), modelom popísania rysov autenticity v umeleckom/výtvarnom prejave cez subjekt autora a jeho diela (Richard Gregor), cez autorskú skúsenosť a mieru angažovanosti vo výtvarnej výpovedi (Mira Sikorová – Putišová) alebo modelom kritického čítania obrazu (Gabriela Garlatyová). Obsahom publikácie sú reprodukcie vystavených diel na výstavách v PGU v Žiline a na rozšírenej repríze v Dome umenia (NOC) v Bratislave. Publikácia je plnofarebná v slovenskom a anglickom jazyku, dopĺňa ju register vystavených diel. Má 246 strán.

editorka: Mira Sikorová-Putišová
autori textov: Juraj Čarný, Gabriela Garlatyová, Richard Gregor, Mira Sikorová-Putišová
vizuálna koncepcia a layout: Stano Masár
ISBN: 978-80-88730-77-4
vydavateľ: © Považská galéria umenia v Žiline 2011
Publikácia bola vydaná s podporou Ministerstva kultúry SR